Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackEuropees Parlementsverki...

NSC over de Europese verkiezingen 2024

Je stem uitbrengen tijdens de Europese verkiezingen is belangrijk. Maar de keuze voor een partij kan soms lastig zijn. Om je hierbij te helpen, vroegen we verschillende politieke partijen waarom jij als woningbezitter op hen moet stemmen.

VEH Hero

Waarom moet je als woningbezitter op NSC stemmen?

"De Europese Unie staat in de eerste plaats voor vrede, veiligheid en welvaart, gezamenlijke Europese waarden. NSC wil terug naar die basis, met onze uitgangspunten van goed bestuur en bestaanszekerheid. Ook voor huizenbezitters. Want een eigen huis is de basis voor bestaanszekerheid; zonder die basis kun je nergens op bouwen. De woningcrisis in Nederland is veel te groot. Een aantal Europese thema’s liggen daaraan ten grondslag. 

Ten eerste de Green Deal en daarbij in het bijzonder de verduurzaming van de gebouwde omgeving. NSC staat achter de klimaatdoelen van Parijs en is van mening dat dit op Europees niveau moet worden aangepakt. Ook de gebouwde omgeving moet daar een significante bijdrage aan leveren. Het Europees Parlement en de Lidstaten zijn vorig jaar akkoord gegaan met een emissiehandelssysteem voor huizen: elke bewoner van een huis moet mee betalen voor de uitstoot van CO2, waarbij geldt dat hoe minder CO2 je uitstoot hoe minder je hoeft bij te betalen. Dit zijn nationale inkomsten, waarvan vervolgens een deel in een Europees Sociaal Klimaatfonds moet worden gestopt om inwoners van armere Lidstaten te helpen bij de energietransitie. NSC wil dat dit nationaal wordt gehouden, zodat we de opbrengsten hieruit ook weer nationaal kunnen investeren in het verduurzamen van huizen en het ondersteunen van kwetsbare huishoudens. Zo willen wij bestaanszekerheid voor huishoudens bieden.

Een ander onderdeel van de Green Deal is de energieprestatierichtlijn voor gebouwen. Dit is een Europese wet die bijvoorbeeld regelt hoeveel fietsplekken een gebouw moet hebben, hoeveel bomen er moeten staan, hoeveel laadpunten er moeten komen en hoe de ventilatiesystemen van een gebouw moeten functioneren. De EU gaat hierbij op de stoel van de gemeente zitten. NSC wil Europa hierin beperken, zodat nationale overheden weer gaan over hoe onze woningvoorraad eruit moet komen te zien. 

Ook komt er veel milieuwetgeving vanuit Europa die impact heeft op de woningvoorraad van Nederland. Een bekend voorbeeld daarvan is de Natuurherstelwet. Maar ook de Europese bodemmonitoringswet, de luchtkwaliteitsrichtlijn en de kaderrichtlijn water zijn milieuwetten met vergaande gevolgen. Deze rigide wetten zorgen ervoor dat vergunningen voor woningbouwprojecten, verbouwingen, infrastructuurprojecten en gebiedsontwikkelingsprojecten moeilijk verleend gaan worden door de invloed hiervan op het milieu. In een dichtbevolkt land als Nederland is economische activiteit dan zo goed als onmogelijk. Natuurlijk is NSC voor het verbeteren van het milieu, maar met de flexibiliteit van nationale eigenschappen en met inachtneming van sociaaleconomische gevolgen."

Portretfoto van NSC EU-Lijsttrekker Dirk Gotink

Dirk Gotink

EU-lijsttrekker NSC

mensen op stoep en fietspad langs oude woningen

Andere partijen aan het woord

De vereniging stelde bovenstaande vraag ook aan andere Nederlandse politieke partijen die deelnemen aan de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024.

Lees meer

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube