Verborgen gebreken bij koop en verkoop

Wie een bestaand huis koopt, koopt de woning in de staat waarin die zich op dat moment bevindt. Dat wil zeggen: inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Het is daarom van belang om de bouwkundige staat van de woning goed te kennen: de koper heeft een onderzoeksplicht. 

De verkoper heeft een mededelingsplicht, dat wil zeggen dat hij verplicht is om alle gebreken mee te delen aan de (aspirant) koper.  

Vanaf de eigendomsoverdracht komen eventuele gebreken aan de woning voor rekening van de koper. Afhankelijk van de omstandigheden zijn er twee uitzonderingen waarin de verkoper toch aansprakelijk kan zijn:

  • Bij een ernstig gebrek
  • Bij een gebrek dat de verkoper ten onrechte niet heeft gemeld.

Ernstig gebrek

Een gebrek is ernstig wanneer het normaal gebruik van het huis in de weg staat. Bijvoorbeeld een rotte dakconstructie. 

De koper mag op grond van de koopovereenkomst verwachten dat de woning de eigenschappen heeft die nodig zijn voor normaal gebruik ervan. (Of voor bijzonder gebruik, dat in de koopovereenkomst expliciet afgesproken is.)

De verkoper is bij een ernstig gebrek aansprakelijk, als het gebrek al voor de overdracht aanwezig was. Dit geldt ook als de verkoper niet van het gebrek op de hoogte was.

Niet gemeld gebrek

Bij een gebrek dat normaal gebruik van de woning niet in de weg staat, is de verkoper alleen aansprakelijk als het gebrek er al was voor de overdracht, en als de verkoper wist van het bestaan ervan, maar niets heeft gezegd. In het laatste geval is de mededelingsplicht geschonden.

Is er sprake van een verborgen gebrek, ga dan naar het stappenplan van Vereniging Eigen Huis. 

Stappenplan

Heeft uw huis een verborgen gebrek? Volg de punten uit ons stappenplan.

Stappenplan verborgen gebreken