Vakantieverhuur

Via websites als Airbnb en Wimdu kun je jouw eigen woning voor een korte periode verhuren aan toeristen. Veel mensen gebruiken deze manier van verhuren om de hypotheeklasten te drukken.

Waar moet je op letten als je jouw huis tijdelijk wilt verhuren aan toeristen?

 • Toestemming geldverstrekker 
  De meeste geldverstrekkers hebben in hun hypotheekakte en/of algemene voorwaarden opgenomen dat de woning niet verhuurd mag worden of dat toestemming gevraagd moet worden. Informeer bij je geldverstrekker wat bij jou van toepassing is.
 • Appartement
  Vaak staat in de splitsingsakte dat het appartement slechts als woning mag worden gebruikt. Wil je jouw appartement toch aan toeristen verhuren, dan moet je daarvoor toestemming vragen aan de Vereniging van Eigenaren. Dit staat in je splitsingsreglement.
 • Verzekering
  Dekt jouw opstalverzekering, inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering ook tijdelijke verhuur? Zo niet, is het dan mogelijk om je verzekering uit te breiden?
  Airbnb heeft een eigen Verhuurders Garantie, die tot € 800.000 aan schade dekt. Verhuur je jouw huis via Wimdu, dan zijn de gasten automatisch verzekerd voor schade tot € 500.000. 
 • Belasting
  Wanneer je jouw huis tijdelijk verhuurt aan toeristen, moet je toeristenbelasting betalen en een deel van de 70 % van de huurinkomsten optellen bij je eigenwoningforfait. Kosten die rechtstreeks met de verhuur samenhangen, komen in mindering op de huur. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van gas en elektra en advertentiekosten in verband met de tijdelijke verhuur. De kosten van de woning zelf (zoals onderhoudskosten) zijn niet aftrekbaar.
 • Gemeenteregels
  Hanteert jouw gemeente regels voor tijdelijke verhuur aan toeristen? De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een aantal regels voor vakantieverhuur opgesteld.

Wanneer je overlast ervaart van de vakantieverhuur kun je dit melden bij WijkSteunpuntWonen of Airbnb.

Woning in de verkoop

Wil je jouw huis tijdelijk verhuren, terwijl deze ook in de verkoop staat? Dan heb je met andere regels te maken.

Lees meer over tijdelijke verhuur