WOZ-waarde berekenen

Vermoedt u dat uw WOZ-waarde niet klopt? Bereken zelf uw WOZ-waarde. Dat kan op verschillende manieren:

1. Aankoopprijs rond waardepeildatum

Als u uw woning rond de waardepeildatum (1 januari 2017) heeft gekocht en u heeft tot 1 januari 2018 niets veranderd aan uw woning, dan zal de WOZ-waarde gelijk zijn aan de aankoopprijs.

Uitzonderingen:

  • een woning in aanbouw
  • erfpacht
  • de woning was verhuurd bij aankoop
  • de woning was verkregen onder andere bijzondere omstandigheden; bijvoorbeeld van familie met korting of via een veiling.

In deze gevallen kan de WOZ-waarde afwijken van de aankoopprijs. 

2. Verkoopprijzen vergelijkbare woningen

Bij een plaatselijke makelaar kunt u informeren of en welke vergelijkbare woningen rond de peildatum zijn verkocht. Vervolgens kunt u de koopsommen bij het Kadaster opvragen. U kunt tegen een vergoeding drie koopsommen opvragen per gesprek.

Bij het Kadaster kunt u tegen betaling het koopsommenoverzicht met de verkoopprijzen van de afgelopen vijf jaar binnen een postcodegebied bestellen.  

3. WOZ waardeloket

De WOZ-waarden voor woningen moeten per 1 oktober 2016 openbaar zijn. Via het online WOZ-waardeloket kunt u kosteloos WOZ-waarden van vergelijkbare woningen opvragen en toetsen of de WOZ-waarde die u heeft ontvangen juist is. Op de website van de Waarderingskamer kunt u zien welke gemeenten al zijn aangesloten op het WOZ-waardeloket. Is uw gemeente nog niet aangesloten, dan betekent dat niet dat de gemeente ontheven is van haar verplichting om inzicht te geven. U kunt dan bij (de website van) uw gemeente informatie krijgen over het inzien van WOZ-waarden van woningen.

4. Waardebepaling of taxatie

Een taxatierapport dat is opgesteld door een makelaar of beëdigd taxateur wordt in het algemeen als een gewichtig argument gezien bij een bezwaarprocedure. U kunt de waarde van de woning rond de peildatum door een makelaar/taxateur laten bepalen. Hieraan zijn kosten verbonden. Maar als uw bezwaar of beroep (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard dan kunt u in aanmerking komen voor een proceskostenvergoeding. Lees meer hierover in WOZ in Beeld (pdf)

NTS taxaties (taxaties met korting voor leden)

Overige factoren waardebepaling

De volgende factoren hebben invloed op de waarde van het huis:

  • factoren aan de woning zelf, bijvoorbeeld: asbest, betonrot, bouwkundige gebreken
  • omgevingsfactoren, bijvoorbeeld: geluidsoverlast, stank, nabijheid windmolens, uitzicht op begraafplaats

Voor tips en bruikbare jurisprudentie bij bezwaar maken, download de WOZ in Beeld (PDF)

WOZ-belastingcalculator

Bereken uw jaarlijkse belastingvoordeel bij verlaging van uw WOZ waarde. De calculator rekent met actuele tarieven voor de OZB, de waterschapslasten, het eigenwoningforfait, de vermogensrendementsheffing, vrijstellingen en de erfbelasting.

Naar de woz-belastingcalculator 
Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid