Geen of een kleine hypotheekschuld - Wet Hillen

Heb je geen of een kleine hypotheekschuld? Oftewel: is je eigenwoningforfait hoger dan je aftrekbare kosten zoals de hypotheekrenteaftrek? Dan heb je volgens de Wet Hillen recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil.

Hierdoor vallen het eigenwoningforfait en de aftrek tegen elkaar weg. Als je van deze aftrekpost gebruik wilt maken, vul je dit in de aangifte in bij het onderwerp: geen of een kleine eigenwoningschuld. Als je digitaal aangifte doet, gebeurt dit vanzelf.

Vanaf 2019 wordt de aftrekpost vanwege Hillen in 30 jaar volledig afgebouwd. Dat betekent dat je in de toekomst ook met de bijtelling van het eigenwoningforfait te maken krijgt wanneer je geen of een geringe eigenwoningschuld hebt. 

Geen hypotheekschuld

Stel: je hebt een eigen woning met een WOZ-waarde van € 200.000 en geen eigenwoningschuld. Wat gebeurt er met de inkomstenbelasting?

Rekenvoorbeeld* 
Eigenwoningforfait 0,45 % x € 200.000€ 900
Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld€ 780 -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning€ 120

Je betaalt in dit voorbeeld door de afbouw van de Wet Hillen bij een tarief van 37,07%, € 44 extra aan belasting.

*Voor 2022 is de aftrek 26/30e deel (dus 86,7%) van het bedrag dat je oorspronkelijk mocht aftrekken wanneer je geen of een kleine eigenwoningschuld had.

Kleine hypotheekschuld

Heb je bij dezelfde woning nog een kleine eigenwoningschuld en bijvoorbeeld € 500 aan hypotheekrente betaald, dan ziet de berekening er als volgt uit:

Rekenvoorbeeld* 
Eigenwoningforfait 0,45 % x € 200.000€ 900
Hypotheekrenteaftrek€ 500 -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning€ 400
Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld€ 346 -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning€ 54

Je betaalt in dit voorbeeld door de afbouw van de Wet Hillen bij een tarief van 37,07 %, € 20,02 extra aan belasting.

*Voor 2022 is de aftrek 26/30e deel (dus 86,7 %) van het bedrag dat je oorspronkelijk mocht aftrekken wanneer je geen of een kleine eigenwoningschuld had.

Belastingbijtelling

Wie de rente tegen het hoogste belastingtarief van 49,5 % aftrekt (de hoogste schijf), krijgt te maken met een belastingbijtelling. Dit is ook zo als je onder de Wet Hillen valt. De bijtelling is 9,5 % (2022) van het bedrag dat je in de hoogste schijf in aftrek brengt. Tot en met 2023 stijgt deze belastingbijtelling met 3 % per jaar. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat de inkomsten in de hoogste schijf belast zullen worden tegen 49,5 %, maar dat de hypotheekrente slechts tegen een tarief van 37,07 % aftrekbaar is. Trek je helemaal geen hypotheekrente meer af? Dan heb je niet met de belastingbijtelling te maken. De aftrekpost vanwege Hillen valt namelijk niet onder de belastingcorrectie. Maar als je hypotheekrente betaalt, ben je wel verplicht deze af te trekken.

Rekenvoorbeeld 
Je eigenwoningforfait is 0,45 % van € 200.000€ 900
Je trekt aan hypotheekrente af€ 800 -/-
Je hebt daarnaast een aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld€ 87 -/-
Het belastbaar inkomen uit eigen woning is dus€ 13

Omdat je echter € 800 aftrekt tegen 49,5 %, krijg je daarover een belastingcorrectie van 9,5 % van € 800. Je betaalt dus € 76 extra belasting.

Lees meer over de inkomstenbelasting