Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackFunderingsproblemen

Funderingsherstel

Is er iets mis met de fundering van je huis of vermoed je dat? Bijvoorbeeld door bepaalde signalen, geruchten van buren of omdat je in een risicogebied woont? Lees op deze pagina meer over funderingsherstel en de kosten ervan.

Muur met funderingsscheur.

Heeft je huis funderingsproblemen? Je kunt wachten met de reparatie, maar dat maakt de problemen en de bijkomende kosten alleen maar groter. Hoe langer je wacht, hoe meer vervolgschade je krijgt, bijvoorbeeld meer scheuren die je vervolgens weer moet repareren. Laat eerst funderingsonderzoek doen om te kijken of funderingsherstel nodig is.

Wil je eerst meer weten over risicogebieden en het herkennen van funderingsschade, kijk dan op de pagina Funderingsproblemen: risicogebieden en herkenning

Funderingsonderzoek

Heb je het vermoeden dat je huis funderingsschade heeft, dan kun je een onderzoek laten uitvoeren. Dat gaat in twee stappen, zodat je niet gelijk hak- en breekwerk hoeft te laten verrichten zonder zeker te weten of dat nodig is. 

Quickscan

Bij een quickscan wordt er niet gegraven, maar worden er alleen bovengrondse metingen en een visuele inspectie gedaan. Als daaruit blijkt dat er signalen zijn voor funderingsschade, kun je een uitgebreider onderzoek laten doen. 

Uitgebreid funderingsonderzoek

Komt uit de quickscan dat er inderdaad kans is op funderingsschade bij jouw huis, laat dan een uitgebreider funderingsonderzoek doen. Het is verstandig om bij verschillende bedrijven die funderingsonderzoek doen offertes op te vragen. Woon je in een rijtjeswoning of een appartementencomplex, vraag dan offertes op voor de hele bouweenheid. Belangrijk is dat het onderzoek wordt gedaan volgens de laatste F3O-richtlijnen voor funderingsonderzoek. Deze richtlijn zorgt ervoor dat het onderzoek naar funderingen onder gebouwen op een consistente en objectieve manier wordt uitgevoerd. Samen met de andere eigenaren (en eventueel een expert) maak je een keuze uit de ontvangen offertes. Spreek van tevoren met de andere eigenaren af hoe de kosten worden verdeeld. Dat kan bijvoorbeeld op basis van de grootte van de huizen of volgens de regels van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Uitvoering funderingsonderzoek

Bij het onderzoek worden de lintvoeg in het metselwerk en enkele vloervelden nagemeten met een waterpas om eventuele verzakkingen sinds de oorspronkelijke bouw in beeld te krijgen. Vervolgens wordt op een aantal plaatsen de fundering blootgelegd, ingemeten en in kaart gebracht. Bij houten funderingen worden monsters genomen om de hardheid van het hout te bekijken en om te achterhalen of er schimmel of bacteriële aantasting in het hout zit.

Grachtenpanden

Stappenplan funderingsherstel

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft, in samenwerking met Adviesbureau Funderingsherstel, een stappenplan gemaakt voor het herstellen van funderingsschade. In het stappenplan lees je over het hele proces: van het uitzoeken welke fundering je woning heeft tot en met de uitvoering van de herstelwerkzaamheden.

Ga naar het stappenplan

Fundering herstellen

Je fundering laten herstellen of helemaal vernieuwen is een grote en belangrijke klus. Woon je in een rijtjeshuis of een twee-onder-een-kapwoning, pak het dan samen met je buren aan. Dit bespaart kosten en is effectiever, omdat verzakking anders bij je buren kunnen blijven voorkomen. Daarnaast heb je voor de werkzaamheden toestemming van je buren nodig.

Wie kan het funderingsherstel uitvoeren?

Laat het funderingsherstel doen door een gespecialiseerd funderingsherstelbedrijf. Je kunt bijvoorbeeld een bedrijf zoeken via de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF). Daarnaast is het goed om te kijken of je hulp kunt krijgen om alles goed te organiseren. Sommige gemeenten hebben een funderingsloket waar je terecht kunt voor informatie en advies. Het funderingsherstel kan eruit zien zoals hieronder omschreven.

Nulmeting

Voordat met het herstelwerk wordt begonnen, moet er een 'nulmeting' worden gedaan. Dit betekent dat de huidige staat van je huis en de aangrenzende huizen in kaart worden gebracht. Elke eigenaar krijgt een rapport over de staat van hun huis. Een nulmeting geeft de bouwkundige visuele staat aan van het pand. Bij eventuele schade na of tijdens het funderingsherstel kan dan makkelijker worden vastgesteld of de schade al eerder aanwezig was of dat het tijdens de herstelwerkzaamheden is ontstaan.

