Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome
Kennisbank

Mijn aannemer is tijdens de verbouwing failliet gegaan. Wat moet ik doen?

Kijk allereerst in de contractstukken welke regels gelden bij faillissement. In het algemeen geldt het volgende:

Curator

Als jouw aannemer - degene met wie je het contract gesloten hebt - tijdens de verbouwingswerkzaamheden failliet gaat, neem dan direct contact op met de curator die het faillissement afhandelt. Vraag de curator schriftelijk om binnen redelijke termijn aan te geven of hij de overeenkomst gaat nakomen. Als je schriftelijk bericht hebt van de curator dat hij de overeenkomst niet zal nakomen, worden de verbouwingswerkzaamheden dus niet afgemaakt. Je kunt dan de overeenkomst schriftelijk . Hierna kun je een overeenkomst met een andere aannemer sluiten. Houd rekening met hogere kosten.

Leg schriftelijk een vordering bij de curator neer over de schade die je lijdt. De kans is wel klein dat je de schade uit de  vergoed krijgt. 

BouwGarant

Als je de verbouwgarantie van BouwGarant hebt afgesloten, neem dan niet alleen zo snel mogelijk contact op met de curator, maar ook met BouwGarant. BouwGarant vergoedt (deels) de extra afbouwkosten die je aan een andere aannemer moet betalen om de verbouwing af te maken. 

Je moet de schade binnen 30 dagen nadat de ondernemer in een staat van  is geraakt schriftelijk aan BouwGarant melden. Verlenging met 30 dagen is mogelijk als je aantoont dat je niet eerder bekend kon zijn met de insolventie.

Woningborg

Als de Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen van Woningborg van toepassing is, neem dan contact op met Woningborg. Woningborg zal namens jou de curator vragen of de overeenkomst wordt nagekomen. Als de curator bericht dat de overeenkomst niet wordt nagekomen, stelt Woningborg je tot een bepaald maximum schadeloos. Woningborg vergoedt de meerkosten die nodig zijn voor de afbouw door een andere aannemer, of de termijnen van de aanneemsom die je al betaald hebt.

Je moet meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat je op de hoogte bent van het faillissement, Woningborg hierover informeren.

Aandachtspunten

  • Je kunt in het Centraal Insolventieregister of via het Handelsregister bekijken of een bedrijf failliet is verklaard en wie in dat geval de curator is.
  • Doe géén betalingen meer aan de aannemer als je weet dat hij failliet is verklaard.
  • Sluit géén overeenkomst met een andere aannemer, voordat je uitsluitsel hebt van de curator/BouwGarant/Woningborg.

Hoe nu verder

  • Kom je er niet uit met de curator, BouwGarant of Woningborg? Schakel dan de rechtsbijstandsverzekeraar in of maak gebruik van onze juridische dienstverlening

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube