Meldpunt oneerlijke biedingspraktijken

Op veel plaatsen in Nederland is de woningmarkt oververhit. De meeste woningen worden boven de vraagprijs en via een inschrijving verkocht. Soms worden kopers en verkopers bewust buitenspel gezet door dubieus handelen van makelaars.

Daarom heeft de vereniging vorig jaar een meldpunt geopend waar je je verhaal met ons kon delen. We hebben veel meldingen ontvangen van mensen die zich benadeeld voelden bij de koop of verkoop van een woning en het idee hadden dat de makelaar hier een twijfelachtige rol in speelde.

Van 31 maart tot en met 3 juni 2021 kwamen er op het meldpunt 600 meldingen binnen van kopers en verkopers. De resultaten van de analyse van deze meldingen vind je hier. Inmiddels zijn er in totaal ruim 1.100 meldingen binnengekomen.

Naar aanleiding van het Meldpunt Oneerlijke Biedingspraktijken hebben we gesprekken gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de brancheorganisaties van makelaars NVM, VBO en Vastgoedpro. Dit heeft geleid tot een verbeterplan. Onderdeel van het verbeterplan is het inrichten van een meldpunt door de makelaarsorganisaties waar consumenten terecht kunnen. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het Klachtenloket Vastgoedprofessionals waar je nu je klacht kunt neerleggen. Het Meldpunt Oneerlijke Biedingspraktijken van Vereniging Eigen Huis hebben we gesloten.