Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Moet de gemeente trillingsschade door slecht onderhouden wegdek vergoeden?

De gemeente kan aansprakelijk zijn voor trillingsschade door slecht onderhoud. Je moet eerst aantonen dat de schade, bijvoorbeeld een scheur in de woning, is veroorzaakt door trillingen als gevolg van het slechte wegdek. Is dat het geval, dan kun je kijken of de gemeente hiervoor aansprakelijk is.

Verantwoordelijkheid gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de staat van de wegen binnen haar gemeente. Voldoet een weg niet aan de eisen die je daar in de gegeven omstandigheden aan mag stellen? Dan kan de gemeente aansprakelijk zijn voor de schade als gevolg daarvan. Dit is vaak moeilijk te bewijzen. 

Niveau van onderhoud

Het niveau van onderhoud dat de gemeente moet handhaven, hangt van het soort weg af. Natuurlijk mag de gemeente geen potentieel gevaarlijke situaties laten voortbestaan. Maar zij mag bij het onderhoud van de weg wel rekening houden met de aard van die weg. Zo ligt het vereiste niveau van onderhoud bij een snelweg hoger, dan bij een verhard pad in een doodlopend stukje wijk.

Of een gemeente aansprakelijk is voor schade, hangt onder meer af van de volgende factoren:

 • De aard, functie en toestand van de weg
 • Het te verwachten gebruik of de bestemming van de weg
 • De kans op de verwezenlijking van gevaar op de weg 
 • De (on)mogelijkheid om onderhouds- en veiligheidsmaatregelen te nemen.

Dus als de weg voldoet aan de eisen die je daar in de gegeven omstandigheden aan mag stellen, zal de gemeente niet aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt door slecht wegdek.

Aandachtspunten

 • De gemeente is niet altijd de wegbeheerder. Soms is dat bijvoorbeeld de Provincie. Ook kan het een particuliere eigenaar zijn. Dat is het geval als het niet om een openbare weg gaat. Ook deze andere eigenaren kunnen aansprakelijk zijn voor schade, die door hun weg veroorzaakt wordt.
 • Wegbeheerders zijn niet aansprakelijk voor onverharde wegen. 
 • Soms is de weg wel goed onderhouden, maar heb je schade doordat de gemeente bijvoorbeeld ineens veel meer vrachtverkeer toestaat op een weg waar dat vroeger verboden was. In dat geval kun je ook via de bestuursrechtelijke weg actie ondernemen. Je kunt de gemeente bijvoorbeeld vragen weer een verbod in te stellen. 

Hoe nu verder

 • Stel de gemeente schriftelijk op de hoogte van eventuele trillingsschade door slecht onderhouden wegdek. Omschrijf de schade duidelijk, de vergoeding daarvan en stel een redelijke termijn waarbinnen de gemeente moet reageren.
 • Heb je een rechtsbijstandverzekeraar, win dan daar advies in voordat je een aansprakelijkstelling aan de gemeente verstuurt.
 • Kom je er niet uit, dan kun je ook contact opnemen met ons juridisch advies.

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube