Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

Vereniging Eigen Huis: voorstel eerlijker waterschapslasten niet blokkeren maar snel invoeren

Vereniging Eigen Huis roept minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat op om het voorstel van de Unie van Waterschappen voor gedifferentieerde tarieven ongewijzigd over te nemen en zo snel mogelijk in te voeren. Alleen met aparte tarieven voor woningen en bedrijfspanden kunnen de waterschapslasten eerlijker worden verdeeld. Een oude ontwerpfout in het belastingstelsel wordt hiermee gerepareerd. 

Door grote verschillen in de ontwikkeling van de WOZ-waarde tussen woningen en bedrijfsgebouwen komt een steeds groter deel van de waterschapslasten voor rekening van huishoudens.  

Een voorstel van de Unie van Waterschappen voor een eerlijker lastenverdeling is eind vorig jaar door de besturen van alle 21 Nederlandse waterschappen unaniem aangenomen. Ondernemersvereniging VNO-NCW neemt nu afstand van het voorstel om verschil te kunnen maken tussen tarieven voor woningen en bedrijfspanden en wil daarmee de weeffout, waar ondernemers baat bij hebben, in stand houden.

Bedrijven willen verschillende tarieven tegenhouden

Consequentie van het bestaande belastingstelsel is dat de huidige waterschapslasten, en ook toekomstige investeringen, vooral voor rekening komen van huishoudens. Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis: “Dit is onacceptabel, huishoudens draaien nu al op voor 80% van de opbrengsten van de watersysteemheffing. Dat zal nog hoger worden omdat het verschil in WOZ-waarden van woningen en bedrijfspanden de komende jaren alleen maar groter wordt. Als er dan nog steeds geen onderscheid wordt gemaakt in tarieven worden de verhoudingen in waterschapslasten nog schever.”

Lastenverdeling uit het lood

Oorzaak van disbalans in lastenverdeling is de ontwikkeling van de WOZ-waarde waarop de waterschapsbelasting is gebaseerd. Tussen 2015 en 2021 steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met bijna 36%, terwijl die van bedrijfspanden juist iets meer dan 2% daalde. Zo ging in 2020 de WOZ-waarde van woningen gemiddeld met 7,3% omhoog, waardoor de aanslag dit jaar voor huiseigenaren hoger is. De WOZ-waarden van bedrijfspanden bleef dat jaar gemiddeld gelijk (*). Waterschappen mogen nu geen onderscheid maken tussen tarieven voor woningen en bedrijfspanden. Daardoor betalen huishoudens een steeds groter deel van de waterschapslasten, terwijl eigenaren van bedrijfspanden worden gespaard. Gemeenten kunnen wel onderscheid maken in de OZB-tarieven voor woningen en bedrijfspanden. Een hogere WOZ-waarde kan daardoor worden gecompenseerd met een lager belastingtarief. 

(*) bron cijfers: Waarderingskamer.nl

Tags

FinanciënWOZ

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Actueel

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube