Veelgestelde vragen over contributie betalen

 

Als ik jullie een incassomachtiging geef, is dat dan een eenmalige of doorlopende incasso?
Met een incassomachtiginggeeft u toestemming aan een bedrijf of instelling om automatisch een bedrag vanuw rekening af te schrijven. Deze machtiging kan eenmalig of doorlopend zijn,op papier of digitaal.

De jaarlijkse contributie van Vereniging Eigen Huiswordt met een doorlopende incassomachtiging afgeschreven. U regelt diteenvoudig zelf online via uw persoonlijke profielpagina 'Mijn Eigen Huis' of door de toegezonden machtigingskaart ondertekend aan ons terug testuren. Dan heeft u er geen omkijken meer naar, weet u zeker dat u op tijdbetaalt en er worden geen administratiekosten (€ 1,70) in rekening gebracht.

Als ik mijn lidmaatschap opzeg, vervalt dan ook de machtiging tot automatische incasso?
Ja, de machtiging tot automatische incasso komt automatisch te vervallen bij het opzeggen van het lidmaatschap.

Hoe kan ik mijn contributie betalen?
U kunt het jaarlijkse contributiebedrag per acceptgiro, internetbankieren of per automatische incasso betalen.

Hoe kan ik de betaalwijze van mijn contributie wijzigen?
U kunt uw betaalwijze wijzigen via uw persoonlijke profielpagina 'Mijn Eigen Huis'. Heeft u vragen over uw factuur? Bel dan naar onze Ledenservice op telefoonnummer (033) 450 77 50. Zij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 - 21.00 uur en op vrijdag van 09.00 - 16.30 uur.

Hoe bepaalt Vereniging Eigen Huis de hoogte van de contributie?
De algemeen directeur stelt de hoogte van de contributie vast. In de regel wordt de contributie jaarlijks verhoogd in verband met inflatiecorrectie. Als basis daarvoor worden de prijsindexcijfers van het CBS gehanteerd  - peildatum september. De verhoging van de contributie is geregeld in de statuten van Vereniging Eigen Huis (art. 24.2 en 13.3 sub e). Bij een contributieverhoging boven de inflatiecorrectie moet de Raad van Toezicht daarvoor goedkeuring geven.

Hoe word ik geïnformeerd over een contributieverhoging?
De leden worden van een contributieverhoging op de hoogte gebracht via het Eigen Huis Magazine (zie het EHM van maart/april 2018) en via de website van Vereniging Eigen Huis. In art. 3.4. van de algemene voorwaarden staat dat wijzigingen voorafgaand aan de ingangsdatum (in dit geval het nieuwe verenigingsjaar per 1 mei) worden bekendgemaakt.
Kan ik mijn contributie in termijnen betalen?
Nee, het is niet mogelijk om uw contributie later of in termijnen te betalen. Zodra wij uw contributiebedrag hebben ontvangen, kunt u gebruik maken van onze diensten.
Kan ik mijn contributie via iDEAL of met creditcard betalen?
Nee, op dit moment kan de contributie alleen via automatische incasso of acceptgiro betaald worden.
Mijn rekeningnummer is gewijzigd, wordt er nu geïncasseerd van mijn oude rekeningnummer?
Wij kunnen alleen incasseren van het rekeningnummer wat bij ons bekend is. Is uw rekeningnummer gewijzigd? Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. U regelt dit eenvoudig zelf online via uw persoonlijke profielpagina 'Mijn Eigen Huis'.

