Huis verhuren tijdens de vakantie

Via websites als Airbnb en Wimdu kun je jouw eigen woning voor een korte periode verhuren aan toeristen. Veel mensen gebruiken deze manier van verhuren om de hypotheeklasten te drukken. Waar moet je op letten als je jouw huis tijdelijk wilt verhuren aan toeristen?

Toestemming geldverstrekker 

De meeste geldverstrekkers hebben in hun hypotheekakte en/of algemene voorwaarden opgenomen dat de woning niet verhuurd mag worden of dat toestemming gevraagd moet worden. Informeer bij je geldverstrekker wat bij jou van toepassing is.

Appartement

Vaak staat in de splitsingsakte dat het appartement slechts als woning mag worden gebruikt. Wil je jouw appartement toch aan toeristen verhuren, dan moet je daarvoor toestemming vragen aan de Vereniging van Eigenaren. Dit staat in je splitsingsreglement.

Verzekering

Dekt jouw opstalverzekering, inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering ook tijdelijke verhuur? Zo niet, is het dan mogelijk om je verzekering uit te breiden? Airbnb heeft een eigen Verhuurders Garantie, die tot € 1.000.000 aan schade dekt.

Belasting

Wanneer je jouw huis tijdelijk verhuurt aan toeristen, moet je toeristenbelasting betalen en 70 % van de huurinkomsten optellen bij je eigenwoningforfait. Kosten die rechtstreeks met de verhuur samenhangen, komen in mindering op de huur. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van gas en elektra en advertentiekosten in verband met de tijdelijke verhuur. De kosten van de woning zelf (zoals onderhoudskosten) zijn niet aftrekbaar. 

De betaalde hypotheekrente blijft gedurende de tijdelijke verhuur wel gewoon aftrekbaar. Ontvang je een maandelijkse voorlopige teruggave van de Belastingdienst in verband met de hypotheekrenteaftrek? Voorkom dat je achteraf een deel van de voorlopige teruggave moet terugbetalen en pas tijdig je voorlopige aanslag aan. 

Verhuur je een gedeelte van jouw woning via Air BNB of een ander verhuurplatform, dan is die verhuur mogelijk onbelast. Dit besliste het Gerechtshof Amsterdam afgelopen juli. Vereniging Eigen Huis gaat ervan uit dat de Belastingdienst tegen deze uitspraak in cassatie is gegaan. Nu is het wachten op een uitspraak van de Hoge Raad. Dan wordt duidelijk of kortdurende verhuur van een gedeelte van een woning daadwerkelijk onbelast is.

Gemeenteregels

Hanteert jouw gemeente regels voor tijdelijke verhuur aan toeristen? De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een aantal regels voor vakantieverhuur opgesteld.

Ervaar je overlast van vakantieverhuur? Meld dit eerst bij de verhuurder en daarna eventueel bij WijkSteunpuntWonen of Airbnb.

Woning in de verkoop

Wil je jouw huis tijdelijk verhuren, terwijl deze ook in de verkoop staat? Dan heb je met andere regels te maken.

Lees meer over tijdelijke verhuur