Voorbereidingen aannemer

Voordat de aannemer begint, worden er voorbereidingen getroffen. Dit omvat een bodemonderzoek, bouwwerkzaamheden plannen, vergunningen aanvragen en de bouwplaats voorbereiden. De aannemer maakt een planning voor de uitvoering en spreekt af hoe en waar het bouwmateriaal (graafmachine en hei-installatie) wordt geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld door een raam, vloer of gat in de gevel.

Uitvoering

Tijdens de uitvoering van het werk zorgt de aannemer ervoor dat er zo min mogelijk overlast is. Ook wordt de veiligheid op de bouwplaats gegarandeerd en blijven bewoonbare delen van het huis toegankelijk. Er worden regelmatig bouwvergaderingen gehouden om de voortgang te bespreken en eventuele problemen op tijd aan te pakken. Dit wordt schriftelijk vastgelegd om toekomstige discussies te voorkomen.

Oplevering en eindafrekening

Na de voltooiing van het werk worden er controles uitgevoerd om te zorgen dat alles volgens plan is verlopen. Soms komt ook bouwtoezicht van de gemeente langs om dit te controleren. Bij de oplevering (als het funderingsherstel klaar is) gaan de eigenaar, de toezichthouder en de aannemer samen na of er opleverpunten overblijven. Als alles is opgeleverd zoals overeengekomen, wordt de eindafrekening opgemaakt.

Herstelmethoden funderingsproblemen

Er zijn verschillende manieren om funderingsproblemen te herstellen, afhankelijk van het soort fundering en de oorzaak van het probleem. Woon je in een rijtjeswoning of een appartement, dan kun je de herstelwerkzaamheden het beste samen met het hele woonblok uitvoeren.

Kosten funderingsherstel

De kosten om fundering te herstellen zijn hoog, maar ook erg uiteenlopend. We geven een indicatie van de kosten.

  • Fundering op staal: bij op staal gefundeerde woningen helpt het om de bodem te versterken op de plekken waar scheuren zijn ontstaan. Dat kost € 1.500 per strekkende meter. Voor een muur van bijvoorbeeld zes meter lang kunnen de kosten oplopen tot ongeveer € 9.000.  
  • Houten fundering: bij rottende houten palen is een nieuwe fundering vaak de enige uitweg. Voor een huis met een oppervlak van 50 m2 kost dat al snel € 80.000. Woon je in een rijtjeshuis, dan heeft dit alleen zin als de buren op hetzelfde moment funderingsherstel uitvoert. Anders blijven verzakkingen plaatsvinden.

Kosten zijn voor de eigenaar

De kosten voor een funderingsonderzoek en funderingsherstel zijn voor de eigenaar. Gemeenten en waterschappen hebben slechts een zorgplicht: zij moeten de langdurige, nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Er zijn soms wel andere mogelijkheden om funderingsherstel te financieren.    

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel helpt huiseigenaren bij de financiering van noodzakelijk funderingsherstel. Huiseigenaren van gemeenten die zijn aangesloten bij het fonds kunnen een lening aanvragen en daarmee urgent funderingsherstel aan de woning financieren. Kijk op de website van het fonds welke gemeenten zijn aangesloten en hoe het werkt: Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Verzekering

Schade door bodemdaling ontstaat geleidelijk en wordt daarom niet gedekt door de verzekering. Doordat het gevolg van verzakking pas later zichtbaar is, hebben huiseigenaren vaak op een later moment pas door wat er aan de hand is.

Dit vindt Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis pleit al enige jaren – samen met de woningcorporaties, verzekeraars, banken en kennisinstellingen – voor een sterke nationale aanpak van funderingsproblematiek. Een aanpak waarbij veel meer informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld om (aspirant) kopers te beschermen tegen een miskoop. En tegelijkertijd moeten mensen met al bestaande funderingsproblemen écht worden geholpen. Huiseigenaren dragen nu onterecht alleen de lasten, terwijl ze geen invloed hebben op de oorzaak: klimaatverandering en (grond)waterbeheer. Te lage waterstanden hebben in steeds meer gebieden verzakkende huizen tot gevolg. En de kosten van het herstellen van de fundering moeten eerlijk verdeeld worden tussen de overheid en huiseigenaren. Er is nu geen verzekering die deze kosten dekt, dus het is belangrijk dat er een nationaal plan komt om dit probleem aan te pakken. 

Mijlpalen

  • In 2021 heeft Vereniging Eigen Huis, samen met relevante partners, het manifest 'Deltaplan funderingsschade' aan politiek Den Haag aangeboden, waarin wordt aangedrongen op een regierol voor het Rijk. 
  • De Tweede Kamer heeft op 26 oktober 2023 een motie aangenomen om de kosten eerlijker te verdelen, waar Vereniging Eigen Huis actief voor heeft gelobbyd.
  • In februari 2024 presenteerde de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur het advies 'Goed Gefundeerd' aan de Tweede Kamer. Dit advies biedt een stevige basis om de nationale aanpak verder vorm te geven.

Tags

HuiseigenaarSeniorenStarterWonenWonen-Veiligheid

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube