Prijsplafond: 6 vragen

Een van de voorstellen van het kabinet om de energierekening betaalbaar te houden is het energieprijsplafond. Hoe werkt het prijsplafond? Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen en antwoorden. 

Update 04/11/2022: In november en december ontvang je via je energiemaatschappij een energiecompensatie van - twee keer 190 euro - op de energierekening. Wanneer je de energiecompensatie op je rekening gestort krijgt en hoe deze precies wordt verrekend, hangt af van je energieleverancier. Kijk: hier hoe dit bij jou zit. De antwoorden op de vragen zijn gebaseerd op de informatie die er op dit moment beschikbaar is. Ook betreft het de interpretatie van de vereniging. Er is nog veel onduidelijk over het prijsplafond en er moet nog een wetsvoorstel voor worden gemaakt. Pas als de Tweede en Eerste Kamer eind december 2022 het wetsvoorstel hebben goedgekeurd, kan het plan definitief in werking treden. Zodra er ontwikkelingen zijn wordt deze pagina bijgewerkt.

1. Wat is het prijsplafond en hoe werkt het?

Met het prijsplafond wil het kabinet alle huishoudens helpen de stijgende energierekening betaalbaar te houden. Vanaf 1 november 2022 zullen de kosten van de energierekening al deels gecompenseerd worden. Deze tijdelijke maatregel loopt door tot 1 januari 2024. Het energieprijsplafond bestaat uit een verbruikplafond en een prijsplafond:

Verbruikplafond
Het kabinet wil huishoudens met een gemiddeld energieverbruik van 1.200 m3 voor gas en 2.900 kWh voor elektra een aangepaste prijs laten betalen.

Prijsplafond
Er wordt gedacht aan een prijsplafond van maximaal € 1,45 per m3 gas en € 0,40 per kWh elektra. Deze bedragen zijn inclusief de belastingen. Het maximale energietarief voor gas en stroom bij het vastgestelde verbruik heet het energieprijsplafond.

Alle leveranciers worden verplicht het prijsplafond toe te passen. De korting die een gemiddeld huishouden krijgt, omgeven met onzekerheden, is € 2.500 op jaarbasis. De tarieven van het energieprijsplafond gelden alleen als de tarieven in je energiecontract hoger zijn. Over alles wat je meer verbruikt dan 1.200 m3 gas en 2.900 KWh elektra betaal je je contractuele tarief. Het prijsplafond geldt ook voor woningen die al van het gas af zijn en alleen elektriciteit gebruiken. 

Hoewel het voorstel voor het energieprijs-plafond nog door de Tweede en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd en pas per 1 januari 2023 ingaat, wil het kabinet dat op 1 november energieleverancier al lagere maandelijkse voorschotbedragen hanteren. Om dat mogelijk te maken wordt er in de maanden november en december een extra korting verstrekt van € 190 per maand. Deze korting zal door de energieleverancier via de energienota worden toegekend. 

Wanneer je de energiecompensatie op je rekening gestort krijgt en hoe deze precies wordt verrekend, hangt af van je energieleverancier. Kijk: hier hoe dit bij jou zit.

2. Hoe zijn het verbruikplafond en het prijsplafond vastgesteld?

Bij een gemiddeld verbruik van 1.200 m3 gas en 2.900 kWh elektriciteit zal ongeveer 50% van de huishoudens volledig onder het prijsplafond vallen op basis van CBS cijfers uit 2021. Wanneer huishoudens 10% energie besparen, profiteert ongeveer 60% van de huishoudens van het prijsplafond.

3. Waarom geldt er voor gas een hogere korting dan voor stroom?

Het afgelopen jaar is de prijs voor gas harder gestegen dan de elektriciteitsprijs. Ook is gas voor veel huishoudens het grootste onderdeel van de energierekening. Gemiddeld genomen heeft de gasprijs huishoudens harder geraakt dan de gestegen elektriciteitsprijs.

4. Ik heb een warmtepomp. Hoe werkt het prijsplafond voor mij?  

Woningen met een warmtepomp hebben een hoger stroomverbruik en gebruiken geen of weinig gas. Hierdoor is het prijsplafond voor deze huishoudens minder gunstig. Het prijsplafond is een tijdelijke maatregel, tot 31 december 2023. Terwijl de investering van een (hybride) warmtepomp ongeveer voor de duur van 15 tot 20 jaar is, zegt het kabinet.

Wel heeft het kabinet op 4 oktober jl. wijzigingen bekend gemaakt waarmee ze meer tegemoetkomen aan de mensen die hebben geïnvesteerd in een warmtepomp of op het punt staan dat te doen. Door het plafondtarief voor gas en stroom lager vast te stellen en het verbruikplafond voor stroom te verhogen, hoopt het kabinet dat de prikkel voor verduurzaming behouden blijft. 

5. Hoe werkt het prijsplafond samen met blokverwarming, blokelektriciteit of stadsverwarming?

Wanneer je bent aangesloten op stadsverwarming kom je ook in aanmerking voor het prijsplafond. Voor warmte geldt in 2023 een prijsplafond van € 47,39 per gigajoule (GJ). Ook het verbruiksplafond voor warmte wordt afgeleid van de grens voor gas (1200 m3). De plafondgrens bij warmteverbruik wordt vastgesteld op circa 37 GJ.

Voor huishoudens die gebruik maken van blokverwarming is het ingewikkelder volgens het kabinet. Het is niet uitvoerbaar om deze huishoudens mee te laten profiteren van het energieprijsplafond. Er wordt nader verkend hoe deze huishoudens alsnog kunnen worden gecompenseerd. Dat geldt ook voor de groep huishoudens die achter één stroomaansluiting zitten, ook wel blokelektriciteit genoemd. Er wordt nog gewerkt aan een specifieke tegemoetkomingsregeling voor deze groepen. Medio november zal er meer bekend worden over hoe deze regeling eruit komt te zien. Wel maakt de minister bekend dat huishoudens met blokelektriciteit niet in aanmerking kunnen komen voor de tegemoetkoming van € 190 euro in november en december. Het is niet uitvoerbaar om de bestaande regeling ook open te stellen voor deze groep. 

6. Wanneer gaat het prijsplafond in?

Als het wetsvoorstel uiteindelijk door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen treedt het energieprijsplafond op 1 januari 2023 in werking. Vanaf 1 november 2022 worden de maandelijkse voorschotbedragen al wel verlaagd als gevolg van de extra korting van € 190 per maand.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Het kabinet verwacht dat het merendeel van de huishoudens er in 2023 op vooruit gaat, mede dankzij het steunpakket. Voor huishoudens die nu al financiële problemen hebben duurt dit te lang. Daarom benadrukt Vereniging Eigen Huis dat er snel duidelijkheid moet komen over de invulling van het aangekondigde noodfonds, zodat de huishoudens bij wie het water aan de lippen staat, snel worden geholpen. 

Daarnaast kunnen mensen met een slecht geïsoleerde woning, een bescheiden inkomen en een hoge energierekening isolatiemaatregelen vaak niet betalen. De vereniging pleit voor een versnelde aanpak zodat deze eigenaren nog deze winter hun verbruik zo snel mogelijk kunnen verminderen.

Lees meer

Energie besparen: doe het zelf

Steeds meer mensen hebben te maken met een hoge energierekening. Wil jij zelf aan de slag om je energieverbruik omlaag te brengen? Ontdek wat jij kunt doen

3 vragen over variabele energiecontracten

Steeds meer energieleveranciers bieden variabele contracten aan. Soms met maandelijks wisselende tarieven. Dit brengt een aantal onzekerheden met zich mee. Over variabele contracten

Compensatie stijgende energielasten

Vanwege de gestegen energieprijzen biedt de overheid verschillende compensatiemaatregelen. Weten voor welke compensatie je in aanmerking komt? Lees meer

Voorschot energierekening: 7 vragen

Met de stijgende energieprijzen zijn er veel vragen over het voorschot van de energierekening en de energiecompensatiemaatregelen. Wij beantwoorden zeven veelgestelde vragen.  Vragen en antwoorden