Energiesubsidies

Als u uw huis energiezuiniger maakt, kunt u op die investering subsidie krijgen van de rijksoverheid, provincie of gemeente. Met de Energiesubsidiewijzer vindt u het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen. 

Subsidie voor duurzame warmte

Sinds 1 januari 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pelletkachel. In 2017 is in totaal € 70 miljoen beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De precieze bedragen staan op rvo.nl/isde. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2017. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Mogelijk is volgend jaar nieuw budget beschikbaar. Wilt u subsidie aanvragen? Dan moet u eerst een apparaat kopen en laten installeren, voordat u de aanvraag doet.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen 

Woningbezitters kunnen sinds 15 september 2016 subsidie aanvragen voor de isolatie van hun huis. Huiseigenaren ontvangen subsidie als zij minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. Huiseigenaren die dat doen, kunnen vervolgens subsidie aanvragen voor aanvullende energiebesparende maatregelen, zoals isolerende deuren en energiezuinige kozijnen. Als de energiebesparende maatregelen voldoen aan strenge ventilatie- en isolatie-eisen, krijgen huiseigenaren € 4.000 subsidie extra. De regeling geldt ook voor Verenigingen van Eigenaren. Voor huiseigenaren is tot 1 januari 2018 € 35,7 miljoen beschikbaar en voor VvE's € 6 miljoen. De subsidie voor huiseigenaren is bijna op

Energiesubsidiewijzer

Als u op de Energiesubsidiewijzer uw woonplaats invult, krijgt u:

  • Een overzicht van welke subsidies er voor u zijn.
  • De voorwaarden waaraan u moet voldoen om de subsidie te krijgen.
  • Een doorlink naar de juiste website met meer informatie en een aanvraagformulier.

Soms geeft de Energiesubsidiewijzer aan dat uw gemeente geen subsidies heeft. Het kan zijn dat uw gemeente een subsidie dan niet heeft aangemeld. Informeer bij uw gemeente naar subsidies voor energiebesparende maatregelen.

Voor subsidies geldt:

  • Elke provincie, regio of gemeente bepaalt welke energiebesparende maatregelen zij subsidieert en tegen welke voorwaarden.
  • De maximale subsidiebedragen lopen erg uiteen. Elke provincie, regio en gemeente bepaalt zelf hoeveel geld er beschikbaar is.
  • Vaak geldt de regel op = op. Hoe eerder u subsidie aanvraagt, hoe meer kans u maakt.

Subsidies combineren

U kunt subsidies soms combineren met andere financieringsmogelijkheden. U laat bijvoorbeeld een zonneboiler installeren én uw dak isoleren. U kunt dan een subsidie combineren met een lening of hypotheek om de werkzaamheden te financieren. Bovendien profiteert u van het lage btw-tarief van 6 % op de isolatiewerkzaamheden.

Het stapelen van subsidies van de gemeente en van het rijk voor dezelfde maatregel kan meestal niet. Meestal moet u op het aanvraagformulier invullen of u ook bij een andere instantie subsidie aanvraagt voor dezelfde energiebesparende maatregel. Vaak moet de gemeentelijke subsidie worden afgetrokken van de subsidie die u van het rijk ontvangt.