Onze organisatie

Wij zijn een vereniging voor en door leden. Wat betekent dat in de praktijk voor onze organisatie en hoe vullen we dat in? 

Voor en door leden

Vereniging Eigen Huis is een statutaire vereniging zonder winstoogmerk, waar we met zo’n 230 collega’s onze ruim 700.000 leden helpen bij het kopen, verbouwen, bewonen en verkopen van hun woning. We zijn daar waar de belangen van onze leden in het gedrang zijn of lijken te komen, of dat nu bij commerciële partijen of overheden is. Vereniging Eigen Huis wordt geleid door algemeen directeur Cindy van de Velde - Kremer. 

Juridische structuur Vereniging Eigen HuisLedenraad

Een afvaardiging van onze leden zit in de ledenraad. Deze ledenraad bestaat uit minimaal 30 en maximaal 50 personen. Zij stellen onder meer de jaarrekening vast, benoemen de Raad van Toezicht en praten met de directie over relevante onderwerpen. De raad vergadert twee keer per jaar.

Onze leden kunnen zich om de vier jaar verkiesbaar stellen voor de ledenraad. Vervolgens worden er verkiezingen georganiseerd waarbij alle leden hun stem mogen uitbrengen. De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats in april 2020. 

Hoe ziet de ledenraad eruit?

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vereniging. Voor belangrijke besluiten van de algemeen directeur is goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. 

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een termijn van zes jaar benoemd door de Ledenraad. Deze termijn kan één keer met zes jaar worden verlengd. 

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit: 

  • De heer drs. Theo W. Rietkerk (voorzitter)
  • De heer Jan M. Kessels (vice-voorzitter)
  • Mevrouw Annelies E. Bouma RA 
  • De heer dr. ir. drs. Fred C. Sanders
  • De heer mr. drs. Lodi Hennink 

Meer informatie

VEH Statuten (pdf)
Jaarverslag 2015-2016 (pdf)
Jaarverslag 2014- 2015 (pdf)