Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Houd ik recht op hypotheekrenteaftrek als ik word uitgezonden naar het buitenland?

Als je wordt uitgezonden door een werkgever (detachering), is de  tijdelijk niet meer je hoofdverblijf. Onder bepaalde voorwaarden kan de woning toch een eigen woning blijven. Dit heet de uitzendregeling. De voorwaarden voor deze regeling zijn: 

 • De woning is vlak voor vertrek minimaal één jaar het hoofdverblijf (eigen woning) geweest.
 • De woning is slechts tijdelijk niet meer het hoofdverblijf. Je moet kunnen aantonen dat je de intentie hebt om terug te keren.
 • De woning mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Met andere woorden: het huis moet leeg blijven staan en mag niet worden bewoond (verhuurd) tijdens de uitzending.
 • Samen met de partner mag je geen andere eigen woning hebben die onder een (vergelijkbare buitenlandse) eigenwoningregeling valt. Met andere woorden: je mag tijdelijk wel een andere woning huren, maar niet kopen.

Uitzondering 1: Kraakwacht 
HR 26-1-2007, BNB 2007/218: "...een woning waarin enig meubilair staat en/of waarin uitsluitend een zogenoemde kraakwacht verblijft, wordt als leegstaand aangemerkt."  Als de woning door de uitgezonden werknemer ter beschikking wordt gesteld aan anderen op basis van een gebruiksovereenkomst, kan er sprake zijn van kraakwacht en blijft er sprake van een eigen woning in box 1.

Uitzondering 2: Thuiswonende kinderen
Kinderen tot 27 jaar mogen onder bepaalde voorwaarden wel in de woning blijven wonen:

 • Uitsluitend de kinderen wonen in de woning in de periode van uitzending, en
 • Alle kinderen zijn jonger dan 27 jaar. Zodra een kind 27 wordt, vervalt de regeling, en
 • De kinderen behoorden direct voorafgaand aan de uitzending tot jullie huishouden en
 • De kinderen betalen geen huur of andere vergoeding in deze periode en
 • Als naast de kinderen ook nog iemand zich inschrijft op een later moment (partner van de kinderen of ander familielid) dan komt de regeling te vervallen

Bovenstaande criteria moeten strikt worden gehanteerd, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Met name ook het criterium dat kinderen direct voorafgaand aan de uitzending tot het huishouden moeten behoren. Woonde het kind destijds al niet meer thuis, dan kan de uitzendregeling niet worden toegepast als het kind tijdelijk in huis gaat wonen.

Eigenwoningforfait

Voor het verandert er wel iets. Tijdens de uitzending geldt namelijk een verhoogd eigenwoningforfait. Dit is 0,80 % van de WOZ waarde tot € 1.200.000. Als de WOZ waarde meer dan € 1.200.000 bedraagt, dan is het eigenwoningforfait over het meerdere 2,35 % (2023).

Geen uitzendregeling

Er zijn de afgelopen jaren verschillende procedures geweest waarin de uitzendregeling niet werd toegestaan. Hieronder enkele van de situaties die in de jurisprudentie zijn afgewezen:

Tijdelijke verhuur

Als de eigen woning door degene die is uitgezonden wordt verhuurd aan een derde, is de woning niet meer te beschouwen als eigen woning en verschuift van box 1 naar box 3. Zelfs als de woning niet meer wordt verhuurd tijdens de periode van de uitzending, blijft de woning in box 3.

 

Partner is geen fiscaal partner

Als de partner achterblijft in de woning bij uitzending van de werknemer, maar er is geen sprake van fiscaal partnerschap tussen de twee partners, zal de woning niet meer worden gezien als eigen woning voor degene die is uitgezonden. De woning en de daarop rustende schuld gaan naar box 3. De achtergebleven partner is dan te beschouwen als een derde.

 

Thuiswonende / uitwonende kinderen keren terug

Als de thuiswonende kinderen meeverhuizen in het kader van de uitzending van één van de ouders en korte tijd later besluiten terug te keren om in de woning van de ouders te gaan wonen, wordt de woning niet meer aangemerkt als een eigen woning in box 1. Dat is ook het geval als een uitwonend kind na de uitzending van een van de ouders terugkeert in de ouderlijke woning. De woning en de daarop rustende schuld gaan naar box 3.

Aandachtspunten

 • Als je de woning tijdens de uitzending voor een (korte) periode verhuurt, dan verhuist de woning naar . Dat is dan het einde van de uitzendregeling. Als de verhuur na een tijdje weer eindigt, herleeft de uitzendregeling niet. De woning en schuld blijven tot box 3 behoren. 
 • Omdat het verhuren van de woning tijdens de uitzendperiode leidt tot een verhuizing van box 1 naar box 3 (fictieve vervreemding) moet je ook rekening houden met de .
 • Pas op het moment van terugkeer naar de woning, kan de woning weer een worden. Als je al vóór 2013 een eigenwoningschuld hebt, dan zal zowel bij uitzending vóór 2013 als uitzending ná 2013 de schuld bij terugkeer nog onder het overgangsrecht () kunnen vallen. Voor het recht op hypotheekrenteaftrek hoef je dan niet aan de aflossingseis te voldoen.
 • Door de overbruggingswet box 3 wordt de woning en de schuld op een andere manier behandeld in box 3.  Wat zijn de fiscale gevolgen als ik mijn woning ga verhuren?

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube