Kan ik mijn renteopslag tussentijds aanpassen?

Of het mogelijk is de renteopslag tussentijds aan te passen, is per geldverstrekker verschillend. Bekijk hieronder welke voorwaarden jouw geldverstrekker hanteert. Bij elke geldverstrekker staat ook hoe je de renteopslag kunt laten aanpassen, per brief of online. 

Bron: Hypotheekvoorwaardenonderzoek van Vereniging Eigen Huis, augustus 2019

Overzicht voorwaarden per geldverstrekker

ABN AMRO

Bij ABN AMRO is het mogelijk de renteopslag tussentijds te verlagen, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. De bank wil dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport ontvangen.

Een waardeverklaring van Calcasa wordt geaccepteerd als de hypotheek niet hoger is dan € 750.000 en niet meer dan 90 % van de waarde van de woning. Ook moet het om een 'standaard onderpand' gaan, dus bijvoorbeeld geen woonboot of recreatiewoning. Je moet de waardeverklaring aanvragen via ABN AMRO

Log in bij ABN AMRO om verlaging van de renteopslag aan te vragen.

Aegon

Aegon past bij extra aflossing automatisch de renteklasse aan. Vanaf juli 2019 gebeurt dit ook bij de gewone aflossing op lineaire en annuïteiten hypotheek. De rente kun je ook laten aanpassen bij een hogere woningwaarde. Aegon heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd. Zie de website van Aegon voor meer informatie.

Log in bij Aegon om verlaging van de renteopslag aan te vragen.

Allianz Hypotheken
Allianz Hypotheken hanteert geen renteopslag. Bij een gestegen woningwaarde kan de hypotheekrente dus niet omlaag. 
Argenta

Bij Argenta is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Bij een extra aflossing van tenminste € 500 past Argenta automatisch de risicoklasse aan. Een hogere woningwaarde moet aangetoond worden met een taxatierapport of een Calcasa waardebepaling, die je moet opvragen via Argenta. Een verzoek dient u in via info@argentahypotheken.nl.    

Of verstuur deze brief om verlaging aan te vragen. Postadres:

Argenta Spaarbank N.V.
Postbus 9252 
4801 LG Breda
ASN Bank

Bij ASN is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Dit gebeurt niet automatisch. ASN Bank geeft aan dat ze dit onderwerp proactief aankaarten in het vaste klantcontact. Na een extra aflossing krijgt de klant een brief om op de renteopslag te attenderen, ook in relatie met de woningwaarde. De  klant kan zelf een verzoek doen. ASN Bank vraagt een recent taxatierapport of recente WOZ beschikking. Een Calcasa rapport wordt niet geaccepteerd. De WOZ beschikking wordt alleen geaccepteerd als de hypotheek lager is dan 75% van de WOZ waarde.  

Het verzoek kan ingediend worden via de hypotheekadviseur of online. 

ASR

ASR kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. ASR past dit automatisch aan.  

Bij ASR kun je een hogere woningwaarde doorgeven. Hier is wel een taxatierapport voor nodig. ASR accepteert geen WOZ-beschikking. 

Log in bij ASR om verlaging van de renteopslag aan te vragen.

Attens

Attens kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Attens past dit automatisch aan.  

Ook bij een hogere woningwaarde kun je de opslag tussentijds verlagen met de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd. 

Maak gebruik van deze brief om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

Attens Hypotheken
Postbus 59098
1040 KB Amsterdam

Of mail naar: whb@attens.nl 


Bijbouwe

Bij Bijbouwe is het mogelijk de renteopslag tussentijds te verlagen, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Bijbouwe accepteert hiervoor geen WOZ-beschikking of een Calcasa-waardeverklaring, wél een taxatierapport.

Maak gebruik van deze brief om verlaging aan te vragen; mail de brief naar service@bijbouwe.nl. Je kunt Bijbouwe namelijk alleen aanschrijven via e-mail.

BLG

Bij BLG is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Dit kan met de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport. BLG accepteert de WOZ-beschikking alleen wanneer de lening niet meer is dan 75 % van de WOZ-waarde. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd. 

Maak gebruik van deze brief om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

BLG Wonen
Postbus 44
6160 AA Geleen

BNP Paribas

Bij BNP Paribas is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. BNP Paribas accepteert hiervoor alleen een taxatierapport.  

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

BNP Paribas Personal Finance B.V.
Postbus 8684
3009 AR Amersfoort

Mailen kan ook, naar: info@bnpparibas-pf.nl

Centraal Beheer

Centraal Beheer kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Centraal Beheer past dit automatisch aan.  

Ook bij een hogere woningwaarde is tussentijdse verlaging mogelijk. Centraal Beheer wil dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport ontvangen. Een Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd. 

Gebruik deze brief om verlaging van de renteopslag aan te vragen.

Centraal beheer is alleen aan te schrijven via e-mail. Stuur de brief naar: hypotheek@centraalbeheer.nl

Colibri Hypotheken

Colibri Hypotheken past de renteopslag tussentijds automatisch aan na aflossing. Bij een hogere woningwaarde kan de opslag op verzoek worden aangepast. Colibri vraagt hiervoor om een gevalideerd taxatierapport. 

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen. Verzenden via info@colibri-hypotheken.nl of naar:

Colibri Hypotheken 
Van Marwijk Kooijstraat 5-115
1114 AG  Amsterdam 

Conservatrix

Bij Conservatrix is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Conservatrix heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd. 

Maak gebruik van deze brief om verlaging aan te vragen; mail de brief naar  relatiebeheer@conservatrix.nl. Je kunt Conservatrix namelijk alleen aanschrijven via e-mail.

Florius

Bij Florius is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Florius heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig.

Een waardeverklaring van Calcasa wordt geaccepteerd als de hypotheek niet hoger is dan € 750.000 en niet meer dan 90% van de waarde van de woning. Ook moet het om een 'standaard onderpand' gaan, dus bijvoorbeeld geen woonboot of recreatiewoning.  Je moet de waardeverklaring aanvragen via Florius.

Maak gebruik van deze brief om verlaging aan te vragen.

Opsturen kan naar:

Florius
Postbus 1700
3800 BS Amersfoort

Of mail naar service@florius.nl

Hypotrust

Bij Hypotrust zijn de voorwaarden per hypotheekproduct verschillend. Vraag bij de hypotheekaanbieder na of tussentijdse verlaging van de renteopslag in jouw geval mogelijk is.

Bij Hypotrust Elan Plus is tussentijdse verlaging van de renteopslag alleen mogelijk bij aflossen.

Hypotrust accepteert geen Calcasa-waardeverklaring. 

Maak gebruik van deze brief om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

Hypotrust
Postbus 2936
3000CX Rotterdam

Of mail naar: info@hypotrust.nl

ING

Bij ING is tussentijdse aanpassing van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. De bank heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig.

Maak gebruik van dit formulier van ING om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

ING Hypotheken
Antwoordnummer 40940
8900 TW Leeuwarden
IQWoon

IQWoon kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. IQWoon past dit automatisch aan.  

Ook bij een hogere woningwaarde is tussentijdse aanpassing van de renteopslag mogelijk. IQWoon heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig. Een Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd. 

Gebruik  deze brief om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

IQWoon Hypotheken
Postbus 2936
3000 CX Rotterdam

Of mail naar: iqvraag@iqwoon.nl

Jungo
Jungo past de rente van de crowdfunding hypotheek tussentijds maandelijks automatisch aan bij aflossing boven de 80% van de woningwaarde, daarna aanpassing bij 67,5%. Waardevermeerdering van de woning leidt niet tot aanpassing van de rente. 
Lloyds Bank

Bij maandelijkse en/of extra aflossing past Lloyds Bank aan het eind van de maand automatisch het rentepercentage aan. De rente kan ook aangepast worden bij een gestegen woningwaarde. Daarvoor vraagt Lloyds om een actueel taxatierapport. Is de hypotheek lager dan 65% van de waarde, dan volstaat de meest recente WOZ-beschikking en een Calcasa-waardebepaling. De laagste van deze twee waardes wordt dan gebruikt.

Gebruik deze brief om verlaging aan de vragen. Indienen kan via hypotheek@lloydsbank.nl

Merius

Merius kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Merius past dit automatisch aan.

Ook bij een hogere woningwaarde kun je de opslag tussentijds verlagen met de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd.

Maak gebruik van deze brief om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

Merius Hypotheken
Postbus 37684
1030 BH Amsterdam

Of mail naar: klantenservice@meriushypotheken.nl

Moneyou

Bij Moneyou is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Moneyou heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig. Een Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd. 

Maak gebruik van deze brief om verlaging aan te vragen. Mail de brief naar klantenservicemoneyou@aahg.nl. Moneyou is namelijk alleen aan te schrijven via e-mail.

Munt Hypotheken

Munt Hypotheken kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Munt Hypotheken past dit automatisch aan.

Met een taxatierapport kun je een hogere woningwaarde doorgeven. Munt Hypotheken accepteert geen WOZ-beschikking.

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen. Mail de brief naar muntdesk@stater.nl. Munt Hypotheken is alleen aan te schrijven via e-mail.

Nationale Nederlanden

Vanaf 27 juli 2019 past Nationale Nederlanden maandelijks automatisch de risico-opslag aan bij (extra) aflossing. De rente kan ook worden aangepast bij een gestegen woningwaarde. Hiervoor moet de klant de laatste WOZ-beschikking of een recent taxatierapport inleveren. Voor een (bank)spaarhypotheek wordt de rente niet automatisch aangepast. Hiervoor verwijst Nationale Nederlanden naar de hypotheekadviseur. Dit beleid geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. Klanten die in de periode januari-juli 2019 al konden profiteren van een lagere rente door aflossing krijgen hierover binnenkort bericht. De verrekening vindt zo spoedig mogelijk plaats. Dit geldt voor alle klanten met een Nationale Nederlanden hypotheek. De werkwijze voor Delta Lloyd hypotheken wordt op een nog te bepalen later moment bekendgemaakt

Meer informatie

NIBC Direct Hypotheken

NIBC Direct Hypotheken kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. NIBC Direct Hypotheken past dit automatisch aan. 

Je kunt een hogere woningwaarde doorgeven met een recent taxatierapport, maar dit kan pas als de lening minimaal 5 jaar loopt. NIBC Direct Hypotheken accepteert geen WOZ-beschikking of Calcasa-waardeverklaring.  

Gebruik deze brief om verlaging van de renteopslag aan te vragen. Mail de brief naar info@nibcdirect.nl. NIBC is namelijk alleen aan te schrijven via e-mail.

Obvion

Obvion past de rente automatisch aan bij aflossing. Bij een hogere woningwaarde kan de rente ook worden aangepast. Obvion vraagt dan om een  taxatierapport. Onder voorwaarden wordt ook een WOZ beschikking geaccepteerd.

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

Obvion N.V.
Postbus 3005
6401 DM Heerlen

Of mail deze naar: info@obvion.nl 

Philips Pensioenfonds Hypotheken

Philips Pensioenfonds Hypotheken past de renteopslag automatisch aan bij gewone of extra aflossingen vanaf 1-1-2019, met uitzondering van spaarhypotheken. Bij een aflossing die plaatsvond vóór 1-1-2019 moet je zelf een verzoek indienen.

Ook bij een hogere woningwaarde kan de renteopslag tussentijds worden aangepast. Dit gebeurt op basis van een recente WOZ-beschikking of een gevalideerd taxatierapport.

Hiervoor moet je zelf een verzoek indienen via ppf.hypotheken@blackrock.com of via postbus 80016, 5600 JK Eindhoven. 

Rabobank

Vanaf 1 december 2019 past Rabobank automatisch de renteopslag aan voor klanten die daarvoor in aanmerking komen. Klanten die een renteverlaging krijgen, ontvangen hiervan bericht tussen 15 oktober en 12 november 2019. Hun rente wordt per 1 december 2019 verlaagd. 

Vanaf januari 2020 berekent Rabobank maandelijks de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de woningwaarde en past automatisch de rente aan. De woningwaarde is gebaseerd op de laatste informatie die bij Rabobank bekend is. Deze waarde vind je terug in Rabo Online Bankieren (Hypotheekoverzicht).

Is je woning intussen meer waard geworden? Mogelijk kan de rente dan omlaag. Hiervoor vraagt de bank om de laatste WOZ-beschikking of een taxatierapport. Meer informatie vind je op de website van Rabobank.

Reaal Lekker Wonen

Reaal Lekker Wonen kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Reaal Lekker Wonen past dit automatisch aan.

