Kan ik mijn renteopslag tussentijds aanpassen?

Of het mogelijk is de renteopslag tussentijds aan te passen, is per geldverstrekker verschillend. Bekijk hieronder welke voorwaarden jouw geldverstrekker hanteert. Bij elke geldverstrekker staat ook hoe je de renteopslag kunt laten aanpassen. 

Bron: Hypotheekvoorwaardenonderzoek van Vereniging Eigen Huis. Bijgewerkt: februari 2020

Overzicht voorwaarden per geldverstrekker

ABN AMRO

Bij ABN AMRO is het mogelijk de renteopslag tussentijds te verlagen, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. De bank wil dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport ontvangen.

Een waardeverklaring van Calcasa wordt geaccepteerd als de hypotheek niet hoger is dan € 750.000 en niet meer dan 90 % van de waarde van de woning. Ook moet het om een 'standaard onderpand' gaan, dus bijvoorbeeld geen woonboot of recreatiewoning. Je moet de waardeverklaring aanvragen via ABN AMRO

Log in bij ABN AMRO om verlaging van de renteopslag aan te vragen.

Aegon

Aegon past bij gewone en extra aflossing automatisch de renteklasse aan. De rente kun je ook laten aanpassen bij een hogere woningwaarde. Aegon heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd. Zie de website van Aegon voor meer informatie.

Log in bij Aegon om verlaging van de renteopslag aan te vragen.

Allianz Hypotheken
Allianz Hypotheken hanteert geen renteopslag. Bij een gestegen woningwaarde kan de hypotheekrente dus niet omlaag. 
Argenta

Bij Argenta is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Bij een extra aflossing van tenminste € 500 past Argenta automatisch de risicoklasse aan. Een hogere woningwaarde moet aangetoond worden met een taxatierapport of een Calcasa waardebepaling, die je moet opvragen via Argenta. Een verzoek dien je in via info@argentahypotheken.nl.

ASN Bank

Bij ASN is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Dit gebeurt niet automatisch. ASN Bank geeft aan dat ze dit onderwerp proactief aankaarten in het vaste klantcontact.

Na een extra aflossing krijg je wel een brief die je attendeert op de renteopslag, ook in relatie met de woningwaarde. Je kunt dan zelf een verzoek doen.

ASN Bank vraagt een recent taxatierapport of recente WOZ-beschikking. Een Calcasa-rapport wordt niet geaccepteerd. De WOZ-beschikking wordt alleen geaccepteerd als de hypotheek lager is dan 75 % van de WOZ-waarde.  

Het verzoek kan ingediend worden via de hypotheekadviseur of online

ASR

ASR kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. ASR past dit automatisch aan.  

Voor een verlaging van de renteopslag vanwege een hogere woningwaarde heb je een taxatierapport nodig. ASR accepteert geen WOZ-beschikking. 

Log in bij ASR om verlaging van de renteopslag aan te vragen.

Attens

Attens kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Attens past dit automatisch aan.  

Ook bij een hogere woningwaarde kun je de opslag tussentijds verlagen met de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd. 

Een verzoek kun je indienen via: whb@attens.nl 


Bijbouwe

Bij Bijbouwe is het mogelijk de renteopslag tussentijds te verlagen, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Bijbouwe accepteert hiervoor geen WOZ-beschikking of een Calcasa-waardeverklaring, wél een taxatierapport.

Maak gebruik van deze brief om verlaging aan te vragen; mail de brief naar service@bijbouwe.nl.

BLG

Bij BLG is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Dit kan met de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport. BLG accepteert de WOZ-beschikking alleen wanneer de lening niet meer is dan 85 % van de WOZ-waarde. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd. Je kunt je verzoek indienen via Mijn BLG.

BNP Paribas

Bij BNP Paribas is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. BNP Paribas accepteert hiervoor alleen een taxatierapport.  

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen en mail je verzoek naar mijn@bnpparibas-pf.nl

Centraal Beheer

Centraal Beheer kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Centraal Beheer past dit automatisch aan.  

Ook bij een hogere woningwaarde is tussentijdse verlaging mogelijk. Centraal Beheer wil dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport ontvangen. Een Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd. 

Stuur je verzoek naar: hypotheek@centraalbeheer.nl

Conservatrix

Bij Conservatrix is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Conservatrix heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd. 

Mail je verzoek naar relatiebeheer@conservatrix.nl.

Florius

Bij Florius is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Florius heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig.

Een waardeverklaring van Calcasa wordt geaccepteerd als de hypotheek niet hoger is dan € 750.000 en niet meer dan 90% van de waarde van de woning. Ook moet het om een 'standaard onderpand' gaan, dus bijvoorbeeld geen woonboot of recreatiewoning.  Je moet de waardeverklaring aanvragen via Florius.

Het verzoek om renteverlaging doe je via mijnFlorius.

Hypotrust

Bij Hypotrust zijn de voorwaarden per hypotheekproduct verschillend. Vraag bij de hypotheekaanbieder na of tussentijdse verlaging van de renteopslag in jouw geval mogelijk is.

Bij Hypotrust Elan Plus is tussentijdse verlaging van de renteopslag alleen mogelijk bij aflossen.

Hypotrust accepteert geen Calcasa-waardeverklaring. 

Maak gebruik van deze brief om verlaging aan te vragen via info@hypotrust.nl.

ING

Bij ING is tussentijdse aanpassing van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. De bank heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig.

Maak gebruik van dit formulier van ING om verlaging aan te vragen. Opsturen kan naar:

ING Hypotheken
Antwoordnummer 40940
8900 TW Leeuwarden
IQWoon

IQWoon kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. IQWoon past dit automatisch aan.  

Ook bij een hogere woningwaarde is tussentijdse aanpassing van de renteopslag mogelijk. IQWoon heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig. Een Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd. 

Gebruik deze brief om verlaging aan te vragen via iqvraag@iqwoon.nl.

Jungo
Jungo past de rente van de crowdfunding hypotheek tussentijds maandelijks automatisch aan bij aflossing boven de 80% van de woningwaarde, daarna aanpassing bij 67,5%. Waardevermeerdering van de woning leidt niet tot aanpassing van de rente. 
Lloyds Bank

Bij maandelijkse en/of extra aflossing past Lloyds Bank aan het eind van de maand automatisch het rentepercentage aan. De rente kan ook aangepast worden bij een gestegen woningwaarde. Daarvoor vraagt Lloyds om een actueel taxatierapport. Is de hypotheek lager dan 65% van de waarde, dan volstaat de meest recente WOZ-beschikking en een Calcasa-waardebepaling. De laagste van deze twee waardes wordt dan gebruikt.

Gebruik deze brief om verlaging aan de vragen. Indienen kan via hypotheek@lloydsbank.nl

Merius

Merius kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Merius past dit automatisch aan.

Ook bij een hogere woningwaarde kun je de opslag tussentijds verlagen met de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport. Een waardeverklaring van Calcasa wordt niet geaccepteerd.

Maak gebruik van deze brief om verlaging aan te vragen via klantenservice@meriushypotheken.nl.

Moneyou

Bij Moneyou is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Moneyou heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig. Een Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd. 

Je verzoek doe je via je persoonlijke hypotheekomgeving of via hypotheken@moneyou.nl.

Munt Hypotheken

Munt Hypotheken kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Munt Hypotheken past dit automatisch aan.

Met een taxatierapport kun je een hogere woningwaarde doorgeven. Munt Hypotheken accepteert geen WOZ-beschikking.

Mail je verzoek naar muntdesk@stater.nl.

Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden past maandelijks automatisch de risico-opslag aan bij (extra) aflossing. De rente kan ook worden aangepast bij een gestegen woningwaarde. Hiervoor moet je de laatste WOZ-beschikking of een recent taxatierapport inleveren. Meer informatie en een rekenhulp vind je via mijn.nn. Je kunt je verzoek ook indienen via het contactformulier.

Voor de NN Variant Hypotheek (voormalige Delta Lloyd en Ohra hypotheken) gelden enkele bijzonderheden. Meer informatie hierover vind je op de website van Nationale Nederlanden.

 

NIBC Direct Hypotheken

NIBC Direct Hypotheken kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. NIBC Direct Hypotheken past dit automatisch aan. 

Je kunt een hogere woningwaarde doorgeven met een door NIBC Direct goedgekeurd taxatierapport. Als je hypotheek kleiner is dan € 500.000 en kleiner of gelijk aan 65 % van de meest recente WOZ-waarde van je woning, kun je ook je WOZ-waarde aanleveren.

Mail je verzoek met bijlagen naar info@nibcdirect.nl. Voor deze wijziging brengt NIBC Direct € 200 administratiekosten in rekening.

Obvion

Obvion past de rente automatisch aan bij aflossing. Bij een hogere woningwaarde kan de rente ook worden aangepast. Obvion vraagt dan om de meest recente WOZ-beschikking of om een gevalideerd taxatierapport. Voor de Obvion Woon Hypotheek kun je geen WOZ-beschikking gebruiken. Je kunt je verzoek indienen via MijnObvion.

Philips Pensioenfonds Hypotheken

Philips Pensioenfonds Hypotheken past de renteopslag automatisch aan bij gewone of extra aflossingen vanaf 1-1-2019, met uitzondering van spaarhypotheken. Bij een aflossing die plaatsvond vóór 1-1-2019 moet je zelf een verzoek indienen.

Ook bij een hogere woningwaarde kan de renteopslag tussentijds worden aangepast. Dit gebeurt op basis van een recente WOZ-beschikking of een gevalideerd taxatierapport.

Hiervoor moet je zelf een verzoek indienen via ppf.hypotheken@blackrock.com of via postbus 80016, 5600 JK Eindhoven. 

Rabobank

Rabobank berekent maandelijks de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de woningwaarde en past automatisch de rente aan. De woningwaarde is gebaseerd op de laatste informatie die bij Rabobank bekend is. Deze waarde vind je terug in Rabo Online Bankieren (Hypotheekoverzicht).

Is je woning intussen meer waard geworden? Mogelijk kan de rente dan omlaag. Hiervoor vraagt de bank om de laatste WOZ-beschikking of een taxatierapport. Deze kun je inleveren bij jouw Rabobank-kantoor. Meer informatie vind je op de website van Rabobank.

Reaal Lekker Wonen

Reaal Lekker Wonen kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Reaal Lekker Wonen past dit automatisch aan.

Je kunt een hogere woningwaarde doorgeven met een recent taxatierapport. Een Calcasa-waardeverklaring wordt niet geaccepteerd.  

Stuur je verzoek naar:

Reaal
Postbus 274
1800 BH Alkmaar
Regiobank

Bij Regiobank is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Dit kan met de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport.

Regiobank accepteert de WOZ-beschikking alleen wanneer de lening niet meer is dan 85 % van de WOZ-waarde. De WOZ-beschikking mag niet ouder zijn dan 12 maanden, een taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Je verzoek indienen kan via Mijn Regiobank

Robuust Hypotheken

Robuust past de renteopslag tussentijds automatisch aan bij aflossing. Bij waardevermeerdering van de woning kan de renteopslag op verzoek één keer tijdens de lopende renteperiode worden beoordeeld. Daarvoor is een recent taxatierapport, Calcasa-rapport of de actuele WOZ-beschikking nodig. Mail je verzoek naar hallo@robuusthypotheken.nl.

SNS

Bij SNS is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. De bank heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een taxatierapport nodig.

SNS accepteert de WOZ-beschikking alleen wanneer de lening niet meer is dan 85 % van de WOZ-waarde. De WOZ-beschikking mag niet ouder zijn dan 12 maanden, het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Je regelt het in Mijn SNS met het formulier 'Woningwaarde aanpassen'.

Syntrus Achmea

Syntrus Achmea past de rente tussentijds automatisch aan als je door (extra) aflossen in een lagere tariefklasse komt. Op het moment dat je in aanmerking komt voor een renteverlaging ontvang je een bevestiging.

Ook als je woning meer waard is geworden, kan je rente misschien omlaag. Syntrus heeft dan wel de meest recente WOZ-beschikking of een gevalideerd taxatierapport nodig. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Je kunt je verzoek online regelen.

Triodos

Triodos past de rente automatisch aan bij aflossing. Bij een hogere woningwaarde kan de rente ook aangepast worden. Triodos vraagt om een gevalideerd taxatierapport. Je kunt je verzoek mailen naar hypotheken@triodos.nl.

Tulp Hypotheken

Tulp Hypotheken past de renteopslag tussentijds automatisch aan bij aflossen. Bij waardevermeerdering kan dit op verzoek. Tulp Hypotheken vraagt hiervoor in principe om een gevalideerd taxatierapport. Wil je een Calcasa-waardeverklaring gebruiken, dan moet je dit eerst bij Tulp Hypotheken voorleggen. Tulp beoordeelt op basis van je hypotheeksituatie of een Calcasa-rapport gebruikt kan worden. 

Je kunt je verzoek regelen via Mijn Tulp.

Van Lanschot

Bij van Lanschot is tussentijdse verlaging van de renteopslag mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Van Lanschot heeft dan wel een gevalideerd taxatierapport nodig. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Het verzoek kan alleen schriftelijk gedaan worden via:

Van Lanschot Hypotheken
Antwoordnummer 289
5200 VB ’s-Hertogenbosch

Venn Hypotheken

Venn kijkt maandelijks of er is afgelost en of de renteopslag hierdoor omlaag kan. Venn past dit automatisch aan.

Ook bij een hogere woningwaarde is het mogelijk de renteopslag tussentijds te verlagen. Venn heeft dan wel een gevalideerd taxatierapport nodig. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Is je hypotheek lager dan 80% van de woningwaarde dan kun je de meest recente WOZ-beschikking gebruiken om dit aan te tonen. 

Je kunt je verzoek mailen naar info@stater.nl.

Vista Hypotheken
Vista Hypotheken past de renteopslag tussentijds automatisch aan bij aflossing. Bij waardevermeerdering kan dit op verzoek. Vista vraagt hiervoor om een gevalideerd taxatierapport. Je verzoek indienen kan via Mijn leninginzicht.  
Westland Utrecht Bank

Bij Westland Utrecht Bank is tussentijdse verlaging van de renteopslag na (extra) aflossing mogelijk. Hiervoor kun je contact opnemen met de bank. Bij een gestegen woningwaarde kom je mogelijk ook in aanmerking voor een renteverlaging. Stuur dan je meest recente WOZ-beschikking of een NWWI gevalideerd taxatierapport in. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden. 

Je kunt je verzoek indienen via westlandutrechtbank@stater.nl

Woonfonds

Bij Woonfonds is tussentijdse verlaging van de renteopslag op verzoek mogelijk, zowel na aflossen als bij een hogere woningwaarde. Dit kan met eentaxatierapport.

De taxatie moet worden gedaan door een taxateur die is aangesloten bij de Taxateursunie of NWWI. Onder voorwaarden wordt een WOZ-beschikking geaccepteerd.

Gebruik voor je verzoek het online aanvraagformulier.