Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

Afvalstoffenheffing en ozb gaan flink omhoog

Huiseigenaren betalen in 2021 gemiddeld bijna €820 aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dat is 4% meer dan dit jaar. De ozb stijgt met gemiddeld 3,1%. Opvallend is de forse toename van de afvalstoffenheffing met gemiddeld 7,3%. 'Gemiddeld valt de stijging van de ozb nog mee, hoewel je eigen gemeente daar flink van kan afwijken. Daarbij lijkt de jaarlijkse toename van de ozb ruim boven inflatie de nieuwe realiteit te zijn. Als de minister gemeenten niet steunt met meer geld voor maatschappelijke zorgtaken, dan kan het bijna niet anders dan dat deze belasting volgend jaar omhoogschiet', zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.  

Vereniging Eigen Huis deed een representatieve steekproef onder 112 gemeenten naar de ontwikkeling van de woonlasten. Begin maart 2021 publiceert de vereniging het overzicht van de woonlasten in alle gemeenten.

Ozb tot wel 27% hoger

In negen gemeenten gaat de ozb op het eigen huis met meer dan 10% omhoog en in Bergen op Zoom met maar liefst 27,3%. Ook Hellevoetsluis en Middelburg melden stijgingen van meer dan 20%. Opmerkelijk genoeg zijn er ook 16 gemeenten die de ozb volgend jaar verlagen, in Beverwijk is de daling met 5,7% het grootst*.

Afvalstoffenheffing flink duurder

Dit jaar betaalt een huishouden gemiddeld 9,6% meer aan afvalstoffenheffing en volgend jaar gaat deze heffing opnieuw met 7,3% omhoog. In 35 van de 112 gemeenten is de stijging zelfs meer dan 10%. Uitschieters zijn de gemeente Oss met ruim 38% hogere afvalstoffenheffing, gevolgd door Urk** en Bunschoten met 30% of meer. Opmerkelijk is dat deze heffing in 11 gemeenten daalt, het meest in Arnhem (-20%) en Midden-Drenthe (-12,6%).

* Update
Na publicatie van het onderzoek liet de gemeente Beverwijk ons weten dat dat de door hen verstrekte gemiddelde WOZ-waarde niet juist is. Hierdoor daalt de ozb in deze gemeente niet, maar stijgt met 2,12%. In het overzicht van gemeenten is dit aangepast.

** Rectificatie
Na publicatie van het onderzoek blijkt dat er bij de afvalstoffenheffing van de gemeente Urk een fout is gemaakt. Voor de categorie huishoudens van 1 tot 3 personen is de heffing niet met 33% gestegen, maar juist met 2% gedaald. Wij hebben de cijfers in ons overzicht aangepast en betreuren de gemaakte fout. 

Belangrijkste oorzaak van de verhogingen lijkt de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. In 2019 ging deze belasting van €13 naar €31 per ton afval. Met de verhoging wil de rijksoverheid de recycling van afval bevorderen. Veel gemeenten berekenen de kosten door in een hogere afvalstoffenheffing.

Hoge zorgkosten, hogere ozb

De onderlinge ozb-verschillen tussen gemeenten blijven onverminderd groot. Uit berichten van gemeenten blijkt dat de tekorten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg sterk oplopen. Een petitie, waarmee Vereniging Eigen Huis het kabinet oproept om gemeenten voor deze taken beter te compenseren, is door ruim 135.000 mensen getekend. 

Karsten Klein: 'Dit laat zien dat veel mensen het ronduit oneerlijk vinden dat de kosten voor brede maatschappelijke voorzieningen, die recentelijk naar gemeenten zijn overgeheveld, eenzijdig worden betaald door mensen met een eigen huis.'  Eind dit jaar besluit minister Ollongren of er extra geld beschikbaar komt voor het sociaal domein. Hierdoor lijken gemeenten nu nog een slag om de arm te houden bij het vaststellen van de ozb voor volgend jaar. Indien er geen of onvoldoende aanvullend budget beschikbaar komt verwacht de vereniging de jaren daarna alsnog een forse stijging van de ozb. 

Over het onderzoek

De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffenheffing, maar ontvangen geen ozb-aanslag. Alleen in Nijmegen betalen huurders nauwelijks of geen afvalstoffenheffing. Deze kosten worden verrekend in de ozb-aanslag. Er zijn ook gemeenten waar huurders geen rioolheffing betalen.  

Vereniging Eigen Huis doet jaarlijks tweemaal onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. Deze steekproef onder 112 gemeenten is het eerste onderzoek dat wordt uitgevoerd door Marlyse Research en is gebaseerd op opgaven van de vermelde gemeenten. Begin maart volgend jaar publiceert de vereniging het overzicht van de woonlasten in alle gemeenten.

Meer informatie

Tags

FinanciënOnderzoekWonen-Belastingen

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Actueel

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube