Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackDuurzaam verwarmen

Aardgasvrij wonen: 3 alternatieven voor gas

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Welke alternatieven zijn er eigenlijk? En welke gevolgen heeft dit voor jou als woningeigenaar? Je lees het hier.

Fluitketel op het gasfornuis

Van het gas af

Op dit moment gebruikt een ruime meerderheid van de woningen in Nederland gas om te koken, voor de centrale verwarming en om te douchen. De regering heeft bepaald dat dat per 2050 anders moet. Om te besparen op fossiele brandstoffen en voornamelijk voor het milieu en klimaat.

1. Warmtenet

Een warmtenet is een duurzaam alternatief voor gas. Een warmtenet, ook wel stadsverwarming genoemd, is een collectief systeem waarbij warmte vanuit één of meerdere bronnen door middel van warm water via buizen aan verschillende gebouwen wordt geleverd.

Hoe werkt een warmtenet?

Warmte van een waternet wordt gebruikt voor de verwarming en het warme water. De overdracht van die warmtelevering vanuit het warmtenet naar de woning vindt plaats via een zogenaamde afleverset. Een warmtenet wordt soms op kleine schaal toegepast, bijvoorbeeld voor één (appartementen)gebouw. Maar soms ook grootschalig, waarbij hele wijken en steden worden aangesloten.

binnenkant warmteunit

Wanneer is een warmtenet geschikt?

Een warmtenet is vooral geschikt voor wijken en gebieden met dichte bebouwing, zodat de kosten voor aanleg en onderhoud beperkt worden. Daarnaast moet gekeken worden of er genoeg (duurzame) bronnen zijn om de warmte te kunnen leveren. Dit vraagt veel tijd door onderzoeken, planning en het aanleggen van het warmtenet. Ook moet worden gekeken welke aanpassingen er in de woning nodig zijn om deze geschikt te maken voor het warmtenet: 

  • Waar moet de afleverset geplaatst worden? (bijvoorbeeld op de zolder waar nu de cv-ketel hangt)  
  • Is het verwarmingssysteem geschikt voor de temperatuur van het warmtenet? 
  • Is de woning voldoende geïsoleerd?
Lees meer over stadsverwarming

2. Elektrisch verwarmen

Bij elektrisch verwarmen, ook wel all-electric genoemd, wordt zowel de woning als het warme water verwarmd door elektriciteit. Een all-electric woning heeft daarom geen gasaansluiting of aansluiting op een warmtenet. Vanaf 1 juli 2018 krijgen nieuwbouwwoningen bij de vergunningaanvraag geen aansluiting meer op het gasnet. Hierdoor hebben deze woningen meestal al elektrische verwarmingssystemen.

Wat is elektrisch verwarmen?

Elektrisch verwarmen kan op twee manieren; centraal of decentraal (lokale verwarming). Bij centrale verwarming (cv-installatie) wordt de warmte over de woning verdeeld vanuit één centraal punt. Bij decentrale verwarming worden de ruimtes in de woning allemaal apart verwarmd door een eigen verwarmingselement. Soms kan er ook gekozen worden voor een combinatie door een centraal verwarmingssysteem te combineren met verwarming per ruimte.

Mogelijkheden centrale verwarming

All-electric warmtepomp

De meest zuinige oplossing en duurzame manier is een elektrische warmtepomp. Een all-electric warmtepomp haalt de warmte uit de omgeving van de woning en zet deze om tot een bruikbare temperatuur voor het verwarmen van de woning. De omgevingswarmte haalt de elektrische warmtepomp uit bijvoorbeeld grondwater of uit de buitenlucht.

Lees meer over een elektrische warmtepomp

Elektrische cv-ketel

Een elektrische cv-ketel zou ook een optie kunnen zijn, maar vanwege het lage rendement mag deze sinds 10 maart 2020 niet meer worden toegepast. Om deze reden is een elektrische cv-ketel ook een dure optie in het gebruik. De elektriciteit wordt dan rechtstreeks omgezet in warmte met behulp van een verwarmingsspiraal in de cv-ketel.

warmteunit sliedrecht van bovenaf

Aardgasvrije wijken

Met het nationaal programma Aardgasvrije Wijken heeft het Rijk bedacht om niet per woning, maar per wijk te kijken naar alternatieven voor aardgas. Gemeenten hebben daarom de opdracht gekregen om per wijk te beslissen wat het beste alternatief is om van het aardgas af te gaan.

Lees meer over aardgasvrije wijken

Mogelijkheden decentrale verwarming

Lucht/lucht warmtepomp  

Een lucht/lucht warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht. De lucht wordt gecomprimeerd tot een bruikbare temperatuur en brengt via één of meerdere binnenunits (per ruimte een unit) de ruimte op de gewenste temperatuur. De meeste mensen kennen de lucht/lucht warmtepomp als airco. Een airco kan meestal ook omgedraaid worden en kan daardoor op een zuinige manier de verschillende ruimtes verwarmen.

Lees meer verwarmen met airco

Infrarood en elektrische verwarmingselementen

Met één of meerdere infrarood en/of elektrische verwarmingselementen kun je elke ruimte ook apart verwarmen. Elk verwarmingselement is dan rechtstreeks of met een stekker aangesloten op de elektrische cv-installatie en zet de stroom in het element om in warmte. Bij infraroodverwarming gaat het vooral om stralingswarmte.

Elektriciteit rechtstreeks omzetten in warmte is een dure manier van duurzaam verwarmen. Maar omdat de gerichte warmte van infraroodstraling snel voelbaar is en snel reageert, kan het toch een optie zijn om op deze manier enkele ruimtes te verwarmen. Je brengt dan namelijk niet de hele woning op temperatuur zoals bij centrale verwarming, maar je gebruikt de verwarming alleen tijdelijk in de ruimte waar je op dat moment bent.

Lees meer over infraroodverwarming

Voor wie is elektrisch verwarmen?

Voor een volledig elektrisch verwarmde woning (all-electric) kun je het beste eerst zorgen dat de woning zeer goed geïsoleerd is, dezelfde kwaliteit als nieuwbouw (A+). Bij centrale verwarming moet deze geschikt zijn voor lage temperaturen. Daarnaast moet de woning goede kierdichting hebben (geen tocht). Heb je dat niet, dan krijg je de woning niet warm genoeg of alleen tegen hele hoge (stroom)kosten. Bovendien moet je in de winter dan zoveel stroom gebruiken dat een standaard aansluiting niet voldoende is. Hierbij kunnen de kosten hoog oplopen.

Wanneer is elektrisch verwarmen beschikbaar?

Aangezien iedereen al een stroomaansluiting heeft kan ook iedereen overstappen op elektrische verwarming. Als de huidige aansluiting niet groot genoeg is om voldoende stroom te kunnen leveren kan dit wel een probleem zijn. Steeds meer netbeheerders kampen met krapte op het net waardoor zij niet iedereen kunnen voorzien van een zwaardere aansluiting.  

Ervaringsverhaal: duurzaam verwarmen zonder gas

Vereniging Eigen Huis-lid Han ging al van het aardgas af en koos voor elektrische verwarming in combinatie met zonnepanelen. Benieuwd naar de energiebesparende maatregelen die hij nam?

Lees zijn verhaal
Overal in huis staan kachels. "Als ik op mijn kantoor zit dan zet ik de kachel aan, verlaat ik de ruimte, dan gaat hij weer uit. Zo verbruik ik alleen de energie die nodig is."

3. Duurzaam gas

Duurzaam gas wordt gewonnen uit duurzame bronnen. Met deze duurzame oplossing kun je jouw huis verwarmen zonder gas. Het duurzame gas kan via de bestaande gasleidingen aan woningen geleverd worden.

Soorten duurzaam gas

Er zijn twee vormen van duurzaam gas:

Biogas  

Biogas is gas dat wordt geproduceerd door organisch materiaal (biomassa) te laten vergisten of vergassen. Het vrijgekomen gas wordt gezuiverd en kan na enkele aanpassingen (o.a. zuivering) dezelfde samenstelling hebben als aardgas. We noemen het dan groen gas. Deze techniek is nog in ontwikkeling.  

Waterstof 

Een andere vorm van duurzaam gas is waterstofgas. Niet alle waterstof is duurzaam. Op dit moment wordt waterstofgas vooral gebruikt bij industriële processen. Hiervoor wordt voor het grootste deel nog aardgas gebruikt, met als afvalproduct CO2. Duurzame waterstof wordt door middel van elektrolyse uit water gehaald. De voorwaarde is dat de elektriciteit die hiervoor gebuikt wordt duurzaam is opgewekt. Dit wordt ook wel groene waterstof genoemd. Waterstof kan met enige aanpassingen geleverd worden via de bestaande gasleidingen.  

Voor wie is duurzaam gas?

Het voordeel van duurzaam gas is dat er vrijwel geen aanpassingen in de woningen nodig zijn. Biogas heeft nagenoeg dezelfde samenstelling als aardgas en kan daardoor via de bestaande aardgasleidingen geleverd worden. Met enige aanpassingen, onder andere aan de brander van de cv-ketel, kan waterstof ook geleverd worden via bestaande gasnetten.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van duurzaam gas wordt er op dit moment voornamelijk aangestuurd op de hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp zorgt voor een groot deel van de verwarming, met name in het voor- en najaar. Alleen bij lage buitentemperaturen zal de cv-ketel, gestookt op duurzaam gas, moeten bijspringen. Voor de combinatie van een cv-ketel (op duurzaam gas) en een hybride warmtepomp moet de woning redelijk geïsoleerd zijn (minimaal label C of D). Anders draait de hybride warmtepomp niet efficiënt genoeg.  

Wanneer is duurzaam gas beschikbaar?

Daar is nog weinig duidelijkheid over. Op dit moment is duurzaam gas nog maar beperkt beschikbaar voor woningen. Er zijn een aantal projecten waar biogas uit vergisting wordt geleverd aan een aantal woningen. Ook wordt er gesproken over bijmenging van duurzaam gas bij het huidige gas. De hoeveelheid biogas is niet in die hoeveelheden beschikbaar als aardgas. Waarschijnlijk kan er in de toekomst in een beperkt aantal gebieden gebruik gemaakt worden van biogas via de bestaande gasleidingen.

Hetzelfde geldt voor waterstof. Op dit moment vinden er enkele proeven plaatst. Daarbij wordt gekeken welke aanpassingen gedaan moeten worden om waterstof via de bestaande gasleidingen te leveren aan woningen. Momenteel is er nog niet genoeg groene waterstof beschikbaar. De beperkte beschikbaarheid zorgt ervoor dat waarschijnlijk niet iedereen in Nederland met een aardgasaansluiting in de toekomst kan worden aangesloten op een duurzame gasvoorziening. 

Zorg voor goede isolatie

Voor welk alternatief je ook kiest, je kunt als woningeigenaar alvast wat voorbereidingen treffen. Een eerste stap waar je nooit spijt van krijgt is het verminderen van je energieverbruik. De meest duurzame energie is namelijk de energie die je niet nodig hebt. Denk daarbij vooral aan de isolatie van jouw woning. Daarnaast kun je ook denken aan het dichten van kieren, waardoor je ook minder energie verbruikt. Als je huis goed geïsoleerd is, zijn alternatieve oplossingen voor aardgas makkelijker haalbaar.

Tags

VerduurzamenVerduurzamen-Duurzaam verwarmenVerduurzamen-Klimaatplannen

Lees meer

StadsverwarmingEnergiesubsidieAlles over de hybride warmtepompIsoleren

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube