Opstalverzekering

Met een opstalverzekering (ook wel: woonhuisverzekering) is je woning verzekerd tegen schade door brand, storm en inbraak. Een opstalverzekering is verplicht voor iedereen die een koopwoning met hypotheek heeft. De opstalverzekering moet ingaan op de dag dat de woning wordt opgeleverd.

Dekking van een opstalverzekering

De opstal bestaat uit jouw woning en alle onroerende goederen die bij de woning horen: schuurtjes, schuttingen, leidingen, zonnepanelen, centrale verwarming en sanitair. Je kunt ook glas meeverzekeren. Fundamenten zijn meeverzekerd als zij in een fundamentenclausule zijn opgenomen in de polis. Schade door een aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreactie, overstroming of (burger)oorlog (catastroferisico) is altijd uitgesloten. 

Appartement
Heb je een appartement, dan sluit de Vereniging van Eigenaren (VvE) een opstalverzekering af voor het hele gebouw. Voor sommige zaken in je eigen appartement, zoals een dure keuken, kun je een extra dekking afsluiten via je eigen inboedelverzekering. Onder de rubriek 'eigenaarsbelang' kun je de extra dekking aangeven.

Soorten opstalverzekering

Er zijn verschillende soorten dekkingen: 

 • Brandverzekering
  Dekking tegen: brand, ontploffing, blikseminslag
 • Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)
  Extra dekking tegen: stormschade (windkracht 7 of meer), diefstal, vandalisme, neerstortende vliegtuigen
 • Extra uitgebreide Gevarenverzekering (UGV+) 
  Extra dekking tegen: schroei-, zeng- en smeltschade, waterschade dat via de begane grond is binnengestroomd, hak- en breekwerk om een defecte waterleiding op te sporen
 • All-risk verzekering
  Extra dekking tegen: alle van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt, plotseling en onverwacht ontstaan. Meestal met eigen risico per schade, schade aan fundering (op aanvraag aangeven), glasbreuk (op aanvraag aangeven)

Verzekerd bedrag

Sluit je een opstalverzekering af? Dan moet de waarde van de opstal worden vastgesteld. Het gaat dan om de herbouwwaarde van het woonhuis. Dat is het totaalbedrag dat nodig is om de verzekerde woning in dezelfde staat te herbouwen. Verzekeraars gebruiken hiervoor herbouwwaardemeters.. Sommige verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekering als het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan inflatie. Bij een aantal verzekeraars ben je voor een standaardbedrag verzekerd. Bij ING is dit bijvoorbeeld tot € 600.000. Steeds meer verzekeraars bepalen de herbouwwaarde op basis van beschikbare data uit bijvoorbeeld de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), kadastergegevens en de WOZ-waarde.

Kosten opstalverzekering

De hoogte van de premie hangt onder andere af van:

 • De bouwaard van jouw woning (hout, steen, pannendak, riet)
 • De staat van onderhoud
 • De herbouwwaarde
 • Woonplaats
 • Hoogte eigen risico

Voor bijzondere panden, zoals monumenten, kunnen afwijkende voorwaarden en premies gelden.

Verzekeringskaart

De digitale verzekeringskaart is een eenvoudige, visuele vertaling van de polisvoorwaarden. Je kunt daarmee in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien. Het gaat daarbij niet alleen om wat er wordt vergoed, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen en andere relevante informatie. Je kunt als consument dan beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde biedt.

Voorbeeld verzekeringskaart opstalverzekering

Opstalverzekering

Eigen Huis Verzekeringsservice: ‘Wij geven een groot deel van de standaardvergoeding die wij ontvangen voor bemiddeling aan je terug in de vorm van ledenvoordeel.’

Bekijk de Opstalverzekering