Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

Europese verduurzamingsverplichting voor woningen bij grote renovatie

Huiseigenaren die hun woning ingrijpend verbouwen, zijn vanaf 1 februari verplicht ook verduurzamingsmaatregelen te nemen, zoals warmtepompen of zonnepanelen. Deze nieuwe verplichting komt voort uit Europese regelgeving.  

In Europa is afgesproken dat gebouweigenaren – zo ook huiseigenaren - bij een grondige renovatie van een gebouw ook verduurzamingsmaatregelen moeten nemen, zoals de installatie van een warmtepomp of zonnepanelen. Een renovatie is ingrijpend als van de buitenzijde 25 procent of meer wordt vernieuwd, veranderd of vergroot én de verwarmings- of koelinstallatie wordt aangepast. Na renovatie moet de energie die de huiseigenaren gebruiken voor een deel afkomstig zijn uit duurzame bronnen. 

Minimumwaarde hernieuwbare energie

Hiervoor geldt een zogenoemde ‘minimumwaarde hernieuwbare energie’. Die waarde is haalbaar met de installatie van zonnepanelen, warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. De gemeente controleert bij de vergunningaanvraag of die voldoet aan de verduurzamingseisen. Niet elke huiseigenaar kan aan de verplichtingen voldoen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een rekentool die vast kan stellen wat de minimumwaarde hernieuwbare energie moet zijn na renovatie en heeft weergegeven onder welke omstandigheden er sprake is van uitzonderingen.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Hoewel deze verduurzamingsverplichting waarschijnlijk nog maar voor een kleine groep huiseigenaren geldt, maakt de vereniging zich zorgen over de stapeling van maatregelen, onnodige regeldruk en extra kosten voor woningbezitters. De vereniging is van mening dat verplichtingen een sluitstuk moeten zijn, niet het startpunt. De overheid moet zich eerst richten op het wegnemen van barrières en het stimuleren van verduurzaming, door te ontzorgen, subsidies en gunstige regelingen zoals de salderingsregeling. De nieuwe verduurzamingsveplichting is daarnaast vrij complex. De vereniging ziet graag dat het kabinet actief gaat monitoren hoe de regeling in de praktijk uitpakt, tegen welke barrières huiseigenaren oplopen en of de informatievoorziening en voorlichting van de regeling begrijpelijk is. Staat er een grote renovatie gepland na 1 februari 2022 en wil je meer weten over de gestelde eisen? Raadpleeg dan de website van de RVO.    

Meer informatie

Reactie Vereniging Eigen Huis op consultatie ‘Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovaties’ (docx)

Tags

Kopen-NieuwbouwVerduurzamenVerduurzamen-KlimaatplannenVerduurzamen-Zonne-energieWonen-OnderhoudWonen-Verbouwen

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube