Asbest

Sinds juli 1993 is asbest niet meer toegestaan, maar in oude woningen kan nog asbestcement of asbestisolatie aanwezig zijn.

Asbestdakenverbod van tafel

In juni 2019 sneuvelde een landelijk verbod op asbestdaken in de Eerste Kamer. Het kabinet wilde asbesthoudende daken verbieden per 2025. Uit advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek namelijk dat asbest gevaarlijker was dan voorheen werd gedacht en dat asbesthoudende daken de laatste grote bron van asbestvezels waren. De Eerste Kamer veegde het wetsvoorstel vorig jaar van tafel. Net als Vereniging Eigen Huis vonden veel Eerste Kamerleden het wetsvoorstel ondoordacht, te rigoureus en te overhaast. De vereniging is niet tegen een asbestdakenverbod, wel tegen de manier waarop het kabinet te werk ging. Voor huiseigenaren is het moeilijk uitvoerbaar als zij geen beroep kunnen doen op adequate financiële steun of hulp bij de uitvoering.

Advies op maat

Wil je weten of je asbest op het dak of elders in huis hebt en wat je dan vervolgens kunt doen, compleet met een indicatie van de kosten en subsidiemogelijkheden? Milieu Centraal heeft hiervoor een handige tool ontwikkeld.

Asbest: gevaarlijk of niet?

Asbest is tot in de jaren tachtig veel in woningbouw gebruikt omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is. Inademing bij het slopen en verwerken kan tot ernstige ziekten leiden, zoals long- en buikvlieskanker. Asbestvezels kunnen levensgevaarlijk zijn als ze vrijkomen en worden ingeademd. Als je onbeschadigd materiaal laat zitten, bestaat er volgens deskundigen echter geen gevaar. Je hebt toestemming nodig van je gemeente om asbesthoudend materiaal te verwijderen. 

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in een ander materiaal, waardoor de kans dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken klein is. Als het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen de asbestvezels niet of nauwelijks vrij.
Niet-hechtgebonden asbestvezels zijn niet in een ander materiaal vastgezet. Daardoor kunnen asbestvezels makkelijker vrijkomen en gezondheidsrisico's opleveren. Losgebonden asbest moet daarom altijd worden afgedekt of verwijderd. 

Bekijk de Asbestwegwijzer

De Asbestwegwijzer geeft je een indruk van asbesthoudende producten die in en aan de buitenkant van woningen zijn gebruikt. 

Meer informatie over asbest