Energielabel voor woningen

Het energielabel voor woningen geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning. Alle huiseigenaren hebben in het eerste kwartaal van 2015 een indicatief energielabel ontvangen. Dit voorlopige label is gebaseerd op de standaardkenmerken van een woning, zoals het bouwjaar en woningtype. 

Het voorlopige energielabel is gebaseerd op openbare gegevens over de woning, die onder andere afkomstig zijn van het Kadaster. Het label is een schatting van de labelklasse. Het definitieve label kan afwijken van de schatting. 

Energielabel A t/m G

De meest energiezuinige woningen krijgen energielabel A. Energielabel G staat voor de minst energiezuinige woningen. Een energielabel is 10 jaar geldig. 

Waarom een energielabel?

Het energielabel is ingevoerd volgens een Europese richtlijn, de Energy Performance of Buildings Directive. Doel van het energielabel is eigenaren van woningen of gebouwen bewustmaken van de hoeveelheid energie die ze verbruiken. De overheid hoopt dat huiseigenaren hierdoor  energiebesparende maatregelen nemen.

Op het definitieve energielabel staat welke energiebesparende maatregelen de huiseigenaar kan nemen. Ook staan in dat overzicht de kosten, baten en rendementen van de maatregelen. 

Aanvragen energielabel      In 5 stappen een energielabel

Dit vindt Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis pleit sinds 2011 voor een eenvoudige energielabelsystematiek. Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur bij de vereniging: 'De systematiek die rond 2008 was ontwikkeld, schoot zijn doel van bewustwording voorbij. Deskundigen die destijds een label toekenden, moesten 150 parameters invoeren. Dat was een goede business voor labelaars, maar duur (€ 200) voor de consument. Ook wilde voormalig minister Donner de overdracht van een woning blokkeren als de eigenaar geen label kon overleggen. Die buitensporige sanctie is door de lobby van Vereniging Eigen Huis gelukkig van de baan. De vereniging heeft de overheid ervan overtuigd dat een eenvoudige labelsystematiek mogelijk is. Huiseigenaren die nu hun woning willen verkopen, betalen maximaal enkele tientjes voor het registreren van een definitief energielabel.' 

Nieuwsbericht: Ollongren houdt vast aan nieuw energielabel (oktober 2020)
Nieuwsbericht: Mogelijk uitstel nieuw energielabel (september 2020)
Nieuwsbericht: Energielabel wordt duur, regel het daarom nu (juni 2020)
Meer over het energielabel
Lees meer over de plannen om het energielabel aan te passen