Asbest

Sinds juli 1993 is asbest niet meer toegestaan, maar in oude woningen kan nog asbestcement of asbestisolatie aanwezig zijn.

Kabinet komt met fonds voor saneren asbestdak  

Er komt in 2020 een fonds waar huiseigenaren geld kunnen lenen om hun asbestdak te vervangen. Dat maakte staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) op 14 oktober 2019 bekend. Het fonds, dat wordt gevuld met bijdragen van de rijksoverheid, provincies, gemeenten en banken, loopt tot 2028 en moet huiseigenaren stimuleren om in actie te komen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld er in het fonds komt te zitten.

In juni 2019 sneuvelde een landelijk verbod op asbestdaken in de Eerste Kamer. Het voorstel zou huiseigenaren veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. Nu gaat het kabinet dus niet meer verplichten, maar verleiden.

Advies op maat

Wil je weten of je asbest op het dak of elders in huis hebt en wat je dan vervolgens kunt doen, compleet met een indicatie van de kosten en subsidiemogelijkheden? Milieu Centraal heeft hiervoor een handige tool ontwikkeld.

Asbest: gevaarlijk of niet?

Asbest is tot in de jaren tachtig veel in woningbouw gebruikt omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is. Inademing bij het slopen en verwerken kan tot ernstige ziekten leiden, zoals long- en buikvlieskanker. Asbestvezels kunnen levensgevaarlijk zijn als ze vrijkomen en worden ingeademd. Als je onbeschadigd materiaal laat zitten, bestaat er volgens deskundigen echter geen gevaar. Je hebt toestemming nodig van je gemeente om asbesthoudend materiaal te verwijderen. 

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in een ander materiaal, waardoor de kans dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken klein is. Als het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen de asbestvezels niet of nauwelijks vrij.
Niet-hechtgebonden asbestvezels zijn niet in een ander materiaal vastgezet. Daardoor kunnen asbestvezels makkelijker vrijkomen en gezondheidsrisico's opleveren. Losgebonden asbest moet daarom altijd worden afgedekt of verwijderd. 

Bekijk de Asbestwegwijzer

De Asbestwegwijzer geeft je een indruk van asbesthoudende producten die in en aan de buitenkant van woningen zijn gebruikt. 

Meer informatie over asbest