Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackOver ons

Onze successen door de jaren heen

Vereniging Eigen Huis is in 1974 opgericht en bestaat inmiddels dus al 50 jaar. In al deze jaren heeft de vereniging op belangrijke momenten het verschil gemaakt voor de huiseigenaar.

1974 - 'Omdat er iemand aan jouw kant moet staan'

Vereniging Eigen Huis is opgericht op 1 mei 1974. De explosieve groei van de koopwoningmarkt in de vroege jaren zeventig was de directe aanleiding voor het oprichten van een partij die opkwam voor de belangen van mensen die een eigen huis hadden gekocht of dat van plan waren. Als tegenkracht tegen de 'woningmarktindustrie'. 

Bouwers hanteerden eigen overeenkomsten met onbegrijpelijke voorwaarden, makelaars bemiddelden gelijktijdig voor koper en verkoper en aan hypotheken waren merkwaardige en onredelijke voorwaarden verbonden. Wie een huis wilde kopen was in feite vogelvrij. 

Juridisch en financieel advies voor vijftien gulden

Direct vanaf het prille begin wilde de vereniging naast collectieve belangen van (toekomstige) huiseigenaren behartigen, ook individuele diensten en adviezen voor hen ontwikkelen. De kosten voor juridisch en financieel advies werden bewust laag gehouden, net als de contributie. Die is trouwens nog altijd de laagste contributie van alle consumentenorganisaties in Nederland. Oprichter Henny van Herwijnen liet het doel van de vereniging als volgt in de statuten opschrijven: 'Het zonder winstoogmerk behartigen van de belangen van de leden op het gebied van de huidige of toekomstige woning, alles in de ruimste zin. Dat doel is na vijftig jaar niet veranderd. 

1976 - Kopers van nieuwbouw beter beschermd 

In 1976 wordt het Garantie Instituut Woningbouw mede door ons in het leven geroepen om kopers van nieuwbouw te beschermen tegen malafide praktijken en de kwaliteit van de bouw te stimuleren. Ook wordt de model koop- en aannemingsovereenkomst geïntroduceerd, die de individuele koper een sterkere juridische basis biedt tegenover de bouwers.

1990 - Vreemde praktijken in de makelaardij 

Een makelaar die zowel voor de aan- als de verkopende partij werkt? Het is nu niet meer voor te stellen, maar in de jaren tachtig mocht het gewoon. Hoezo, belangenverstrengeling? Mede dankzij de inzet van de vereniging werd de dubbele courtage in de makelaardij afgeschaft, na wat druk op de politiek gevolgd door een wettelijk verbod op tweezijdige bemiddeling. 

1995 - Nationale Hypotheek Garantie

Huiseigenaren die hun huis wegens omstandigheden gedwongen moeten verkopen, konden jarenlang een beroep doen op de gemeente als ze met een restschuld bleven zitten. Die garantieregelingen konden per gemeente verschillen en ook waren niet alle fondsen even goed gevuld. Mede op aandringen van de vereniging veranderde dit systeem en werd het onafhankelijke garantie-instituut in het leven geroepen. Deze Nationale Hypotheek Garantie gaf geldverstrekkers meer zekerheid dat ze hun geld terugkregen waardoor ze lagere rentes konden berekenen aan huiseigenaren. 

2002 - Nieuw Keurmerk legt lat voor bouw hoger 

Het schandalig hoge aantal opleveringsgebreken bij nieuwbouwwoningen was ons, maar ook de bouwwereld zelf een doorn in het oog. Hoog tijd om in actie te komen. Samen met Bouwned lanceerden wij begin deze eeuw het Keurmerk Klantgericht Bouwen. Een streng kwaliteitsstempel, dat nog altijd ieder jaar opnieuw door aannemers verdiend moet worden. 

2003 - Het notariaat op het matje 

Bijna dertig jaar lang heeft de vereniging gestreden tegen de torenhoge tarieven van het notariaat in Nederland. Sinds 1 juli 2003 zijn de vrije tarieven eindelijk een feit. Bij de notariaten was er echter nog maar weinig prijsdifferentiatie zichtbaar. Er waren dus nog steeds geen lagere notariskosten voor de consument. De vereniging startte daarom de Eigen Huis Notarisservice. De 640.000 huiseigenaren die toen lid waren, konden toen gebruik maken van een bijzonder scherp tarief. Dat zette de branche wél in beweging.  Toen de gewenste concurrentie goed op gang kwam kon de vereniging stoppen de notarisservice. Missie geslaagd.

2003 - Drie dagen bedenktijd! 

Waar je ook iets koopt, je hebt altijd een periode waarin je die koop weer ongedaan kunt maken. Behalve bij de grootste aankoop van je leven. Sinds de oprichting heeft de vereniging zich ingezet voor een wet die kopers beschermt tegen overhaaste beslissingen. Die wet kwam er in 2003. In de oververhitte woningmarkt van die tijd werden kopers soms gedwongen (te) snel te beslissen. De vereniging vocht voor jouw belang en mede dankzij die inspanningen is de ‘Wet Koop van Onroerende Zaken en Aanneming van Werk’ tot stand gekomen. Hiermee heeft een huizenkoper na tekenen van het koopcontract nog drie dagen bedenktijd. Binnen die termijn kan hij zonder consequenties de transactie ongedaan maken.

2004 - Iedereen objectief hypotheekadvies 

Onduidelijke tarieven, twijfelachtige deals … de mentaliteit van veel hypotheekadviseurs liep begin deze eeuw de spuigaten uit. Reden voor de vereniging om in actie te komen en in 2004 Eigen Huis Hypotheekadvies op te richten. Waar leden echt onafhankelijk, solide hypotheekadvies kregen én krijgen. Zonder winstoogmerk. Wel zo transparant. De lobby tegen provisie op hypotheken loopt echter nog door. Hieraan komt pas in 2013 een einde als provisie bij wet wordt verboden. 

2009 - Start Collectieve Inkoop Energie 

De vereniging wil dat je zelf kunt kiezen hoe je jouw energie regelt en dat je daar een eerlijke prijs voor betaalt. Of je het nu zelf (Collectieve Inkoop Zonnepanelen) wilt opwekken of niet, je moet optimaal kunnen profiteren van de vrije marktwerking. De praktijk blijkt weerbarstig. Veel consumenten betalen nog altijd onnodig veel voor gas en stroom. Dat komt vooral door angst dat er iets mis zal gaan bij het overstappen, dat het gedoe oplevert of de verwachting dat de besparing te laag zal zijn. Energieleveranciers doen er weinig aan om deze misverstanden uit de wereld te helpen, waardoor de echt scherpe concurrentie achterwege blijft.

Daarom startte Vereniging Eigen Huis in 2009 als eerste in Nederland met een pilot van het collectief inkopen van energie. Het idee was (en is) eenvoudig: we bundelen de inkoopkracht van onze leden en gaan de onderhandeling aan met energieleveranciers om de leden een scherp aanbod te kunnen doen. Het bleek direct een schot in de roos.

Na de pilot is het een vaste jaarlijkse actie van de vereniging geworden. Van de in totaal ruim 440.000 overstappers switchten 221.000 huishoudens voor het éérst van energieleverancier. Zij besparen nu gemiddeld €245 per jaar ten opzichte van hun oude contract. Tot nu toe (mei 2023) zijn er al 800.000 mensen overgestapt met het collectief.

2011 - Start Collectieve Inkoop Zonnepanelen

Het succes van de collectieve inkoop voor energie smaakt naar meer en de vereniging voegt ook inkoop van zonnepanelen aan het dienstenaanbod toe. Eveneens met zeer veel succes. In 2024 laat de vereniging het miljoenste paneel installeren en daarmee is het de grootste 'leverancier' van zonnepanelen aan huiseigenaren in Nederland. 

2012 - Verlaging overdrachtsbelasting

Medio 2012 is de overdrachtsbelasting, mede dankzij de intensieve lobby van de vereniging, definitief verlaagd van 6% naar 2%. Daarmee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Althans gedeeltelijk. Want hoewel met lagere percentage heel fijn is, blijft de vereniging in Den Haag bepleiten dat deze verhuisboete gewoon helemaal moet worden afgeschaft. Voor starters lukte dat in 2021.   

2015 - Groningen: de schande van de gasschade

De vereniging komt op voor huiseigenaren die buiten hun schuld in de problemen komen. Dat is precies wat er in Groningen gebeurt. Ongeveer 150.000 huiseigenaren in het aardbevingsgebied leven in constante onzekerheid. Die laat je niet in de kou staan. De vereniging peilt hun zorgen en brengt wensen rond schadeafhandeling en versterking over aan de politiek. In 2022 heeft de vereniging samen met het Gasberaad en de Groninger Bodembeweging een sociaal handvest opgesteld, een toetskader voor alle wet- en regelgeving rondom aardbevingsschade. Een mensgerichte aanpak staat hierin centraal. Het handvest werd door de minister ondertekend waarmee hij zich committeerde om die aanpak ook echt te volgen. 

2019 - Klimaatakkoord

Om de CO2-uitstoot terug te dringen wil Nederland een klimaatakkoord sluiten dat vol staat met maatregelen om huizen te verduurzamen en van het gas af te gaan. Vereniging Eigen Huis doet een realiteitscheck op die plannen en kan er niet achter staan. Er zijn te weinig garanties voor haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen. Hoewel het klimaat niet officieel wordt ondertekend, besluit de vereniging haar leden in de navolgende jaren wel te helpen bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Maar daarbij staat het belang van de huiseigenaar, in de zin van keuzevrijheid, beschikbaarheid, uitvoerbaarheid en terugverdientijd van investeringen in maatregelen telkens voorop. Ieder plan voor verduurzaming wordt kritisch bekeken en gewogen. 

2022 - Wanpraktijken door makelaars

De handelspraktijken van makelaars worden door de vereniging al sinds de oprichting nauwkeurig en kritisch gevolgd. Van tijd tot tijd uit zich dat in botsingen tussen de partijen. Daaruit komen meestal betere condities voor de koper of verkoper van een woning voort, zoals de afschaffing van de dubbele courtage. In 2022 pakt de vereniging het soms oneerlijke en onduidelijke handelen van makelaars weer flink aan, nadat het al een tijdje klachten heeft geregend. Er worden gesprekken gevoerd met makelaarsverenigingen, lobby gevoerd voor strengere regels in politiek Den Haag en de media worden ingeschakeld. Het resultaat is de instelling van een verplicht biedlogboek in 2024. 

2024 - Tegen de verzakking

Als gevolg van de klimaatverandering en de kunstmatige beïnvloeding van de waterstand in Nederland dreigen huizen te verzakken. Zo'n miljoen huizen zullen in 2050 te maken hebben met funderingsschade als er niets gebeurt. De vereniging dringt samen met andere partijen aan op een nationale aanpak ter voorkoming van dit scenario. Tegelijkertijd pleit ze ervoor dat de huiseigenaar niet in zijn eentje voor de schade mag opdraaien. Hij heeft immers geen invloed op de oorzaak van de verzakking. De totale schadepost kan per woning 50.000 euro tot 100.000 euro bedragen. Er moet een eerlijke verdeling van de kosten komen tussen de rijksoverheid, waterschappen, gemeenten en huiseigenaar. Na intensieve lobby van de vereniging erkent de minister begin 2024 dit probleem waarna hij aan een eerlijke verdeling en aanpak gaat werken. 


Lees meer over Vereniging Eigen Huis

Onze actiepuntenOnze dienstenAdvies van onze experts

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube