Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackVerbouwen

Problemen met de aannemer

Tijdens of na je verbouwing kun je een probleem krijgen met de aannemer. Misschien wil hij na de oplevering ontdekte gebreken niet herstellen of gaat hij tijdens je verbouwing failliet. Wat kun je dan doen?

Koffiepauze tijdens het klussen

Tijdens een verbouwing wil je zeker weten dat alles volgens afspraak verloopt. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen controle en vertrouwen. Houd de voortgang van het werk regelmatig in de gaten en zorg ervoor dat je eventuele afwijkingen of zorgen meteen bespreekt. Maar respecteer ook de expertise en het vakmanschap van de werkmensen door ze niet voortdurend op de vingers te kijken. 

Het kan gebeuren dat er wel iets misgaat of dat de aannemer de afspraken niet nakomt en dan is het belangrijk om op tijd actie te ondernemen en weten wat je moet doen.

Aannemer gaat failliet

Als de aannemer failliet is verklaard, is het allereerst van belang dat je géén betalingen meer aan de aannemer doet. Daarnaast is het belangrijk om de juiste stappen te ondernemen. In je contract met de aannemer kan staan welke regels gelden bij faillissement. In het algemeen geldt dat je direct contact moet opnemen met de curator die het faillissement afhandelt. Wie de curator is, kun je opzoeken in het Centraal Insolventieregister of het Handelsregister.

Vraag de curator schriftelijk of hij het contract dat jij met de aannemer hebt gesloten, gaat nakomen. Krijg je bericht dat hij dit niet doet, dan wordt de verbouwing dus niet afgemaakt. In dit geval kun je de overeenkomst schriftelijk ontbinden en een overeenkomst met een andere aannemer sluiten. Sluit géén overeenkomst met een andere partij, voordat je uitsluitsel hebt van de curator.

Leg schriftelijk een vordering bij de curator neer over de schade die je lijdt. De kans is wel klein dat je de schade vergoed krijgt.

Verbouwgarantie van BouwGarant of Woningborg 

Heb je de Verbouwgarantie van BouwGarant of Woningborg? Neem dan niet alleen direct contact op met de curator, maar ook met BouwGarant of Woningborg. BouwGarant/Woningborg vergoedt (deels) de extra kosten die je krijgt als een andere aannemer de verbouwing afmaakt. 

Aannemer heeft schade veroorzaakt

Als de aannemer tijdens de verbouwing schade veroorzaakt aan je woning, is hij daar meestal aansprakelijk voor. Wel moet je kunnen aantonen dát je schade hebt, hoe groot die schade is en dat de aannemer de veroorzaker is. Wat kun je in deze situatie doen?

Meld de schade

Meld de schade zo snel mogelijk aan de aannemer en probeer tot een oplossing te komen. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn: een schadevergoeding, herstel van de schade of verrekening van het schadebedrag met nog te betalen facturen. Als je de schade telefonisch meldt, bevestig je melding en de eventuele oplossing dan schriftelijk. Meld de schade ook bij je opstal- en/of inboedelverzekeraar.

Stuur een aangetekende brief

Als je niet tot een oplossing komt met de aannemer, stuur dan een aangetekende brief. Afhankelijk van de situatie, kun je hierin bijvoorbeeld aangeven dat: je schade hebt en welke schade dat is, hij aansprakelijk is voor deze schade, je vergoeding van de schade verwacht binnen bijvoorbeeld twee weken, jij je vrij acht verdere stappen te nemen als je binnen de genoemde termijn geen schadevergoeding hebt ontvangen.

Schakel professionele hulp in

Leiden bovengenoemde stappen niet tot een oplossing, schakel dan je rechtsbijstandsverzekeraar in of maak gebruik van onze juridische dienstverlening.

Aannemer komt niet meer opdagen

In de meeste contracten staat een concrete opleveringsdatum of bouwtijd. Meestal staat er niet in dat de verbouwing niet mag stilliggen of dat deze met een bepaalde regelmaat moet doorgaan. Ontbreekt in jouw contract een duidelijke afspraak over de voortgang van de verbouwing, dan is de aannemer juridisch gezien moeilijk aan te pakken zolang hij nog niet te laat is met opleveren. Wat kun je wel doen?

Stuur een brief naar de aannemer

Neem eerst contact op met de aannemer en vraag waarom hij de verbouwing niet voortzet. Maak afspraken om het werk te hervatten. Als dit niet tot een oplossing leidt, kun je een aangetekende brief naar de aannemer sturen. Neem hierin de volgende punten op:

  • geef aan hoe lang het werk al stilligt
  • verzoek dringend om het werk te hervatten binnen bijvoorbeeld een week
  • meld dat je verdere juridische stappen overweegt als hij het werk niet binnen de genoemde termijn hervat

Claim schade

Verstrijkt de bouwtijd of de opleveringsdatum die in het contract staat, dan kun je schade claimen. Kijk in je contract of in de algemene voorwaarden of hierin een concreet schadebedrag wordt genoemd. Zo niet, claim de daadwerkelijke schade. Als deze situatie van toepassing is, voeg dan aan bovengenoemde brief toe dat je:

  • recht hebt op schadevergoeding wegens te late oplevering
  • het schadebedrag verrekent met het nog openstaande bedrag

Als de aannemer niet meer komt opdagen, kan dat een aanwijzing zijn dat hij failliet dreigt te gaan. Wees in dit geval terughoudend met het doen van betalingen.

Website image

Juridische hulp

Onze juristen en advocaten zijn gespecialiseerd in Bouwrecht en hebben de kennis en ervaring in huis om jou van begin tot eind bij te staan. Van gratis telefonisch advies tot naar de rechtbank: onze juristen en advocaten staan voor je klaar.

Bekijk de mogelijkheden

Aannemer wil gebreken niet herstellen

Ontdek je na de oplevering van je verbouwing een gebrek, maar wil de aannemer dit niet herstellen? Kijk dan eerst in het contract met de aannemer en in de algemene voorwaarden welke garantieafspraken en/of aansprakelijkheidsbepalingen van toepassing zijn. In het algemeen kun je de volgende stappen ondernemen:

Verzoek om herstel

Meld de gebreken zo snel mogelijk schriftelijk (per brief of e-mail) aan de aannemer en verzoek om herstel. Noem ook de gewenste termijn, bijvoorbeeld herstel van de gebreken binnen twee weken. Wil je de aannemer liever eerst telefonisch spreken, bevestig de melding dan schriftelijk. Heb je de Verbouwgarantie van BouwGarant of de Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen van Woningborg? Meld het gebrek dan ook aan Bouwgarant of Woningborg en volg de procedure die in de betreffende garantieregeling staat.

Stel de aannemer in gebreke

Reageert de aannemer niet of wil hij de gebreken niet herstellen? Dan is in gebreke stellen per aangetekende brief de volgende stap. Zet in de brief dat je binnen een termijn van bijvoorbeeld twee weken herstel verwacht en dat je anders juridische stappen overweegt. Neem voordat je de brief stuurt contact op met je rechtsbijstandsverzekeraar. Heb je deze niet, dan kun je gebruik maken van onze juridische dienstverlening.

Start een procedure

Als de aannemer nog steeds niet tot actie overgaat, kun je een procedure overwegen. Of dit zinvol is, hangt onder andere af van je rechtspositie, het financiële belang, de kosten van de procedure en of je een rechtsbijstandsverzekering hebt. In je contractstukken staat mogelijk bij welke instantie je voor een procedure terechtkunt. Mogelijk kun je terecht bij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw. Deze procedure is relatief goedkoop en eenvoudig en is erop gericht dat je de procedure zelf kunt voeren zonder rechtsbijstand. Schakel wel je rechtsbijstandsverzekeraar in als je die hebt. Staat er geen instantie in de contractstukken, dan is de rechter bevoegd. Schakel je rechtsbijstandsverzekering in als je die hebt, of maak gebruik van onze juridische dienstverlening. Heb je een garantieregeling bij BouwGarant of Woningborg en is sprake van een gebrek dat onder die garantie valt? Dan kun je, in plaats van het starten van een procedure, een beroep doen op deze garantie. Neem in dit geval contact op met BouwGarant of Woningborg.

Ook interessant in kennisbank

Mijn aannemer wil bepaalde werkzaamheden niet uitvoeren, maar eist wel betaling. Wat nu?Mag een aannemer mij een rekening sturen voor het maken van een offerte?Mijn aannemer heeft tijdens de verbouwing schade veroorzaakt bij de buren. Ben ik aansprakelijk?

Tags

FinanciënJuridischKopen-BouwperiodeWonen

Lees meer over verbouwen

Wat kost verbouwen?Zo vind je een goede aannemerHoe kan ik mijn verbouwing financieren?Oplevering en garanties na je verbouwing

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube