WOZ-waarde berekenen

Vermoedt u dat uw WOZ-waarde niet klopt? Bereken zelf uw WOZ-waarde. Dat kan op verschillende manieren:

1. Aankoopprijs rond waardepeildatum

Als u uw woning rond de waardepeildatum (1 januari 2017) heeft gekocht en u heeft tot 1 januari 2018 niets veranderd aan uw woning, dan zal de WOZ-waarde gelijk zijn aan de aankoopprijs.

In sommige gevallen is de WOZ-waarde hoger dan de aankoopprijs. Dat is wanneer:

  • er sprake is van erfpacht
  • de woning was verhuurd bij aankoop
  • u de woning heeft verkregen onder andere bijzondere omstandigheden; bijvoorbeeld van familie met korting of via een veiling.

De WOZ-waarde kan ook lager zijn dan de aankoopprijs. Dat is het geval bij een woning in aanbouw. In de WOZ-waarde houdt de gemeente er rekening mee dat de woning nog niet is afgebouwd.

2. Verkoopprijzen vergelijkbare woningen

Bij een plaatselijke makelaar kunt u informeren of en welke vergelijkbare woningen rond de peildatum zijn verkocht. Vervolgens kunt u de koopsommen bij het Kadaster opvragen. U kunt tegen een vergoeding drie koopsommen opvragen per gesprek.

Bij het Kadaster kunt u tegen betaling het koopsommenoverzicht met de verkoopprijzen van de afgelopen vijf jaar binnen een postcodegebied bestellen.

3. WOZ waardeloket

De WOZ-waarden voor woningen moeten per 1 oktober 2016 openbaar zijn. Via het online WOZ-waardeloket kunt u kosteloos WOZ-waarden van vergelijkbare woningen opvragen en toetsen of de WOZ-waarde die u heeft ontvangen juist is. Inmiddels zijn de WOZ-waarden van woningen van alle gemeenten raadpleegbaar in het WOZ-waardeloket.

4. Waardebepaling of taxatie

Een taxatierapport dat is opgesteld door een makelaar of beëdigd taxateur wordt in het algemeen als een gewichtig argument gezien bij een bezwaarprocedure. U kunt de waarde van de woning rond de peildatum door een makelaar/taxateur laten bepalen. Hieraan zijn kosten verbonden. Maar als uw bezwaar of beroep (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard dan kunt u in aanmerking komen voor een proceskostenvergoeding. Lees meer hierover in WOZ in Beeld (pdf)

NTS taxaties (taxaties met korting voor leden)

Overige factoren waardebepaling

De volgende factoren kunnen invloed hebben op de waarde van het huis:

  • factoren aan de woning zelf, bijvoorbeeld: asbest, betonrot, bouwkundige gebreken, aanwezigheid van zonnepanelen op het dak
  • omgevingsfactoren, bijvoorbeeld: geluidsoverlast, stank, nabijheid windmolens, uitzicht op begraafplaats

Voor tips en bruikbare jurisprudentie bij bezwaar maken, download de WOZ in Beeld (PDF)

WOZ-belastingcalculator

Bereken uw jaarlijkse belastingvoordeel bij verlaging van uw WOZ waarde. De calculator rekent met actuele tarieven voor de OZB, de waterschapslasten, het eigenwoningforfait, de vermogensrendementsheffing, vrijstellingen en de erfbelasting.

Naar de woz-belastingcalculator