Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackKlimaatplannen

Green Deal: 5 vragen

Met de Europese Green Deal wil de Europese Commissie klimaatverandering tegengaan. Europa wil zelfs het eerste klimaatneutrale continent worden. Wat is de Green Deal? Wat betekent dit voor jou? Vijf vragen en antwoorden over de Green Deal.

1. Wat is de Green Deal?

De Europese Green Deal is een omvangrijk plan van de Europese Commissie (EC) om klimaatverandering tegen te gaan. Het doel is de CO2-uitstoot in 2030 met 55% terug te brengen om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te zijn (netto CO2-uitstoot van 0%). De doelstellingen zijn wettelijk vastgelegd in de Europese Klimaatwet. Grote vraag is hoe deze reductie gerealiseerd wordt. Hiervoor heeft de Europese Commissie een groot pakket aan maatregelen in gedachte, het zogeheten 'Fit for 55' pakket. 

2. Wat houdt het 'Fit for 55' pakket in?

Hoe de doelstellingen uit de Green Deal bereikt worden staat in het 'Fit for 55' pakket. Hiervoor kwam de EC in 2021 met twee pakketvoorstellen (juli en december). In het 'Fit for 55' staan maatregelen over onder andere energiebelasting, elektrisch rijden, energiebesparing, verduurzaming van gebouwen en heffing op CO2-uitstoot.

3. Wat betekenen de maatregelen voor jou?

Verduurzaming van gebouwen is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen klimaatverandering. Om de doelstellingen te halen, 55% broeikasgasreductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050, moeten gebouwen sneller verduurzaamd worden dan nu gebeurt. Voorstel is dat verduurzaming niet meer vrijblijvend zal zijn, maar dat eigenaren bv verplicht gaan worden hun bestaande gebouw stapsgewijs te verduurzamen. Verder komt er een CO2-heffing op brandstoffen, waardoor de rekening voor verwarming van woningen verder kan gaan stijgen. Het zal van de verdere uitwerking en (financiële) ondersteuning vanuit de overheid afhangen hoe ingrijpend dit zal zijn voor huiseigenaren.

4. Wanneer gelden de maatregelen?  

Op dit moment is er nog sprake van voorstellen. Voordat de maatregelen gaan gelden moeten de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement het eerst nog met elkaar eens worden. Vervolgens moeten de maatregelen nog in de Nederlandse wet worden opgenomen en pas dan gelden de maatregelen voor de Nederlandse burger. Dat kan dus nog wel enkele jaren duren.

5. Wat vindt Vereniging Eigen Huis?  

Klimaatverandering is een feit. Dat we iets moeten doen is geen keuze, maar een gegeven. Vereniging Eigen Huis ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om met haar leden bij te dragen aan CO2-reductie. Tegelijkertijd is de energietransitie één van de grootste maatschappelijke uitdagingen die alle huiseigenaren gaat raken. De Europese voorstellen zetten in op verplichtingen en maatregelen die de energienota hoger kunnen maken. De financiële consequenties en betaalbaarheid zijn daarbij nog onvoldoende in beeld. De grote impact die deze maatregelen kunnen hebben vragen bij uitstek om zorgvuldige afweging en besluitvorming aan de voorkant. Waar ook burgers vroegtijdig bij betrokken moeten worden. De maatregelen uit zowel Europa als Den Haag moeten logisch optellen. Een nieuw kabinet moet hierin stevig de regie nemen. Zodat barrières worden weggenomen en verduurzaming voor iedereen mogelijk wordt gemaakt.

Meer informatie

Extra verplichtingen rondom verduurzaming woning (nieuwsbericht 16/12/21)


Tags

VerduurzamenVerduurzamen-Klimaatplannen

Lees meer

Klimaatplannen van de overheidWarmtewetVragen over aardgasvrije wijken

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube