Belangenbehartiging: onze actiepunten 

Naast dienstverlener en woningmarktexpert zijn we belangenbehartiger; we komen op voor huiseigenaren via (politiek) lobbywerk. Welke thema's staan nu hoog op onze agenda? Dit zijn onze actuele actiepunten:

Asbest

Het verbod op asbest werd opgelegd zonder rekening te houden met de consequenties voor huiseigenaren. Dat moet anders. Lees wat wij hiermee doen

Gaswinning Groningen

Zo'n 150.000 huiseigenaren in Groningen hebben schade aan hun huis als gevolg van de gaswinning. Wij laten ze niet in de kou staan.

Wat doen wij?

De energierekening

De energierekening is voor veel mensen niet te begrijpen en bevat te vaak fouten. Dat moet anders.

Onze acties

Woningbouwopgave

Al jaren worden er veel minder woningen gebouwd dan het aantal huishoudens dat erbij komt. Daardoor is er een behoorlijk woningtekort ontstaan. Lees meer

Van gas los

De overheid wil dat alle huishoudens in 2050 onafhankelijk zijn van aardgas. Maar wat is voor huiseigenaren het alternatief? 

Dit vinden wij

Starters op de woningmarkt

Wij vinden dat starters hun huis veilig en verantwoord moeten kunnen financieren.

Zo helpen wij starters

Verkiezingen

Wat politici in Den Haag beslissen, heeft gevolgen voor onze leden. Wij zorgen dat onderwerpen die huiseigenaren raken op de politieke agenda komen. Onze rol in de politiek

Bewonersinvloed

Bij veranderingen in de woonomgeving moeten omwonenden invloed hebben op de plannen. Gebeurt dit ook voldoende?

Uw invloed als bewoner

Erfpacht

Huiseigenaren van woningen die niet op eigen grond staan, moeten de gemeente betalen voor de pacht van die grond, de zogeheten erfpachtcanon. De positie van erfpachters