Gevel- en metselwerk

Baksteen gaat eeuwen mee en vraagt weinig onderhoud. De grootste bedreiging is vorstinwerking, maar in de meeste gevallen wordt alleen de steen aangetast. Meestal is dit langzaam voortschrijdende schade, zowel in hevigheid als in hoeveelheid stenen. Handvormstenen zijn minder gevoelig voor vorstschade dan strengpersstenen.

Reinigen of niet? 

Het ruwe poreuze oppervlak van baksteen vervuilt in de loop van de tijd door afzetting van stof- en roetdeeltjes. Reinigen is om technische redenen niet nodig, maar kan om esthetische overwegingen gewenst zijn. Verwijderen is technisch wel gewenst wanneer alg- en mosaangroei optreedt. 

Wees voorzichtig met de hogedrukspuit

Steeds vaker wordt een hogedrukspuit gebruikt om baksteen te reinigen. Voorzichtigheid is echter geboden: bakstenen zijn aan de buitenzijde harder dan in de kern. De kans is groot dat je die harde laag eraf spuit. Het gevolg is een schoon oppervlak, maar dat is wel poreuzer en sneller vuil. Je kunt het oppervlak met een waterafstotend product behandelen tegen versnelde vervuiling. 

Voegwerk nog hard genoeg?

De voeg van de gevel is het zichtbare deel tussen de bakstenen. Vooral voegen op het zuiden en westen worden zwaar belast door regen, wind, warmte en kou. Ook ouderdom en achterstallig onderhoud kunnen de gevel parten spelen. Versleten voegen gaan barsten en brokkelen. Slechte voegen zorgen voor problemen, zoals schimmel, vocht dat door de muren trekt en lekkages.  

Controleer ventilatie 

De meeste muren hebben zowel boven als onder open stootvoegen, ongeveer om elke meter. Deze stootvoegen ventileren de spouw. Ook zijn er meestal kleine roosters voor ventilatie van de kruipruimte. Controleer van tijd tot tijd of de ventilatieopeningen niet verstopt zijn. 

Witte uitslag 

Vooral bij nieuwbouw is soms in grote vlakken over de gevel een witte uitslag zichtbaar. Deze uitslag wordt veroorzaakt door het kristalliseren van zouten in de steen en de mortel. Zeker in nieuwbouwsituaties heeft het weinig zin hier iets aan te doen, omdat de reacties nog niet zijn uitgewerkt. De zouten zijn goed oplosbaar in water. Op den duur spoelt regenwater de uitslag dan ook weg. 

Beton behoeft geen onderhoud 

Beton behoeft vrijwel geen onderhoud, maar je kunt het bij zware vervuiling wel reinigen. Zie je ongewenste haarscheurtjes, kleine beschadigingen en roestplekken, werk het beton dan af met een goede kwaliteit betonverf om betonrot te voorkomen.