Energiesubsidies

Huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen hiervoor subsidie krijgen van de rijksoverheid, provincie of gemeente. Bekijk de Energiesubsidiewijzer voor een compleet en actueel overzicht van subsidies en leningen. 

Subsidie energiebesparing eigen huis 

Huiseigenaren kunnen geen subsidie meer aanvragen voor isolatiemaatregelen.

Subsidie energiebesparing voor VvE's

VvE’s kunnen nog wel subsidie aanvragen. De subsidie geldt voor isolatiemaatregelen, zoals spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en hr+--glas, maar ook voor procesbegeleiding of het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. VvE’s kunnen tot en met 31 december 2019 een aanvraag indienen op mijnrvo.nl. Binnen 12 maanden na de beschikking moet de VvE de maatregelen (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar. VvE's kunnen ook € 100 subsidie aanvragen voor een energiedisplay of slimme thermostaat.

Bekijk of uw VvE in aanmerking komt voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. 

Subsidie voor duurzame warmte

U kunt subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pelletkachel. Per 1 januari 2019 is er in totaal € 100 miljoen beschikbaar voor zakelijke en particuliere gebruikers. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De precieze bedragen staan op site van de rvo. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wilt u subsidie aanvragen? Dan moet u eerst een apparaat kopen en laten installeren, voordat u de aanvraag doet.

Lees wanneer u in aanmerking komt voor de subsidie voor duurzame warmte

Energiesubsidiewijzer

Met de Energiesubsidiewijzer vindt u het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen. Vul uw woonplaats in en bekijk:

  • Een overzicht van welke subsidies er voor u zijn.
  • De voorwaarden waaraan u moet voldoen om de subsidie te krijgen.
  • Een doorlink naar de juiste website met meer informatie en een aanvraagformulier.

Soms geeft de Energiesubsidiewijzer aan dat uw gemeente geen subsidies heeft. Het kan zijn dat uw gemeente een subsidie dan niet heeft aangemeld. Informeer bij uw gemeente naar subsidies voor energiebesparende maatregelen.

Voor subsidies geldt:

  • Elke provincie, regio of gemeente bepaalt welke energiebesparende maatregelen zij subsidieert en tegen welke voorwaarden.
  • De maximale subsidiebedragen lopen erg uiteen. Elke provincie, regio en gemeente bepaalt zelf hoeveel geld er beschikbaar is.
  • Vaak geldt de regel op = op. Hoe eerder u subsidie aanvraagt, hoe meer kans u maakt.

Subsidies combineren

U kunt subsidies soms combineren met andere financieringsmogelijkheden. U laat bijvoorbeeld een zonneboiler installeren én uw dak isoleren. U kunt dan een subsidie combineren met een lening of hypotheek om de werkzaamheden te financieren. Bovendien profiteert u van het lage btw-tarief van 9 % op de isolatiewerkzaamheden.

Het stapelen van subsidies van de gemeente en van het rijk voor dezelfde maatregel kan meestal niet. U moet soms op het aanvraagformulier invullen of u ook bij een andere instantie subsidie aanvraagt voor dezelfde energiebesparende maatregel. Vaak moet de gemeentelijke subsidie worden afgetrokken van de subsidie die u van het rijk ontvangt.

Meer over energie besparen