Berekening van woningprijsindexcijfer

De woningprijsindex (WOX) wordt door Calcasa berekend op basis van landelijke transactiegegevens vanaf 1993 van het Kadaster. Deze informatie wordt verrijkt met de overige woning-, locatie- en prijsgegevens uit de database. De broninformatie wordt modelmatig getoetst, zodat niet-integere verkoopcijfers kunnen worden weggelaten bij de indexberekening.

Voordelen rekenmethode Calcasa

In de ontwikkelde methodiek wordt rekening gehouden met onder- of oververtegenwoordiging van de verkochte woningen ten opzichte van de bestaande woningvoorraad in het gebied. In tegenstelling tot de meeste woningprijsindexen brengt de woningprijsindex dus niet simpelweg de ontwikkeling van de verkoopprijzen in kaart, maar de prijsontwikkeling van de aanwezige woningvoorraad. De vaak gehanteerde 'herhaalde-verkopen methode' leidt tot een overschatting van de prijsontwikkeling, de door Calcasa ontwikkelde hedonische methode heeft dit probleem niet.