Internetconsultatie voor de nieuwe Subsidieregeling Verduurzaming Vereniging van Eigenaars (SVVE)

Geplaatst op 29 aug 2022 , bijgewerkt 29 aug 2022, 00:00

Onlangs vond er een internetconsultatie plaats voor de nieuwe Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars (SVVE), welke op 1 januari 2023 ingaat. Tijdens de internetconsultatie werd de nieuwe regeling gepresenteerd en had men de mogelijkheid hier suggesties over te doen. Vereniging Eigen Huis heeft een reactie ingezonden met daarin onder andere het advies om VvE’s die stappen willen zetten met verduurzaming daarbij zoveel mogelijk wegwijs te maken, begeleiden en ontzorgen.

Het aanvragen en toekennen van subsidies moet zo simpel als mogelijk zijn. Ook pleit Vereniging Eigen Huis voor meer aandacht voor specifieke situaties, zoals VvE’s in monumentale panden. Daar mag minder aan verbouwd worden dus daar zouden lichtere isolatievoorwaarden voor moeten gelden om toch in aanmerking te komen voor subsidie. Verder heeft de vereniging ervoor gepleit dat ook zwaardere warmtepompen in grote VvE's voor subsidie in aanmerking komen. Aanpassingen in privé gedeelten, bijvoorbeeld het trekken van leidingen naar een centrale warmtevoorziening, moeten ook onder de subsidieregeling vallen. 

Verduurzaming ook haalbaar voor VvE's

Verduurzaming moet ook voor VvE’s haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. Vereniging Eigen Huis is daarom blij dat deze subsidie er komt. En hoopt dat de adviezen in haar reactie op de internetconsulatie ter harte worden genomen, waardoor de subsidie toegankelijk en praktisch in uitvoering zal zijn.   

Meer informatie


De reactie van VEH op de internetconsultatie 

Lees de internetconsultatie (https://www.internetconsultatie.nl/svve/b1