Opstalverzekering

Met een opstalverzekering (ook wel: woonhuisverzekering) is uw woning verzekerd tegen schade door brand, storm en inbraak. Een opstalverzekering is verplicht voor iedereen die een koopwoning met hypotheek heeft. De opstalverzekering moet ingaan op de dag dat de woning wordt opgeleverd.

Dekking van een opstalverzekering

De opstal bestaat uit uw woning en alle onroerende goederen die bij de woning horen: schuurtjes, schuttingen, leidingen, zonnepanelen, centrale verwarming en sanitair. U kunt ook glas meeverzekeren. Fundamenten zijn meeverzekerd als zij in een fundamentenclausule zijn opgenomen in de polis. Schade door een aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreactie, overstroming of (burger)oorlog (catastroferisico) is altijd uitgesloten. 

Appartement
Heeft u een appartement, dan sluit de Vereniging van Eigenaren (VvE) een opstalverzekering af voor het hele gebouw. Voor sommige zaken in uw eigen appartement, zoals een dure keuken, kunt u een extra dekking afsluiten via uw eigen inboedelverzekering. Onder de rubriek 'eigenaarsbelang' kunt u de extra dekking aangeven.

Soorten opstalverzekering

Er zijn verschillende soorten dekkingen: 

 • Brandverzekering
  Dekking tegen: brand, ontploffing, blikseminslag
 • Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)
  Extra dekking tegen: stormschade (windkracht 7 of meer), diefstal, vandalisme, neerstortende vliegtuigen
 • Extra uitgebreide Gevarenverzekering (UGV+) 
  Extra dekking tegen: schroei-, zeng- en smeltschade, waterschade dat via de begane grond is binnengestroomd, hak- en breekwerk om een defecte waterleiding op te sporen
 • All-risk verzekering
  Extra dekking tegen: alle van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt, plotseling en onverwacht ontstaan. Meestal met eigen risico per schade, schade aan fundering (op aanvraag aangeven), glasbreuk (op aanvraag aangeven)

Verzekerd bedrag

Sluit u een opstalverzekering af? Dan moet de waarde van de opstal worden vastgesteld. Het gaat dan om de herbouwwaarde van het woonhuis. Dat is het totaalbedrag dat nodig is om de verzekerde woning in dezelfde staat te herbouwen. Verzekeraars gebruiken hiervoor herbouwwaardemeters. Sommige verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekering als het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan inflatie. Bij steeds meer verzekeraars bent u voor een standaardbedrag verzekerd. Bij FBTO is dit bijvoorbeeld tot € 450.000 en bij ING tot € 600.000.

Kosten opstalverzekering

De jaarpremie voor een opstalverzekering is gemiddeld ongeveer € 1,30 per € 1.000 verzekerd bedrag. Maar dit kan sterk verschillen per verzekeraar en per regio. De hoogte van de premie hangt verder af van:

 • De bouwwijze van uw woning (hout, steen, pannendak, riet)
 • De staat van onderhoud
 • De herbouwwaarde

Voor bijzondere panden, zoals monumenten, kunnen afwijkende voorwaarden en premies gelden.

Verzekeringskaart

De digitale verzekeringskaart is een eenvoudige, visuele vertaling van de polisvoorwaarden. U kunt daarmee in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien. Het gaat daarbij niet alleen om wat er vergoed wordt, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen en andere relevante informatie. U kunt als consument dan beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde biedt.

Voorbeeld verzekeringskaart opstalverzekering

Korting op verzekeringen van FBTO

Leden van Vereniging Eigen Huis krijgen 10% korting op de woonhuisverzekering van FBTO.

Uw voordelen:

 • Uw huis altijd tot € 450.000 verzekerd
 • Zonnepanelen gewoon meeverzekerd
 • U kunt schade dag en nacht melden; ook in het weekend.

Bereken uw premie

 

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.