Ontbindende voorwaarden

Op het moment dat de koper een bod wil uitbrengen zijn er misschien nog zaken onzeker. Hij weet bijvoorbeeld nog niet zeker of de financiering rond komt. Dan wil de koper hier een voorbehoud, een ontbindende voorwaarde, voor afspreken.

De door koper gewenste ontbindende voorwaarden zijn onderdeel van de onderhandelingen. Als je er in de onderhandelingen uit komt met de koper, dan worden de ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopovereenkomst. 

Verschillende ontbindende voorwaarden

Kopers kunnen ontbindende voorwaarden bedingen als: 

  • het nog niet duidelijk is of hij de financiering rond krijgt;
  • het nog niet duidelijk is of de koper in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
  • de koper eerst nog een bouwkundige keuring wil laten uitvoeren. 

Ook jij als verkoper kunt ontbindende voorwaarden opnemen, in overleg met de koper uiteraard. Bijvoorbeeld als je jouw huis alleen wilt verkopen als de bank je restschuld financiert. 

Ontbindende voorwaarden opstellen

Koper en verkoper moeten de ontbindende voorwaarden altijd zorgvuldig opstellen. In artikel 15 van de model koopovereenkomst kunnen de ontbindende voorwaarden met betrekking tot de financiering, Nationale Hypotheek Garantie en een bouwkundige keuring worden ingevuld. Koop je een appartement, dan staat dit in artikel 18. Houd er rekening mee dat een koper doorgaans zo’n zes tot acht weken nodig heeft om de financiering rond te krijgen. 

Beroep doen op ontbindende voorwaarden 

De koopovereenkomst wordt niet zomaar ongeldig als aan een van de ontbindende voorwaarden is voldaan. Degene die een beroep doet op een ontbindende voorwaarde, moet zelf binnen een bepaalde termijn de koopovereenkomst schriftelijk ontbinden. 

In het koopcontract kunnen eisen aan bepaalde ontbindende voorwaarden staan. Als de koper bijvoorbeeld een beroep doet op het financieringsvoorbehoud, dan moet hij jou meestal een afwijzing van een geldverstrekker tonen als bewijs. Sommige koopcontracten eisen twee schriftelijke afwijzingen. Maakt de koper gebruik van het keuringsvoorbehoud, dan moet hij meestal een kopie van het keuringsrapport overhandigen.