Werkloos of arbeidsongeschikt

Werkloos 

Als je werkloos wordt, krijg je vaak een WW-uitkering. De duur van de uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden. De WW-uitkering is altijd lager dan het salaris dat je verdiende.

Heb je na afloop van de WW-periode nog geen nieuwe baan? Dan val je in sommige situaties terug in de bijstand. Maar je maandlasten blijven echter gelijk of worden zelfs hoger door vermindering van de belastingteruggave. Je bestedingsruimte wordt dus kleiner. 

Arbeidsongeschikt 

Ook als je arbeidsongeschikt raakt, heeft dat een enorme impact. Heb je in loondienst gewerkt? Dan kun je aanspraak maken op de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeid). De duur van je uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden. De uitkering is in de meeste gevallen lager dan je inkomen in de ziektewet. Hierdoor krijg je te maken met een behoorlijke inkomensdaling. 

Ontslagvergoeding

Bij ontslag heb je recht op de transitievergoeding. Je komt vanaf 1 januari 2020 vanaf de eerste dag van je arbeidsovereenkomst in aanmerking voor deze vergoeding. Dit geldt zowel voor vaste en tijdelijke contracten. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van je maandsalaris en het aantal halve dienstjaren.

Meer over de transitievergoeding (Rijksoverheid)

Inkomen aanvullen

Mogelijk heb je recht op toeslagen zoals zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Jouw gemeente heeft daarnaast vaak financiële voorzieningen voor speciale kosten en voorzieningen als 

Medische kosten, woonkosten, reiskosten en rechtsbijstand
Woonkostentoeslag, Wmo en thuishulp

Budgetteren
Zorg voor een overzicht inkomsten en uitgaven, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Met het Persoonlijk Budgetadvies van Nibud zie je waar je geld blijft en hoe je het doet in vergelijking met anderen. 

Wil je ondersteuning om meer inzicht in je financiële situatie te krijgen? Meestal kent jouw gemeente wel een (vrijwilligers)organisatie, die je verder kan helpen. Informeer dus bij jouw gemeente naar de mogelijkheden. 

Belastingen

Soms kom je in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Vraag dit na bij jouw gemeente. 

En krijg je een voorlopige teruggave inkomstenbelasting? Let dan op: mogelijk moet je deze verlagen omdat je (tijdelijk) minder inkomen hebt. Daarmee voorkom je dat je te veel ontvangen geld later alsnog moet terugbetalen.

Stappenplan voorlopige aanslag 

Woonlastenverzekering en NHG

Woonlastenverzekering
Een woonlastenverzekering met werkloosheidsdekking keert uit bij een inkomensdaling als gevolg van (tijdelijke) werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Gedurende een bepaalde periode kun je dan een deel van de maandelijkse hypotheeklasten betalen. 

Let op: Mogelijk heb je bij het afsluiten van je hypotheek al een woonlastenverzekering afgesloten. Niet iedereen is zich daarvan bewust. 

NHG en Woonlastenfaciliteit
Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en ben je (buiten jouw schuld om) werkloos geraakt of tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan kun je aanspraak maken op de Woonlastenfaciliteit van NHG. De Woonlastenfaciliteit is een extra borgstelling voor een aanvullende lening, die wordt gebruikt om in een periode van maximaal twee jaar een deel van de woonlasten te betalen en daarmee gedwongen verkoop van je woning te voorkomen.

Financiële hulp nodig?

Kun je je woonlasten niet meer betalen? Het is verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met je bank of tussenpersoon. Leg je situatie voor en bespreek eventuele mogelijkheden zoals rentemiddeling of een tijdelijke verlaging van de hypotheeklast. Kijk ook eens op Geldfit.nl, een website die je helpt je financiële situatie vast te stellen.

Ook interessant

Betalingsproblemen in coronatijd

Zie je aankomen dat je de hypotheeklasten niet meer kunt betalen door de coronacrisis? Lees hier wat de geldverstrekker kan doen en wat jij zelf kunt doen.  Lees meer