Voor VvE'sContact
BackNieuws

BTW aftrek zonnepanelen wordt simpeler

Vereniging Eigen Huis is blij dat staatssecretaris Vijlbrief met maatregelen komt om de administratieve drempels rondom de btw-heffing van zonnepanelen te versoepelen. Hiervoor pleitte de vereniging in een brief die begin dit jaar naar de staatssecretaris is verstuurd.

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemingsregeling (KOR) van start gegaan. Deze regeling zorgt voor een administratieve verslechtering van de positie van zonnepaneelhouders. Zo moeten alle particuliere zonnepaneeleigenaren die vanaf deze datum energie terug leveren, zich verplicht melden bij de Belastingdienst en aangifte omzetbelasting (btw) doen. Naast dat veel eigenaren hier niet van op de hoogte zijn, brengt dit ook meer papierwerk met zich mee. Aangezien er bij de vereniging meerdere vragen over deze administratieve lastenverzwaring binnenkwamen stuurden wij een brief naar de staatssecretaris met de vraag waarom zonnepaneeleigenaren door de nieuwe KOR slechter af zijn en of de regeling niet vereenvoudigd kon worden. 

Versimpelingen

De staatssecretaris heeft enkele versimpelingen aangekondigd. Hij keurt goed dat de aanmelding voor de KOR binnenkort niet meer zal gelden voor alle zonnepaneeleigenaren. In de gevallen waarbij geen sprake is van een teruggaafbelang en de omzet minder is dan 1800 euro per jaar zal deze aanmelding niet meer nodig zijn. De vereniging heeft verzocht of deze goedkeuring met terugwerkende kracht tot 1 januari in werking kan treden en of de goedkeuring ook kan gelden voor alle zonnepaneeleigenaren, zelfs als er bijvoorbeeld sprake is van een gering teruggaafbelang. Daarnaast is de vereniging zeer content met de komst van een digitaal formulier waardoor het makkelijker wordt om de btw terug te vragen. 

Bevestiging hinder

In de brief wees de vereniging de staatssecretaris ook op de moeilijkheid om btw-aftrek aan te vragen voor zonnepaneelhouders die extra panelen willen aanschaffen. 

Brief van staatssecretaris Vijlbrief (pdf)

Staatssecretaris Vijlbrief bevestigt dat hij inziet dat mensen hiervan veel hinder ondervinden. 

De vereniging vroeg de staatssecretaris hoe het zit met huiseigenaren die een (nieuwbouw) woning kopen met zonnepanelen. Hierop gaf de staatssecretaris nog geen antwoord.. De vereniging hoopt hier snel een antwoord op te krijgen.  

Ter illustratie schetsen we hieronder een veel voorkomende praktijksituatie gevolgd door de fiscale en administratieve gevolgen vóór en na 1 januari 2020: 

De situatie 

Wanneer huiseigenaren een woning kopen die al zonnepanelen heeft, zullen ze geen separate btw -factuur ontvangen voor de levering van de zonnepanelen. In de praktijk zal de vergoeding voor de zonnepanelen bij de koopsom voor de woning zijn inbegrepen. De verkoper heeft de zonnepanelen in het verleden gekocht, laten installeren en wellicht in het verleden al btw-aftrek genoten. Omdat de koper van de woning geen btw-factuur ontvangt voor de levering van de zonnepanelen, kan  de koper geen btw aftrekken.   

Vóór 1 januari 2020 – praktische goedkeuring  

In de praktijk zullen de meeste huiseigenaren met zonnepanelen vrijwel altijd in aanmerking komen voor de kleine ondernemersregeling. Door de praktische goedkeuring, die geldt tot 1 januari 2020, zijn deze huiseigenaren niet verplicht zich te melden bij de Belastingdienst. Zij zijn volgens de wet wel ondernemer. Huiseigenaren die bij de aankoop van de bestaande woning ook de zonnepanelen van de vorige bewoners overnemen, kunnen geen btw in aftrek brengen omdat ze geen btw factuur hebben ontvangen en ook geen btw hebben betaald. De praktische goedkeuring biedt in dit geval dus uitkomst. 

Na 1 januari 2020 - Verplichte registratie en btw- afdracht   

Sinds 1 januari 2020 is de praktische goedkeuring komen te vervallen. Dat houdt in dat er een verplichting geldt om je te registreren bij de Belastingdienst als er een woning wordt gekocht met zonnepanelen Indien de verwachting is dat met deze panelen regelmatig en tegen een vergoeding stroom wordt geleverd aan de energieleverancier via een kleinverbruikersaansluiting. Dat heeft het gevolg dat de koper na deze registratie bij de Belastingdienst een btw-aangifte moet doen, geen btw kan aftrekken want er is immers geen btw betaald, maar wel een btw-bedrag (in verband met de terug geleverde energie) moet betalen aan de Belastingdienst. 

Wel kunnen zonnepaneeleigenaren in het registratieformulier meteen verzoeken om een toepassing van de kleine ondernemersregeling. Dan hoeven zij over de jaren die volgen geen btw- aangifte meer hoeft te doen en ook geen btw af te dragen. Het verzoek moet dan wel vóór 4 december van het jaar van aankoop zijn ingediend bij de Belastingdienst. Komt het verzoek later na deze datum. dan kan de KOR niet het jaar opvolgend maar pas het jaar daarna in werking treden. In dit geval moet de koper over twee jaren de verschuldigde btw (vaak het ‘btw forfait’) afdragen en kan de KOR pas in jaar drie in werking treden.

Theoretische oplossing

Alléén als de koper de registratie bij de Belastingdienst en het verzoek om toepassing van de kleine ondernemersregeling (KOR) uiterlijk vier weken doet vóór het kwartaal waarin de woning met zonnepanelen worden aangekocht, kan er worden voorkomen dat er btw-aangifte moet worden gedaan én dat de koper het btw- jaarforfait moet betalen aan de Belastingdienst.

Kom met een werkbare oplossing

In de praktijk biedt deze theoretische oplossing geen soelaas omdat de fiscale gevolgen de woningkopers niet bekend zijn én het verzoek niet altijd tijdig (vier weken vóór het kwartaal waarin er wordt aangeschaft) gedaan kan worden. Vereniging Eigen Huis heeft daarom voorgesteld om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 goed te keuren dat particuliere kopers van woningen met zonnepanelen zich niet verplicht hoeven te melden bij de Belastingdienst. Op die manier kan voorkomen worden dat de particulier die een woning met zonnepanelen koopt, wordt geconfronteerd onvoorziene met btw-heffingen en administratie.

Meer informatie

Tags

Verduurzamen-Zonne-energie

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Actueel

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube