Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackVeiligheid in en om huis

Asbest

Asbest is tot 1994 veel toegepast in woningen. Wat is asbest precies, hoe herken je het en wat kost het verwijderen van asbest? Op deze en meer vragen lees je hieronder het antwoord.

Een oude twee onder een kap woning.

Wat is asbest?

Asbest heb je in verschillende kleuren - wit/grijs, blauw en bruin - en structuren: hechtgebonden en losgebonden (ook wel niet-hechtgebonden). Het materiaal is tot 1994 veel gebruikt in gebouwen en woningen, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1 juli 1993 is de verkoop en het beroepsmatig toepassen van asbest verboden. Heb je een woning die gebouwd is na 1993, dan is de kans klein dat je asbesthoudende materialen tegenkomt. 

Hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbestvezels zitten stevig vast in ander materiaal. Hierdoor is de kans dat deze vezels in de lucht komen klein. Als het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen de asbestvezels niet of nauwelijks vrij. Een voorbeeld van hechtgebonden asbest zijn asbestcement golfplaten.

Losgebonden asbest

Losgebonden of niet-hechtgebonden asbestvezels zijn niet in een ander materiaal vastgezet. Hierdoor kunnen asbestvezels makkelijker vrijkomen en gezondheidsrisico's opleveren. Losgebonden asbest moet altijd door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd. Een voorbeeld van losgebonden asbest is spuitasbest of zwaar verweerd asbestcement.

Hoe herken je asbest?

Asbest is lastig te herkennen, de vezels zijn namelijk niet met het blote oog te zien. Alleen een microscopische analyse geeft uitsluitsel over of het materiaal daadwerkelijk asbest bevat. Een gecertificeerd asbestbedrijf kan veilig een materiaalmonster nemen.

Waar zit asbest in huis?

Asbest kun je zowel binnen als buiten het huis aantreffen, bijvoorbeeld in golfplaten op de schuur, dakgoten en rondom de schoorsteen, maar het kan ook verwerkt zijn in plafondplaten, rioleringsbuizen, het kruipluik of de stoppenkast.

Ook handig:

 • De Asbestwegwijzer van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) geeft een indruk van asbesthoudende producten die in en aan de buitenkant van woningen zijn gebruikt.
 • De video 'Hoe herken je asbest' van Milieu Centraal legt uit hoe je asbest kunt herkennen.

Wat kost asbest verwijderen?

Heb je asbest in of om het huis, dan komen de kosten voor het verwijderen ervan voor jouw rekening. Wat asbestsanering kost, is afhankelijk van veel factoren. Is het asbest binnen of buiten aanwezig? Om hoeveel asbest gaat het en om welk type? Hoe is het asbest bevestigd en in hoeverre is het materiaal verweerd?

Er is geen landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Mogelijk kun je wel via je gemeente of provincie een subsidie of lening aanvragen. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Je hebt toestemming nodig van je gemeente om asbesthoudend materiaal te verwijderen. Op de website van Stichting Ascert vind je gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven.

Het asbestverwijderingsbedrijf moet in de offerte duidelijk omschrijven welke werkzaamheden ze gaan uitvoeren, zoals:

 • asbestinventarisatie: waar zit het asbest en in welke risicoklasse valt het?
 • aanvraag sloopvergunning bij de gemeente
 • asbestverwijdering
 • controlemetingen na verwijdering

Ook handig:

Is asbest verwijderen verplicht?

Asbest verwijderen is niet verplicht; je bent als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor het asbest in je woning. Wel kan de gemeente je dwingen maatregelen te nemen als er sprake is van losgebonden asbest of asbest in heel slechte staat. In deze gevallen moet je het asbest afschermen of laten verwijderen. Zolang asbest goed vastzit in een ander materiaal, is het niet gevaarlijk. 

Wil je het asbest in of om je woning laten verwijderen, dan heb je toestemming nodig van de gemeente: de zogenoemde asbestmelding. De voorschriften voor asbestsanering zijn streng en de boetes voor het niet naleven hiervan hoog. Laat asbest daarom altijd door een gecertificeerd bedrijf verwijderen.

Ga naar het stappenplan: wat moet ik doen bij asbest? (Rijksoverheid)

Asbestdakenverbod van tafel

In juni 2019 sneuvelde een landelijk verbod op asbestdaken in de Eerste Kamer. Het kabinet wilde asbesthoudende daken verbieden per 2025. Uit advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek namelijk dat asbest gevaarlijker was dan voorheen werd gedacht en dat asbesthoudende daken de laatste grote bron van asbestvezels waren. De Eerste Kamer veegde het wetsvoorstel van tafel. Net als Vereniging Eigen Huis vonden veel Eerste Kamerleden het wetsvoorstel ondoordacht, te rigoureus en te overhaast.

Lees wat Vereniging Eigen Huis doet voor huiseigenaren met een asbestdak

Ook interessant in kennisbank

Ben ik verplicht om asbest te verwijderen uit mijn woning?Wat moet ik doen als ik zelf asbest wil verwijderen?Wat moet ik doen als ik asbest wil laten verwijderen?

Tags

HuiseigenaarStarterWonenWonen-GezondheidWonen-Veiligheid

Gezond en veilig wonen

Koolmonoxide voorkomenLegionella voorkomenInbraak voorkomen

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube