Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome
Kennisbank

Het perceel van mijn nieuwbouwwoning is kleiner dan afgesproken. Heb ik recht op vergoeding?

Of je recht hebt op vergoeding hangt onder andere af van wat je hebt afgesproken in de overeenkomst en wat de omvang van de afwijking is.

In de model overeenkomsten van SWK, Woningborg en BouwGarant is de perceelgrootte uitgedrukt in een circa-maat. Daardoor staat niet precies vast wat de grootte van het perceel zal zijn dat je uiteindelijk geleverd krijgt, tenzij een exacte oppervlakte blijkt uit de situatietekening die bij de overeenkomst hoort.

Vergoeding bij afwijking uitgesloten

In veel overeenkomsten staat dat een afwijking van de circa-maat geen recht geeft op vergoeding (artikel 3 optie A ). Je ontvangt in dat geval geen vergoeding als het perceel kleiner is dan de circa-maat die staat vermeld in de overeenkomst. Dit is anders als de verkoper (ondernemer) niet te goeder trouw is geweest, bijvoorbeeld als de ondernemer meer mverkocht heeft dan hij ter beschikking had of als de afwijking heel groot is, bijvoorbeeld meer dan 10 %, of als er sprake is van wanprestatie, bijvoorbeeld omdat het geleverde perceel qua vorm afwijkt van de situatietekening, of als een beroep op de uitsluiting in strijd is met redelijkheid en billijkheid, bijvoorbeeld omdat de afwijking groot is.

Vergoeding vanaf 5 % afwijking

Als een vergoeding bij afwijking van de circa-maat niet is uitgesloten, staat in de overeenkomst meestal dat vergoeding alleen plaatsvindt als de afwijking 5 % of meer bedraagt (artikel 3 optie B model overeenkomsten). Bij een afwijking van minder dan 5 % vindt dan geen verrekening plaats. Bij een afwijking van meer dan 5 % wordt de gehele afwijking verrekend. Bij een afwijking van 7 % wordt dus 7 % vergoed en niet alleen het deel boven de 5 %.

Afwijking van de situatietekening

Als een vergoeding bij afwijking van de circa-maat is uitgesloten of beperkt, kun je desondanks toch aanspraak maken op een vergoeding als er sprake is van afwijking van de situatietekening. Ook kun je een beroep doen op wanprestatie als uit de contractstukken blijkt dat je iets anders geleverd hebt gekregen dan je hebt gekocht. 

Aandachtspunten

  • In het antwoord is uitgegaan van de meest voorkomende contractuele regeling. In de overeenkomst kan een andere regeling zijn opgenomen.
  • Ben je in het contract overeenkomen dat een vergoeding alleen plaatsvindt als de afwijking 5 % of meer bedraagt? Dan geldt die bepaling niet alleen als er te weinig m2 geleverd zijn, maar ook als er te veel m2 geleverd zijn. Als er te veel m2 geleverd zijn, moet je dus bijbetalen.

Hoe nu verder

  • Heb je een kleiner perceel geleverd gekregen? Meld dit dan schriftelijk aan de ondernemer en verzoek om vergoeding. 
  • Reageert de ondernemer niet of afwijzend, maak dan eventueel gebruik van onze juridische dienstverlening of meld de kwestie bij je rechtsbijstandverzekeraar.

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Eigen Huis Magazine

Eigen Huis Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube