Belastingaangifte doen

Maak het makkelijker met deze belastingtips

Vanaf 1 maart 2022 kun je de aangifte inkomstenbelasting over 2021 invullen. Is je persoonlijke situatie veranderd, bijvoorbeeld door een verhuizing of scheiding? Dan kan het invullen van de aangifte best lastig zijn. Daarom per situatie een aantal belastingtips.

Jouw situatie in 2021:

Ik heb een woning gekocht
Ik heb een woning verkocht
Ik heb mijn hypotheek overgesloten
Ik heb mijn hypotheek afgelost
Ik ben gescheiden
Ik had een bouwdepot

Ik heb een woning gekocht

 • Het eigenwoningforfait hoef je alleen te berekenen over de periode waarin je woning je hoofdverblijf is. In de belastingaangifte vul je daarom bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’ eerst de datum in waarop je eigenaar werd van de woning (moment van passeren bij de notaris). Vervolgens geef je op wanneer de woning je hoofdverblijf is geworden; vaak de datum waarop je bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Het aangifteprogramma berekent hierna automatisch het eigenwoningforfait over de juiste periode.
 • Controleer bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’ de WOZ-waarde. Dit is de WOZ-waarde die je in 2021 hebt ontvangen met waardepeildatum 1 januari 2020. Heeft de gemeente je WOZ-waarde voor 2021 nog niet vastgesteld, dan kun je de aankoopsom van je woning invullen als schatting. 
 • Heb je het recht van erfpacht op de grond? Geef dan de aftrekbare canon die je in 2021 hebt betaald op in de belastingaangifte. Dit kan bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’. Heb je de erfpacht afgekocht en meegefinancierd in de hypotheek? Dan is de rente over dat deel aftrekbaar. De afkoop zelf is niet aftrekbaar.
 • Bij het afsluiten van je hypotheek heb je kosten gemaakt. Bekijk welke kosten aftrekbaar zijn › Deze kosten geef je op bij het onderdeel ‘Hypotheken en andere schulden’.

Ik heb een woning verkocht

 • Heb je in 2021 een woning verkocht met overwaarde? En een andere woning gekocht? Let dan op de Bijleenregeling. Het kan zijn dat niet alle rente over de nieuwe schuld nog aftrekbaar is.
 • Heb je in 2021 een woning verkocht met restschuld? Rente en kosten van restschulden die zijn ontstaan na 1 januari 2018 zijn niet meer aftrekbaar. De aftrekregeling geldt alleen voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De restschuld geef je op in box 3.

Ik heb mijn hypotheek overgesloten

 • De kosten die je hebt gemaakt bij het oversluiten van je hypotheek zijn aftrekbaar. Denk aan de kosten voor hypotheekadvies en inschrijving van de hypotheek. Ook eventueel betaalde boeterente is aftrekbaar. De aftrekbare kosten geef je op bij het onderdeel ‘Hypotheken en andere schulden’ onder ‘Financieringskosten’. Eventueel betaalde boeterente vul je in bij hetzelfde onderdeel, maar dan onder de kop ‘Betaalde rente’. Dit is waar je ook de reguliere hypotheekrente opgeeft. Financier je de oversluitkosten mee in de nieuwe hypotheek, dan is de rente over dat deel van de lening niet aftrekbaar.

Ik heb mijn hypotheekschuld volledig afgelost

 • Heb je in 2021 je hypotheek volledig afgelost, dan is je eigenwoningforfait hoger dan je aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Volgens de Wet Hillen heb je recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Vanaf 2020 wordt deze aftrekpost in 30 jaar volledig afgebouwd. Dit betekent dat je in de toekomst over een deel van het eigenwoningforfait belasting gaat betalen. Bekijk rekenvoorbeelden › 

Ik ben gescheiden

 • Ben je in 2021 gescheiden, dan kun je er samen voor kiezen om voor het jaar van uit elkaar gaan fiscaal partner te blijven. Voordeel hiervan is onder andere dat je de aftrek eigen woning in het slot van de belastingaangifte naar eigen inzicht kunt verdelen. Dit kan een groter fiscaal voordeel opleveren. Vaak is dat het geval als je de aftrek bij de partner met het hoogste inkomen invult.
 • Ben je in 2021 gescheiden, geen fiscaal partner meer en was de woning nog gezamenlijk eigendom, dan mag je alleen jouw aandeel in de woning en hypotheekschuld opgeven in de belastingaangifte. Je kunt alleen de hypotheekrente aftrekken die je zelf hebt betaald. In de praktijk neemt vaak één van de twee het volledige bedrag aan hypotheekrente voor zijn/haar rekening, maar ook dan heb je maar recht op aftrek van 50 % van de betaalde hypotheekrente. De andere 50 % kan eventueel aftrekbare partneralimentatie zijn, maar dan moet de verplichting tot betaling wel zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een convenant.
 • Ben je na scheiden uit jullie woning vertrokken en blijft je ex achter in de woning die nog wel gezamenlijk eigendom is, dan mag je jouw aandeel in de woning en hypotheekschuld nog voor maximaal twee jaar opgeven in box 1. Dit is de Scheidingsregeling. De tweejaarstermijn gaat lopen vanaf het moment dat je uit de woning vertrekt. Na twee jaar verhuist je aandeel in de woning en de hypotheekschuld naar box 3 en eindigt je recht op renteaftrek.
  Meer belastingtips per woonsituatie

Ik had een bouwdepot

 • Had je in 2021 een nieuwbouwdepot, dan kun je dit in de belastingaangifte apart opgeven, bij het onderdeel ‘Bankrekeningen en andere bezittingen’ en ‘Bouwdepots’. Over het bedrag dat in het depot staat, heb je een rentevergoeding ontvangen én heb je rente betaald. De ontvangen rente geef je op als 'bijgeschreven rente' bij het onderdeel 'Bouwdepots', de betaalde rente geef je op bij het onderdeel 'Hypotheken en andere schulden'. Soms zijn deze bedragen al ingevuld en hoef je ze alleen nog te controleren. Het aangifteprogramma trekt de vergoeding in de eindberekening af van de betaalde rente. Heb je het depot al twee jaar en nog niet volledig besteed? Dan kun je de betaalde rente over de hoogte van het resterende depot niet meer aftrekken totdat je het alsnog aan de woning uitgeeft. 
 • Had je in 2021 een bouwdepot voor het verbouwen van je huis? Je hoeft de ontvangen rente dan de eerste zes maanden niet op te geven in de aangifte. Als de verbouwing langer duurt, moet je de rente die je na deze zes maanden ontvangt wél opgeven als 'bijgeschreven rente'. Geef het verbouwingsdepot op bij de onderdelen ‘Bankrekeningen en andere bezittingen’ en ‘Bouwdepots’. Bij het onderdeel ‘Hypotheken en andere schulden’ kun je de aftrekbare rente opgeven.

Meer over belastingen

Inkomstenbelasting

Over je woning betaal je inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Maar je mag bepaalde kosten ook als aftrekpost opgeven. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Meer over de belastingaangifte

WOZ

In de eerste maanden van het jaar valt de WOZ-beschikking op de mat. Hoe kom je erachter of jouw WOZ-waarde klopt? En waarom is dit belangrijk? Alles over de WOZ

Erfbelasting

Over een erfenis betaal je erfbelasting. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van de nalatenschap én de vrijstellingen en tarieven die dan gelden. Lees meer

Schenkbelasting

Geld schenken mag ieder jaar tot een bepaald bedrag. Ook kun je eenmalig gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling. We leggen uit hoe het zit. Bekijk de vrijstellingen