Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackOnderhoud

Bereddingskosten

Een deur die na een inbraak moet worden gerepareerd of een boom die op jouw verzoek is omgezaagd, omdat hij anders op het huis zou vallen. De kosten hiervan noemen we bereddingskosten en kun je vaak declareren bij de verzekeraar.

schade aan dak

Bereddingskosten zijn de noodzakelijke kosten die je maakt om acute, dreigende schade aan je woning te voorkomen of te verminderen:

  • Kosten om (verdere) schade te voorkomen: bijvoorbeeld als er naast je huis een boom staat die gevaarlijk naar de gevel helt en er een storm op komst is. Grote kans dat de boom voor enorme schade gaat zorgen als je geen actie onderneemt. De boom moet worden gestut of zelfs omgezaagd en afgevoerd. De kosten die daarbij worden gemaakt, zijn bereddingskosten.
  • Kosten om schade te verminderen: bijvoorbeeld als je luchtdrogers inzet na een lekkage, om verdere vochtplekken of schimmelvorming te voorkomen.

Wettelijk meeverzekerd

Bereddingskosten worden gedekt door de verzekeraar. De bereddingsplicht werkt twee kanten op:

  • De verzekerde heeft de plicht om binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die schade kunnen verminderen of voorkomen. Dit is vastgelegd in het verzekeringsrecht en wordt altijd opgenomen in de polisvoorwaarden.
  • De verzekeraar is op zijn beurt verplicht de kosten te vergoeden die de verzekerde daarbij maakt. Bereddingskosten zijn daarom wettelijk onbeperkt meeverzekerd. Wel kan een verzekeraar werken met maximale vergoedingen. Het woord ‘bereddingskosten’ is overigens niet altijd terug te vinden in de polisvoorwaarden, vanwege de onbekendheid ervan wordt het vaak alleen uitgelegd.

Het maakt overigens niet uit of de bereddingskosten vergeefs zijn geweest. Ontstaat er na het plaatsen van de luchtdrogers na lekkage tóch nog schimmel, dan draagt de verzekeraar nog steeds zorg voor de kosten van deze apparaten.

Illegale praktijken niet gedekt

Hoewel bereddingskosten over het algemeen wettelijk gedekt zijn, zijn er uitzonderingen. Bij illegale praktijken, waarbij de schade niet gedekt zou zijn, vallen de bereddingskosten ook buiten de dekking. Bijvoorbeeld, als er brand ontstaat door een illegale wietplantage, worden de kosten die je maakt om de brand te blussen niet vergoed. Bereddingskosten zijn specifiek voor noodzakelijke, acute, preventieve maatregelen, en het is raadzaam om, indien mogelijk, voorafgaand aan het maken van kosten te overleggen met je verzekeraar.

Tip! Direct hulp via de Spoedklusservice

Bij calamiteiten zoals een brand, storm, overstroming of inbraak, biedt onze Spoedklusservice direct een noodoplossing. 24/7 bereikbaar en betrouwbare vakspecialisten.

Spoedklusservice

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube