Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackKlimaatplannen

RES: de plannen voor jouw woonomgeving

In het Klimaatakkoord staat dat er in 2030 in Nederland veel groene stroom moet worden opgewekt op land. Maar waar plaats je de benodigde windturbines en zonnepanelen? Dat en meer staat in Regionale Energiestrategieën (RES'en).

Man kijkt uit raam van dak vol met zonnepanelen

1. Wat is een Regionale Energiestrategie?

Na lang onderhandelen met consumentenorganisaties, milieuclubs, de industrie en het bedrijfsleven sloot de Rijksoverheid met veel van deze partijen in juni 2019 het Klimaatakkoord. Belangrijkste eerste doel: Nederland moet in 2030 minimaal 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Verder staat in het akkoord dat er in 2030 35 terrawattuur (TWh) – dat staat gelijk aan 35 miljard kilowattuur – groene stroom op land moet worden opgewekt. En 1,5 miljoen woningen moeten dat jaar van het aardgas zijn. Om deze doelen te halen, is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. In elke regio moeten provincie, gemeenten en waterschappen een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen en uitvoeren. De bedoeling is dat dit gebeurt in overleg met netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners. 

2. Wat is de stand van zaken? 

Op 1 juli 2021 hebben alle regio’s een RES versie 1.0 vastgesteld. In deze versie staat hoeveel zij kunnen bijdragen aan de landelijke doelstelling van 35 TWh. Oftewel: hoeveel groene stroom kan een regio opwekken met windturbines en zonnepanelen? En waar kunnen die mogelijk geplaatst worden? Ook lees je in een RES 1.0 of en welke warmtebronnen er in de regio zijn en of woonwijken daarmee kunnen worden verwarmd. Samen zijn de plannen van alle RES-regio’s goed voor 55 TWh, meer dus dan de oorspronkelijke doelstelling. In 2022 werd er overigens al 22,8 TWh energie op land opgewekt. Windmolens en zonneparken die er al stonden, tellen namelijk mee. 

3. Wat gaat er de komende tijd gebeuren? 

Sinds de vaststelling van de RES 1.0 zijn de 30 regio’s bezig om concrete locaties aan te wijzen voor windmolens en zonneparken. In 2023 en 2024 wordt dit op veel plekken duidelijk. Om het doel van 35 TWH te halen, moeten de vergunningen voor projecten namelijk in januari 2025 verleend zijn. Uiterlijk 1 juli 2023 moeten alle RES-regio's laten weten hoe het ervoor staat. Dit schrijven ze op in een ‘RES-voortgangsdocument’. Zo’n document maken ze daarna elke 2 jaar. 

4. Waar vind je informatie over de RES in jouw omgeving?   

Op regionale-energiestrategie.nl vind je een interactieve landkaart met doorverwijzingen naar de plannen in de verschillende regio’s. 

Betrek bewoners bij de plannen, anders leidt het op termijn alleen maar tot verliezen

Maud Weide
Maud WeideBeleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis
Meer hierover weten? Bekijk het nieuwsbericht

5. Wat heb je als huiseigenaar aan een RES?  

Mogelijk staan in de RES plannen voor jouw woonomgeving, zoals windturbines of een zonnepark in de buurt van je huis. Als je weet wat de plannen zijn, kun je invloed uitoefenen op wat er in jouw regio en buurt gaat gebeuren. 

6. Kun je de RES beïnvloeden?   

Het is de bedoeling dat een regio huishoudens serieus betrekt en laat participeren bij het opstellen van de RES. Bijvoorbeeld door inspraakavonden, informatiebijeenkomsten of burgerpanels te organiseren. Dit gebeurt in de praktijk nog onvoldoende. In veel regio’s zijn actiegroepen opgericht die petities zijn gestart tegen de plannen van de RES. Veel bewoners maken zich zorgen over de komst van windmolens in hun omgeving. Zorgen over gezondheid, waarde van hun woning en de effecten voor de natuur. 

Officieel bezwaar of beroep indienen tegen de plannen is waarschijnlijk pas op een later moment mogelijk. Een RES bestaat uit bestuurlijke afspraken. Omdat een RES geen juridische bindende regels voor burgers bevat, kun je als huiseigenaar nog niet officieel tegen de plannen in beroep gaan of er bezwaar tegen indienen. Pas als de gemeente concrete besluiten neemt, kun je hiertegen ageren. 

7. Wat vindt Vereniging Eigen Huis? 

Voor veel huiseigenaren zijn provinciale of gemeentelijke duurzaamheidsplannen een ver-van-mijn-bed-show. Tot de plannen concreter worden en duidelijk is waar windturbines of zonneparken precies komen. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat slechts 3% van de huiseigenaren inspraak heeft gehad, terwijl 92% procent aangeeft graag betrokken te willen worden. “Regio's en gemeenten moeten beseffen dat wanneer bewoners niet gehoord worden, onvrede de kop op kan steken. Grootschalige verduurzaming kan alleen slagen als daar draagvlak voor is”, aldus Maud Weide, belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis. De vereniging wil daarom dat huishoudens zo vroeg mogelijk serieus kunnen meepraten over de plannen in hun buurt en roept raadsleden en overheden op bewoners te betrekken. "Een RES moet niet alleen over cijfers en doelen gaan. Zorgen voor draagvlak is net zo belangrijk."

Meer informatie

VEH: Bewoners nog nauwelijks betrokken bij Regionale Energiestrategieën (15/03/21)

Tags

VerduurzamenVerduurzamen-Klimaatplannen

Lees meer

Klimaatakkoord3 alternatieven voor gas

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube