Energiesubsidies

Als u uw huis energiezuiniger maakt, kunt u op die investering subsidie krijgen van de rijksoverheid, provincie of gemeente. Met de Energiesubsidiewijzer vindt u het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen. 

Subsidie voor duurzame warmte

Sinds 1 januari 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pelletkachel. Per 1 januari 2018 is er in totaal € 100 miljoen beschikbaar voor zakelijke en particuliere gebruikers. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De precieze bedragen staan op rvo.nl/isde. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wilt u subsidie aanvragen? Dan moet u eerst een apparaat kopen en laten installeren, voordat u de aanvraag doet.

Lees wanneer u in aanmerking komt voor de subsidie voor duurzame warmte

Subsidie energiebesparing eigen huis 

Eind april maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend dat de Subsidie energiebesparing eigen huis voor huiseigenaren op is. Verenigingen van Eigenaren kunnen nog wel subsidie aanvragen. Vereniging Eigen Huis pleit voor een bestendig stimuleringsbeleid.  

Lees wanneer u in aanmerking komt voor de subsidie energiebesparing eigen huis

Energiesubsidiewijzer

Als u op de Energiesubsidiewijzer uw woonplaats invult, krijgt u:

  • Een overzicht van welke subsidies er voor u zijn.
  • De voorwaarden waaraan u moet voldoen om de subsidie te krijgen.
  • Een doorlink naar de juiste website met meer informatie en een aanvraagformulier.

Soms geeft de Energiesubsidiewijzer aan dat uw gemeente geen subsidies heeft. Het kan zijn dat uw gemeente een subsidie dan niet heeft aangemeld. Informeer bij uw gemeente naar subsidies voor energiebesparende maatregelen.

Voor subsidies geldt:

  • Elke provincie, regio of gemeente bepaalt welke energiebesparende maatregelen zij subsidieert en tegen welke voorwaarden.
  • De maximale subsidiebedragen lopen erg uiteen. Elke provincie, regio en gemeente bepaalt zelf hoeveel geld er beschikbaar is.
  • Vaak geldt de regel op = op. Hoe eerder u subsidie aanvraagt, hoe meer kans u maakt.

Subsidies combineren

U kunt subsidies soms combineren met andere financieringsmogelijkheden. U laat bijvoorbeeld een zonneboiler installeren én uw dak isoleren. U kunt dan een subsidie combineren met een lening of hypotheek om de werkzaamheden te financieren. Bovendien profiteert u van het lage btw-tarief van 6 % op de isolatiewerkzaamheden.

Het stapelen van subsidies van de gemeente en van het rijk voor dezelfde maatregel kan meestal niet. U moet soms op het aanvraagformulier invullen of u ook bij een andere instantie subsidie aanvraagt voor dezelfde energiebesparende maatregel. Vaak moet de gemeentelijke subsidie worden afgetrokken van de subsidie die u van het rijk ontvangt.

Meer over energie besparen

Financieren energie besparen

Energiebesparende maatregelen financieren met geleend geld kan voordelig zijn; wat zijn de mogelijkheden?

Geld lenen voor energiebesparing
Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid