Energielabel voor woningen

Het energielabel voor woningen geeft inzicht in de energiezuinigheid van een huis. Huiseigenaren hebben in het eerste kwartaal van 2015 een indicatief energielabel ontvangen. Bij het te koop aanbieden van je huis is een definitief energielabel verplicht.

Update 01/11/2021: Een woningverkoper die bij overdracht geen definitief energielabel overhandigt, krijgt een boete van 435 euro. Tot 1 november was deze boete nog 170 euro. De stijging hangt samen met het (volgens Vereniging Eigen Huis) veel te hoge bedrag voor het energielabel.

Lees het nieuwsbericht

In lijn met de herziening van de Europese richtlijn ‘energieprestatie gebouwen’, is de methode waarmee het energielabel wordt ingevuld gewijzigd. Het is daarom vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om een energielabel online aan te vragen.

Vraag je energielabel aan

Wat is een energielabel?
Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Hoe minder fossiele energie er wordt gebruikt, hoe beter het energielabel is. De normering loopt van A t/m G. 
A++++ is het hoogst haalbare.

Om het energielabel van je woning vast te stellen, wordt gekeken naar de isolatie van de woning en naar de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water. Dit wordt uitgedrukt in de maximale energiebehoefte in kWh, per m2 gebruiksoppervlak, per jaar. Het rapport dat je ontvangt over je energielabel bestaat uit een aantal overzichtelijke pagina’s waarin je de energieprestatie van de woning terug kunt vinden. Daarnaast worden ook eventuele verbetermogelijkheden voorgesteld waarmee je het energieverbruik kunt verminderen.
Waarom een energielabel?

Het energielabel is ingevoerd volgens de Europese richtlijn ‘Energy Performance of Buildings Directive’. Het doel is eigenaren van woningen of gebouwen bewust te maken van de hoeveelheid energie die ze verbruiken. Voor (potentiële) kopers is het belangrijk om te weten hoe energiezuinig een woning is. Met een definitief energielabel kunnen zij een schatting maken van de hoogte van de energierekening en de (eventuele) stappen die nog gezet kunnen worden in verduurzaming. 

Vanwege een tekort aan energieadviseurs is de advertentieplicht bij het energielabel tijdelijk komen te vervallen. Tot eind 2021 moet je bij de overdracht van een woning een definitief label kunnen overhandigen. Meer hierover lees je bij de vraag ‘wanneer vraag je een energielabel aan?’ 

Koop je nieuwbouw? Bij de oplevering van je woning moet een definitief energielabel worden overhandigd. 

Wanneer is een energielabel verplicht?

Een definitief energielabel is verplicht voor woningen bij verkoop, verhuur en oplevering. 

Vanaf 1 januari 2022 ben je bij verkoop van je woning verplicht in de advertentie het label te vermelden. Je moet op het moment van adverteren (advertentieplicht) dus al over een definitief label beschikken. Potentiële kopers kunnen dan al in de advertentie zien hoe duurzaam de woning is. Het energielabel is 10 jaar geldig, vanaf het moment van ontvangst.  

Verder ben je bij verkoop van je woning verplicht op het moment van overdracht een definitief label te verstrekken aan de koper.

Niet voor alle woningen is het energielabel verplicht. Er zijn uitzonderingen gemaakt voor onder andere beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.

Beschik je al over een definitief energielabel? Bekijk hier of deze nog geldig is.

Geen energielabel op het moment van overdracht? 
Wanneer er geen definitief energielabel aanwezig is op het transactiemoment, dus op het moment dat je de woning officieel in eigendom overdraagt, dan riskeert de verkoper een boete van € 435. 
  Hoe vraag je een energielabel aan?

  Als je nog geen definitief energielabel hebt en je wilt je huis gaan verkopen, dan moet een gecertificeerde vakbekwame energieadviseur worden ingeschakeld. Deze kan je vinden via het adviesplatform.

  De energieadviseur komt bij je thuis en neemt de woning op. Er wordt nagegaan hoe het is geïsoleerd en berekent hoeveel energie nodig is voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Vervolgens stelt de adviseur het energielabelletter vast en werkt het energielabel verder uit.

  Let op: Er wordt nu onderzocht of het vanaf juli 2021 weer mogelijk wordt om het energielabel online aan te vragen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden je op de hoogte.

  Wat kost een energielabel?
  De daadwerkelijke kosten voor een energielabel hangen af van een aantal factoren:

  De tijd die de energieadviseur nodig heeft voor de bepaling.
  Het woningtype.
  De beschikbare documentatie.

  Op dit moment geeft de overheid aan dat de gemiddelde prijs van de aanvraag ongeveer €190 is. Echter, dit is door de markt zelf in te vullen. Hierdoor zien wij nu al dat bedragen hoger uitvallen. Soms wel tot €300 per aanvraag. Als vereniging vinden wij dit veel te hoog. Helemaal gezien het feit dat de concrete meerwaarde nog niet geheel duidelijk is. Daarom zullen wij blijven pleiten voor een betaalbaar energielabel met meerwaarde.

  Dit vindt Vereniging Eigen Huis

  Vereniging Eigen Huis strijdt al jaren voor een betaalbaar energielabel dat meerwaarde biedt voor huiseigenaren. Zo hebben wij er als vereniging voor gezorgd dat er een aantal jaar geleden een vereenvoudigd energielabel kwam. We zijn opnieuw in actie gekomen toen de plannen voor het huidige (duurdere) energielabel bekend werden gemaakt. Volgens ons jaagt dit nieuwe label eigenaren alleen maar op kosten en biedt kopers geen meerwaarde. Voor hen zijn de uitwerking van het Klimaatakkoord over isolatiemaatregelen, subsidies, financieringsmogelijkheden en duidelijkheid over de wijkaanpak veel belangrijker.

  Door nieuwe Europese richtlijnen dient het energielabel via een andere methodiek te worden gemeten. Daarop heeft Minister Ollongren plannen opgesteld dat het vereenvoudigde label, eind 2020, moest komen te vervallen. In plaats van het label online aan te vragen moeten energieadviseurs bij huiseigenaren langskomen om het label te bepalen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het label nu ruim 20x duurder is. Dit vinden wij belachelijk en daarom hebben we de minister meerdere malen opgeroepen de plannen voor het nieuwe energielabel uit te stellen, totdat duidelijk is hoe het nieuwe energielabel betaalbaar kan blijven. 

  De minister heeft hier geen gehoor aan gegeven net als dat zij een aangenomen motie van de Tweede Kamer naast zich neer heeft gelegd. De politieke strijd over het energielabel heeft tot eind 2020 geduurd. Uiteindelijk heeft de kamer de minister via een amendement verplicht om onderzoek te doen naar mogelijkheden van het online aanvragen van het nieuwe label, opdat dit mogelijk per 1 juli 2021 weer mogelijk is. Dit blijkt namelijk, uit onderzoeksrapport van ATR naar invulling van de nieuwe EU-richtlijnen in andere Europese landen, mogelijk te zijn. Het aangenomen amendement biedt een eerste perspectief, maar de uitwerking is nog onzeker. Wij houden de ontwikkelingen rond het online aanvragen in de gaten en blijven pleiten voor een betaalbaar energielabel. 

  Gedurende 2020 hebben wij als vereniging huiseigenaren in Nederland opgeroepen om het vereenvoudigde energielabel aan te vragen. Hier hadden huiseigenaren tot einde 2020 de tijd voor. Deze oproepen hebben geleid tot een maandelijkse vervijfvoudiging van het aantal aanvragen voor energielabels. Met als uitschieter de maand december waar ruim 250.000 energielabels zijn aangevraagd.

  Meer lezen

  Nieuwsbericht: Regel dit jaar nog een definitief energielabel (december 2020)
  Nieuwsbericht: Ollongren houdt vast aan nieuw energielabel (oktober 2020)
  Nieuwsbericht: Mogelijk uitstel nieuw energielabel (september 2020)
  Nieuwsbericht: Energielabel wordt duur, regel het daarom nu (juni 2020)
  Lees meer over de plannen om het energielabel aan te passen
  Nieuwsbericht: Energielabel voorlopig niet goedkoper (juni 2021)