Belangenbehartiging: onze actiepunten 

Naast dienstverlener en woningmarktexpert zijn we belangenbehartiger; we komen op voor huiseigenaren via (politiek) lobbywerk. Welke thema's staan nu hoog op onze agenda? Dit zijn onze actuele actiepunten:

Persoonsgegevens en privacy

Privégegevens liggen steeds vaker op straat. Wij vinden dat huiseigenaren zelf de regie moeten hebben over hun gegevens.

Gaswinning Groningen

Zo'n 150.000 huiseigenaren in Groningen hebben schade aan hun huis als gevolg van de gaswinning. Wij laten ze niet in de kou staan.

De energierekening

De energierekening is voor veel mensen niet te begrijpen en bevat te vaak fouten. Dat moet anders.

Van gas los

De overheid wil dat alle huishoudens in 2050 onafhankelijk zijn van aardgas. Maar wat is voor huiseigenaren het alternatief? 

Starters op de woningmarkt

Starters voeren momenteel een ongelijke strijd op de woningmarkt. Wij vinden dat starters hun huis veilig en verantwoord moeten kunnen financieren.

Politiek en verkiezingen

Wat politici in Den Haag beslissen, heeft gevolgen voor onze leden. Wij zorgen dat onderwerpen die huiseigenaren raken op de politieke agenda komen.

Blijf op de hoogte

Wij houden u op de hoogte van alles wat er speelt op de woningmarkt.

Lees onze nieuwsberichten
Sta ook sterker met bijna 750.000 leden