Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome
Kennisbank

Mijn partner wil mede-eigenaar worden van mijn woning. Waar moeten wij op letten?

Is je partner geen eigenaar van de woning, maar wil hij of zij wel mede-eigenaar worden van de woning? En gaat de woning geen deel uitmaken van de ? Houd dan rekening met het volgende:

 • Overdrachtsbelasting
  Je partner betaalt 2 % overdrachtsbelasting over de waarde van het deel van de woning dat hij of zij krijgt. Je partner moet dan verklaren bij de notaris dat hij/zij de woning als hoofdverblijf gaat bewonen. Is je partner jonger dan 35 jaar, dan kan hij/zij eenmalig kiezen voor toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters.
   
 • Prijs
  Je partner moet een reële prijs betalen. Dit noemt men de waarde in het economisch verkeer. Betaalt hij niet de reële prijs? De Belastingdienst gaat er dan vanuit dat je partner een schenking krijgt. Daarbij gaat de Belastingdienst overigens wel uit van de WOZ-waarde. Het verschil tussen de overeengekomen prijs en de WOZ-waarde is dan het bedrag van de schenking. In dat geval moet de partner dan mogelijk schenkbelasting betalen. De schenkbelasting mag voor een deel wel verrekend worden met de overdrachtsbelasting. 

Voorbeeld
Een van de partners heeft een woning met een WOZ-waarde van € 220.000. Zij verkoopt de helft van de woning over aan de andere partner voor € 90.000. Dit is € 20.000 te laag. De economische waarde van het overgedragen deel is namelijk € 110.000. Over de hele waarde van dit over te dragen gedeelte (€ 110.000) is 2 % overdrachtsbelasting (€ 2.200) verschuldigd. Het geschonken deel is € 20.000. Over dit deel is net als over de rest van de waarde van het over te dragen deel overdrachtsbelasting verschuldigd. De verrekening van de schenkbelasting gaat dan als volgt:

 

Geschonken deel van de woning

€  20.000

Af: schenkvrijstelling (cijfer 2024)

€    2.658

Deel waarover schenkbelasting betaald moet worden

€  17.342

 

 

Dan is de schenkbelasting (10 %)

€    1.734

Af: vermindering overdrachtsbelasting*

€       346

Te betalen schenkbelasting

€     1.388


* De te verrekenen overdrachtsbelasting is 2 % van € 17.342 en niet 2 % van € 20.000. Een deel van de schenking is namelijk vrijgesteld. Daardoor kan niet het hele bedrag aan overdrachtsbelasting worden verrekend.
 

 • Hypotheekrenteaftrek
  Sluit je partner voor de woning een lening af? Hij mag dan alleen de rente aftrekken voor zover de van jullie samen niet hoger is dan de eigenwoningschuld toen jij alleen eigenaar was. Dit geldt ook als jullie vóór de verkoop van de woning nog geen waren.

​​Voorbeeld:
Voordat je de helft van de woning aan je partner verkoopt, is je eigenwoningschuld € 200.000. Nu verkoop je de helft van de woning voor € 150.000. Als je partner hiervoor een lening afsluit van € 150.000, dan moet jij jouw (deel van) de lening verlagen tot € 50.000 als je partner over de hele lening de rente wil kunnen aftrekken. Welke onderlinge verdeling jullie ook aanhouden, over niet meer dan € 200.000 zal de rente aftrekbaar kunnen zijn.

 • Annuïtair aflossen
  Je partner moet de lening minimaal financieren om recht te hebben op renteaftrek. Valt je partner onder het , dan heeft hij een . Dat betekent dat hij niet verplicht is zijn lening af te lossen. 

Het kan zijn dat je nog met andere zaken rekening moet houden. Het is daarom verstandig om hier met een hypotheekadviseur of financieel planner over te praten. 

Trouwen

Trouwen jullie in algehele ? Je partner wordt dan automatisch mede-eigenaar van de woning en ook medeschuldenaar. Al je bezittingen en schulden vallen namelijk binnen de gemeenschap van goederen. Je bent daar dan beiden eigenaar van. 

In 2018 is het huwelijksrecht veranderd. Regelen jullie niets? Je trouwt dan niet meer in algehele gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden die je al voor het huwelijk had en niet van jullie beiden waren, blijven ook na het huwelijk van jou. Waren de bezittingen en schulden voor het huwelijk al gemeenschappelijk, dan blijven ze dit als jullie zijn getrouwd. 

Door af te spreken kun je van de beperkte gemeenschap van goederen afwijken. Jullie kunnen regelen dat jullie vermogen anders wordt verdeeld. Je kunt op deze manier ook een algehele gemeenschap van goederen aangaan. Neem hiervoor contact op met een notaris.

Hoe nu verder

 • Overdrachtsbelasting
 • Samenwonen of trouwen

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube