Verbouwen en de buren

Ladderrecht 

Ladderrecht betekent dat u het erf van de buren mag gebruiken voor een verbouwing of voor onderhoud aan de woning. Let erop dat de volgende spelregels gelden: 

  • Stel uw buren er op tijd van op de hoogte dat u hun erf moet gebruiken.
  • Er is geen andere manier om uw woning te verbouwen of te onderhouden dan door het erf van uw buren te betreden.
  • U moet eventuele schade bij buren door het gebruik van hun erf vergoeden.

Uw buren mogen het ladderrecht alleen weigeren of uitstellen als ze daarvoor gewichtige redenen hebben. 

Privacy 

Ramen en bouwwerken als balkons en dakterrassen mogen niet binnen 2 meter van de erfgrens komen als ze direct (loodrecht) uitzicht hebben op het perceel van de buren. Dit mag wel als de buren toestemming hebben gegeven. Leg de toestemming goed vast, bij voorkeur in een notariële akte. Ondoorzichtige, vaststaande vensters als lichtinvalpunt zijn wel toegestaan binnen 2 meter.

Bouwexploit

Uw buren kunnen voor de verbouwing een bouwexploit sturen. Hierin dringen ze bij uw aannemer aan om voorzorgsmaatregelen te nemen bij de verbouwing en om een nulmeting te doen. De aannemer stelt dan vooraf de bouwkundige conditie van het huis vast. Bij schade kunnen uw buren dan aannemelijk maken dat de schade door de verbouwing is ontstaan. Bovendien stellen uw buren hiermee uw aannemer bij voorbaat aansprakelijk voor eventuele schade die door de verbouwing ontstaat. 

Bouwexploit (Word)

Bezwaar 

Als u de vergunning heeft gekregen, kunnen buren gedurende 6 weken bezwaar maken. De termijn begint in het algemeen te lopen vanaf het moment dat de verlening aan u is bekendgemaakt. 

Vergunning voor verbouwen