Wilt u het liever telefonisch doorgeven? Dat kan via onze Ledenservice op telefoonnummer (033) 450 77 50. Zij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 - 21.00 uur en op vrijdag van 09.00 - 16.30 uur. Zij staan u graag te woord en zorgen direct voor de juiste verwerking.
Waarom ontvang ik een betalingsherinnering of een aanmaning, ik heb al betaald?
De betalingsherinneringen of aanmaningen worden verzonden op basis van nog openstaande contributieposten van leden. Wanneer de betaling nog niet is verwerkt, ontvangt u van ons bericht over de nog te betalen contributie. Het is mogelijk dat uw betaling en ons bericht elkaar hebben gekruist en wij inmiddels uw contributie hebben ontvangen. In dit geval kunt u de herinneringsfactuur als ‘niet verzonden’ beschouwen.
Waarom moet ik een toeslag van € 5 over de contributie betalen?
U ontvangt van ons altijd tijdig bericht dat u uw contributie moet gaan betalen. Is uw betaling niet voor de aangegeven datum bij ons binnen, dan ontvangt u van ons een betalingsherinnering. In deze herinnering geven wij aan genoodzaakt te zijn een toeslag van € 5 in rekening te brengen indien u na deze herinnering nog niet tijdig de contributie betaalt. Bij een tweede herinnering wordt dan € 5 in rekening gebracht ter compensatie van de extra kosten die wij hebben moeten maken. Blijft een betaling alsnog uit? Dan zijn wij genoodzaakt de betaling over te dragen aan een incassobureau.

Zeker weten dat u op tijd betaalt? Kies voor betaling via automatische incasso. Dan heeft u er geen omkijken meer naar, weet u zeker dat u op tijd betaalt en er worden geen administratiekosten (€ 1,70) in rekening gebracht. U regelt dit eenvoudig zelf via uw persoonlijke profielpagina 'Mijn Eigen Huis'.

Waarom ontvang ik direct een aanmaning, ik heb niet eerder een factuur van jullie ontvangen?
Mogelijk hebben we niet uwjuiste adresgegevens in ons systeem staan. Wilt u daarom zo vriendelijk zijndeze te controleren? Dit kunt u online doen via uw persoonlijke profielpagina ‘MijnEigen Huis’ of via onzeLedenservice telefoon (033) 450 77 50. Zij zijn bereikbaar op maandag tot enmet donderdag van 9.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Waarom moet ik € 1,70 extra betalen als ik via een andere betaalmethode dan automatische incasso de contributie wil voldoen?
Dit zijn kosten voor het laten drukken van optisch leesbare formulieren (de acceptgirokaarten) en het verwerken van de betaling bij de bank. Wij stimuleren betaling via incassomachtiging omdat dat de goedkoopste betaalwijze is. Het staat u natuurlijk vrij om per acceptgiro te betalen of uw contributie online via de bank over te maken. De extra kosten die dat met zich meebrengt willen wij echter niet ‘verhalen’ op leden die kiezen voor betaling via incasso. Vandaar dat wij € 1,70 extra in rekening brengen bij u.

Wanneer wordt de contributie afgeschreven?
Heeft u ons gemachtigd tot automatische incasso, dan wordt uw contributie halverwege de eerste maand van uw nieuwe lidmaatschapsjaar van uw bankrekening afgeschreven. Loopt uw lidmaatschapsjaar bijvoorbeeld van 1 mei tot en met 30 april het jaar daarop? Dan wordt het contributiebedrag ongeveer halverwege de maand mei afgeschreven.

Betaalt u per acceptgiro, dan ontvangt u voor de start van het nieuwe lidmaatschapsjaar per post de factuur.

Wat is het contributiebedrag dat ik jaarlijks moet betalen?
Per 1 mei 2018 bedraagt de contributie voor het lidmaatschap van Vereniging Eigen Huis € 27,50; een tariefsverhoging van € 0,50. Het lidmaatschap voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's) bedraagt per 1 mei 2018 € 58 (+ € 1).

De verhoging betreft het toepassen van 1,6 % inflatiecorrectie. Bij betaling via acceptgiro bedraagt de contributie € 29,20 of voor VvE's € 59,70 (+ € 1,70). Heeft u toestemming gegeven voor betaling via automatische incasso, dan wordt het verschuldigde contributiebedrag in de maand waarin u lid bent geworden van uw bankrekening afgeschreven.

 

Staat uw vraag hier niet bij?

Stel uw vraag via het contactformulier