Geen btw meer over zonnepanelen

Geplaatst op 21 apr 2022 , bijgewerkt 21 sep 2022, 09:37

Vereniging Eigen Huis is verheugd dat het kabinet van plan is om het nultarief op zonnepanelen te introduceren. De vereniging drong herhaaldelijk aan op een versoepeling van de btw-regels.   

Update 21/09/2022

Inmiddels staat in het Belastingplan 2023 dat het 0%-tarief op de aanschaf en installatie van zonnepanelen ook geldt voor geïntegreerde zonnepanelen bij bestaande bouw. Er is een uitzondering voor geïntegreerde panelen bij nieuwbouw. De vereniging is blij met deze ontwikkeling.


Het kabinet is voornemens om vanaf 1 januari 2023 de btw op de levering en installatie van zonnepanelen op en bij woningen terug te brengen naar nul. Op dit moment geldt een tarief van 21 %. De vereniging juicht dit voorstel toe. Doordat er geen btw-teruggave meer nodig is, worden de administratieve lasten voor huishoudens die voor het eerst zonnepanelen aanschaffen of op een later moment bijkopen weggenomen. Voor velen scheelt het ook de kosten voor een btw-advieskantoor voor hulp bij het terugvragen van de btw. Daarnaast stimuleert het de particuliere aanschaf van zonnepanelen.  

Aandacht  

Huiseigenaren die op dit moment de btw op hun zonnepanelen willen terugvragen, kunnen dit alleen doen wanneer zij als ondernemer zijn aangemeld bij de belastingdienst. Dit zorgt voor een hoop administratieve rompslomp, waar de vereniging jaarlijks veel vragen over krijgt. De vereniging vraagt daarom al lange tijd aandacht voor de ingewikkelde fiscale gevolgen voor zonnepaneeleigenaren en stuurde hierover ook meerdere brieven naar de politieke verantwoordelijken.   

Geen eigen dak

In antwoord op schriftelijke kamervragen van leden van de Tweede Kamer hebben de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat ook wanneer consumenten zonnepanelen aanschaffen maar geen eigen dak hebben, de aanschaf en de installatie van die panelen onder het 0%-tarief vallen. Dat geldt voor zonnepanelen die worden geïnstalleerd op of in de nabijheid van woningen. Ook bij VvE’s die zonnepanelen laten plaatsen of consumenten die in een postcoderoosregeling deelnemen, kan het 0%-tarief worden toegepast wanneer het voorstel wordt ingevoerd.

Kritisch kijken  

De vereniging zou graag zien dat ook voor geïntegreerde zonnepanelen gedeeltelijk een nultarief wordt ingesteld. Daarnaast vraagt de vereniging het kabinet om proactief kritisch te kijken naar de prijsontwikkeling van zonnepanelen, zodat het voordeel van de btw-verlaging ten goede komt van de huishoudens en niet zal leiden tot een prijsstijging.  

Meer informatie