Energiesubsidies

Als u uw huis energiezuiniger maakt, kunt u op die investering subsidie krijgen van de rijksoverheid, provincie of gemeente. Met de Energiesubsidiewijzer vindt u het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen. 

Subsidie voor duurzame warmte

Sinds 1 januari 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pelletkachel. Per 1 juli 2017 is er voor heel 2017 totaal € 90 miljoen beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De precieze bedragen staan op rvo.nl/isde. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2017. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Mogelijk is volgend jaar nieuw budget beschikbaar. Wilt u subsidie aanvragen? Dan moet u eerst een apparaat kopen en laten installeren, voordat u de aanvraag doet.

Subsidie energiebesparing eigen huis 

Eind april maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend dat de Subsidie energiebesparing eigen huis voor huiseigenaren op is. Verenigingen van Eigenaren kunnen nog wel subsidie aanvragen. Vereniging Eigen Huis pleit voor een bestendig stimuleringsbeleid.  

Energiesubsidiewijzer

Als u op de Energiesubsidiewijzer uw woonplaats invult, krijgt u:

  • Een overzicht van welke subsidies er voor u zijn.
  • De voorwaarden waaraan u moet voldoen om de subsidie te krijgen.
  • Een doorlink naar de juiste website met meer informatie en een aanvraagformulier.

Soms geeft de Energiesubsidiewijzer aan dat uw gemeente geen subsidies heeft. Het kan zijn dat uw gemeente een subsidie dan niet heeft aangemeld. Informeer bij uw gemeente naar subsidies voor energiebesparende maatregelen.

Voor subsidies geldt:

  • Elke provincie, regio of gemeente bepaalt welke energiebesparende maatregelen zij subsidieert en tegen welke voorwaarden.
  • De maximale subsidiebedragen lopen erg uiteen. Elke provincie, regio en gemeente bepaalt zelf hoeveel geld er beschikbaar is.
  • Vaak geldt de regel op = op. Hoe eerder u subsidie aanvraagt, hoe meer kans u maakt.

Subsidies combineren

U kunt subsidies soms combineren met andere financieringsmogelijkheden. U laat bijvoorbeeld een zonneboiler installeren én uw dak isoleren. U kunt dan een subsidie combineren met een lening of hypotheek om de werkzaamheden te financieren. Bovendien profiteert u van het lage btw-tarief van 6 % op de isolatiewerkzaamheden.

Het stapelen van subsidies van de gemeente en van het rijk voor dezelfde maatregel kan meestal niet. U moet soms op het aanvraagformulier invullen of u ook bij een andere instantie subsidie aanvraagt voor dezelfde energiebesparende maatregel. Vaak moet de gemeentelijke subsidie worden afgetrokken van de subsidie die u van het rijk ontvangt.

Financieren energie besparen

Energiebesparende maatregelen financieren met geleend geld kan voordelig zijn; wat zijn de mogelijkheden?

Geld lenen voor energiebesparing
Sta ook sterker met bijna 750.000 leden