Huis verhuren tijdens de vakantie

Je kunt jouw eigen woning voor een korte periode verhuren aan toeristen. Veel mensen gebruiken deze manier van verhuren om de hypotheeklasten te drukken. Waar moet je op letten als je jouw huis tijdelijk wilt verhuren aan toeristen?

Toestemming geldverstrekker 

De meeste geldverstrekkers hebben in hun hypotheekakte en/of algemene voorwaarden staan dat de woning niet verhuurd mag worden of dat toestemming gevraagd moet worden. Informeer bij je geldverstrekker wat bij jou van toepassing is.

Appartement

Vaak staat in de splitsingsakte dat het appartement slechts als woning mag worden gebruikt. Wil je jouw appartement toch aan toeristen verhuren, dan moet je daarvoor toestemming vragen aan de Vereniging van Eigenaars. Dit staat in je splitsingsreglement.

Verzekering

Dekt jouw opstalverzekering, inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering ook tijdelijke verhuur? Zo niet, is het dan mogelijk om je verzekering uit te breiden?

Belasting

Wanneer je jouw huis tijdelijk verhuurt aan toeristen, moet je toeristenbelasting betalen en 70 % van de huurinkomsten optellen bij je eigenwoningforfait. Kosten die rechtstreeks met de verhuur samenhangen, komen in mindering op de huur. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van gas en elektra en advertentiekosten in verband met de tijdelijke verhuur. De kosten van de woning zelf (zoals onderhoudskosten) zijn niet aftrekbaar. Verhuur je een gedeelte van jouw woning via Air BNB of een ander verhuurplatform, dan is die verhuur ook belast. Dit besliste de Hoge Raad.

De betaalde hypotheekrente blijft gedurende de tijdelijke verhuur wel gewoon aftrekbaar. Ontvang je een maandelijkse voorlopige teruggave van de Belastingdienst in verband met de hypotheekrenteaftrek? Voorkom dat je achteraf een deel van de voorlopige teruggave moet terugbetalen en pas tijdig je voorlopige aanslag aan. 

Gemeenteregels

De Raad van State heeft geoordeeld dat voor vakantieverhuur altijd een vergunning nodig is op grond van de Huisvestingswet. De reden dat deze uitspraak stof doet opwaaien, is omdat de Raad van State zegt dat vakantieverhuur illegaal is zonder vergunning. En vrijstellingen die in plaatselijke Huisvestingsverordeningen zijn opgenomen in strijd met de Huisvestingswet zijn.

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel voor toeristische verhuur. Totdat dit wet is, is er veel onduidelijkheid. Aan de ene kant overtreden verhuurders nu de Huisvestingswet en aan de andere kant hebben veel gemeenten in afwachting van nieuwe wetgeving allemaal verschillende regels. Kijk op de website van je gemeente of informeer bij de gemeente welke regels van toepassing zijn, als jij je woning aan toeristen wilt verhuren.

Woning in de verkoop

Wil je jouw huis tijdelijk verhuren, terwijl deze ook in de verkoop staat? Dan heb je met andere regels te maken.

Lees meer over tijdelijke verhuur