Vakantieverhuur

Via websites als Airbnb en Wimdu kunt u uw eigen woning voor een korte periode verhuren aan toeristen. Veel mensen gebruiken deze manier van verhuren om de hypotheeklasten te drukken.

Waar moet u op letten als u uw huis tijdelijk wilt verhuren aan toeristen?

 • Toestemming geldverstrekker 
  De meeste geldverstrekkers hebben in hun hypotheekakte en/of algemene voorwaarden opgenomen dat de woning niet verhuurd mag worden of dat toestemming gevraagd moet worden. Informeer bij uw geldverstrekker wat bij u van toepassing is.
 • Appartement
  Vaak staat in de splitsingsakte dat het appartement slechts als woning mag worden gebruikt. Wilt u uw appartement toch aan toeristen verhuren, dan moet u daarvoor toestemming vragen aan de Vereniging van Eigenaren. Dit staat in uw splitsingsreglement.
 • Verzekering
  Dekt uw opstalverzekering, inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering ook tijdelijke verhuur? Zo niet, is het dan mogelijk om uw verzekering uit te breiden?
  Airbnb heeft een eigen Verhuurders Garantie, die tot € 800.000 aan schade dekt. Verhuurt u uw huis via Wimdu, dan zijn de gasten automatisch verzekerd voor schade tot € 500.000. 
 • Belasting
  Wanneer u uw huis tijdelijk verhuurt aan toeristen, moet u toeristenbelasting betalen en een deel van de 70 % van de huurinkomsten optellen bij uw eigenwoningforfait. Kosten die rechtstreeks met de verhuur samenhangen, komen in mindering op de huur. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van gas en elektra en advertentiekosten in verband met de tijdelijke verhuur. De kosten van de woning zelf (zoals onderhoudskosten) zijn niet aftrekbaar.
 • Gemeenteregels
  Hanteert uw gemeente regels voor tijdelijke verhuur aan toeristen? De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een aantal regels voor vakantieverhuur opgesteld.

Wanneer u overlast ervaart van de vakantieverhuur kunt u dit melden bij WijkSteunpuntWonen of Airbnb.

Woning in de verkoop

Wilt u uw huis tijdelijk verhuren, terwijl deze ook in de verkoop staat? Dan heeft u met andere regels te maken.

Lees meer over tijdelijke verhuur

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.