Je kunt een hogere woningwaarde doorgeven met een recent taxatierapport. Een Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd.  

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

Reaal
Postbus 274
1800 BH Alkmaar
Regiobank

Bij Regiobank is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Dit kan met de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport. Regiobank accepteert de WOZ-beschikking alleen wanneer de lening niet meer is dan 75 % van de WOZ-waarde. Een Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd. 

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

Regiobank
Service Center Operations Hypotheken
Antwoordnummer 923
3500 VB Utrecht

Of mail deze naar osdhypotheken@regiobank.nl

Robuust Hypotheken

Robuust past de renteopslag tussentijds automatisch aan bij aflossing. Bij waardevermeerdering kan de renteopslag op verzoek één keer tijdens de lopende renteperiode worden aangepast. Daarvoor is een recent taxatierapport, Calacasa rapport     of de actuele WOZ beschikking nodig. 

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen. Verzenden naar:

Robuust Hypotheken 
Postbus 2936
3000 CX  Rotterdam 

SNS

Bij SNS is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. De bank heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig.

SNS accepteert de WOZ-beschikking alleen wanneer de lening niet meer is dan 75% van de WOZ-waarde. De bank accepteert geen Calcasa-waardeverklaring. 

Gebruik dit formulier om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

SNS
Service Center Hypotheken
Antwoordnummer 923
3500 VB Utrecht

Of mail naar: schypbackoffice@sns.nl

Syntrus Achmea

Syntrus Achmea past de rente tussentijds automatisch aan als je door (extra) aflossen in een lagere tariefklasse komt. Op het moment dat je in aanmerking komt voor een renteverlaging ontvang je een bevestiging. Ook als je woning meer waard is geworden, kan je rente misschien omlaag. Syntrus heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een gevalideerd taxatierapport nodig. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Een Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd. Mail je verzoek naar whb@achmeavastgoed.nl

Triodos

Triodos past de rente automatisch aan bij aflossing. Bij een hogere woningwaarde kan de rente ook aangepast worden. Triodos vraagt om een taxatierapport. Triodos accepteert geen WOZ-beschikking of Calcasa-rapport. 

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar: 

Triodos Bank Nederland
Postbus 55
3700 AB Zeist

Tulp Hypotheken

Tulp Hypotheken past de renteopslag tussentijds automatisch aan bij aflossen. Bij waardevermeerdering kan dit op verzoek. Tulp Hypotheken vraagt hiervoor om een gevalideerd taxatierapport.  

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen. Verzenden via ik@tulphypotheken.nl of naar: 

Tulp Hypotheken
Zonnebaan 11
3542 EA  Utrecht  

Van Lanschot

Bij van Lanschot is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Van Lanschot heeft dan wel een taxatierapport nodig. Van Lanschot accepteert geen WOZ-beschikking of Calcasa-rapport.

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

Van Lanschot Hypotheken
Antwoordnummer 289
5200 VB ’s-Hertogenbosch
Of mail de brief naar: vanlanschot@vanlanschot.com

Venn

Venn kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Venn past dit automatisch aan.

Ook bij een hogere woningwaarde is het mogelijk de renteopslag tussentijds te verlagen. Venn heeft dan wel een taxatierapport nodig. Een WOZ-beschikking of Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd. 

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen. Mail de brief naar info@stater.nl. Venn is namelijk alleen aan te schrijven via e-mail.

Vista Hypotheken
Vista Hypotheken past de renteopslag tussentijds automatisch aan bij aflossing. Bij waardevermeerdering kan dit op verzoek/ Vista vraagt hiervoor om een gevalideerd taxatierapport. Je kunt contact opnemen via Mijn portaal.  
Westland Utrecht Bank

Bij Westland Utrecht Bank is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Dit kan met een taxatierapport. De bank accepteert onder voorwaarden een WOZ-beschikking.

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

Westland Utrecht Bank
Postbus 1211
3800 BE Amersfoort

Of mail naar: westlandutrechtbank@stater.nl

Woonfonds

Bij Woonfonds is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Dit kan met een taxatierapport. Onder voorwaarden wordt een WOZ beschikking geaccepteerd.

Verlaging aanvragen kan via de website van Woonfonds.