Werkloos of arbeidsongeschikt

Werkloos 

Als u werkloos wordt, krijgt u vaak een WW-uitkering. De duur van de uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. De WW-uitkering is altijd lager dan het salaris dat u verdiende. 

Heeft u na afloop van de WW-periode nog geen nieuwe baan? Dan valt u in sommige situaties terug in de bijstand. Maar uw maandlasten blijven echter gelijk of worden zelfs hoger door vermindering van de belastingteruggave. Uw bestedingsruimte wordt dus kleiner. 

Arbeidsongeschikt 

Ook als u arbeidsongeschikt raakt, heeft dat een enorme impact. Heeft u in loondienst gewerkt? Dan kunt u aanspraak maken op de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeid). De duur van uw uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. De uitkering is in de meeste gevallen lager dan uw inkomen in de ziektewet. Hierdoor krijgt u te maken met een behoorlijke inkomensdaling. 

Ontslagvergoeding

Bij ontslag heeft u recht op de transitievergoeding. U komt in aanmerking voor deze vergoeding als u twee jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt zowel voor vaste en tijdelijke contracten. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. 

Meer over de transitievergoeding (Rijksoverheid)

Inkomen aanvullen

Mogelijk heeft u recht op toeslagen zoals zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Uw gemeente heeft daarnaast vaak financiële voorzieningen voor speciale kosten en voorzieningen als 

Medische kosten, woonkosten, reiskosten en rechtsbijstand
Woonkostentoeslag, Wmo en thuishulp

Budgetteren
Zorg voor een Overzicht inkomsten en uitgaven, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Met het Persoonlijk Budgetadvies van Nibud ziet u waar uw geld blijft en hoe u het doet in vergelijking met anderen. 

Wilt u ondersteuning om meer inzicht in uw financiële situatie te krijgen? Meestal kent uw gemeente wel een (vrijwilligers)organisatie, die u verder kan helpen. Informeer dus bij uw gemeente naar de mogelijkheden. 

Belastingen

Soms komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Vraag dit na bij uw gemeente. 

En krijgt u een voorlopige teruggave inkomstenbelasting? Let dan op: mogelijk moet u deze verlagen omdat u (tijdelijk) minder inkomen heeft. Daarmee voorkomt u dat u te veel ontvangen geld later alsnog moet terugbetalen. 

Stappenplan voorlopige aanslag 

Woonlastenverzekering en NHG

Woonlastenverzekering
Een woonlastenverzekering met werkloosheidsdekking keert uit bij een inkomensdaling als gevolg van (tijdelijke) werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Gedurende een bepaalde periode kunt u dan een deel van de maandelijkse hypotheeklasten betalen. 

Let op: Mogelijk heeft u bij het afsluiten van uw hypotheek al een woonlastenverzekering afgesloten. Niet iedereen is zich daarvan bewust. 

NHG en Woonlastenfaciliteit
Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en bent u (buiten uw schuld om) werkloos geraakt of tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan kunt u aanspraak maken op de Woonlastenfaciliteit van NHG. De Woonlastenfaciliteit is een extra borgstelling voor een aanvullende lening, die wordt gebruikt om in een periode van maximaal twee jaar een deel van de woonlasten te betalen en daarmee gedwongen verkoop van uw woning te voorkomen.

Financiële hulp nodig?

Dreigt u uw woonlasten niet meer te kunnen betalen? Het is verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met uw bank of tussenpersoon. Leg uw situatie voor en bespreek eventuele mogelijkheden zoals rentemiddeling of een tijdelijke verlaging van de hypotheeklast.