Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackOver ons

Onze successen door de jaren heen

Vereniging Eigen Huis is in 1974 opgericht. Wat hebben we samen bereikt in de ruim 47 jaar dat we bestaan?

'Omdat er iemand aan jouw kant moet staan'

Vereniging Eigen Huis is opgericht op 1 mei 1974. Vier bewogen decennia waarin de wereld -en dus ook de woningmarkt- enorme veranderingen heeft doorgemaakt. De explosieve groei van de koopwoningmarkt in de vroege jaren zeventig was de directe aanleiding voor het oprichten van een partij die opkwam voor de belangen van mensen die eigen huis hadden gekocht of dat van plan waren. Als tegenkracht tegen de 'woningmarktindustrie'. 

Bouwers hanteerden eigen overeenkomsten met onbegrijpelijke voorwaarden, makelaars bemiddelden gelijktijdig voor koper en verkoper en aan hypotheken waren merkwaardige en onredelijke voorwaarden verbonden. Wie een huis wilde kopen was in feite vogelvrij. 

Er is veel veranderd sinds de oprichting van Vereniging Eigen Huis. Bouwers zijn zorgvuldiger geworden sinds wij de opleveringskeuring van nieuwbouwhuizen introduceerden. En het is tegenwoordig ondenkbaar dat een makelaar optreedt voor zowel de kopende als de verkopende partij van dezelfde woning. Prijsconcurrentie in het notariaat is al jaren een feit, net als het provisieverbod bij hypotheekbemiddeling. Contracten van makelaars en aannemers zijn doorzichtiger en klantvriendelijker geworden. De overdrachtsbelasting is verlaagd van 6% naar 2%. Uitzonderingen hierop zijn starters die per 1 januari 2021 zelfs 0% betalen en beleggers waarvoor het 8% tarief geldt. Om maar eens een paar zaken te noemen.

Juridisch en financieel advies voor vijftien gulden

Vereniging Eigen Huis wordt in 1974 opgericht als consumentenorganisatie voor de eigenwoningbezitter en wilde een ‘combinatie van ANWB en de Consumentenbond’ zijn. Dat wil zeggen: het verlenen van individuele diensten en adviezen en het plegen van collectieve belangenbehartiging voor iedereen met een eigen huis. De kosten voor juridisch en financieel advies werden bewust laag gehouden, net als de contributie. Wij hebben trouwens nog altijd de laagste contributie van alle consumentenorganisaties in Nederland. En het doel is onveranderd. In de woorden van oprichter Henny van Herwijnen: “Het zonder winstoogmerk behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van de huidige of toekomstige woning, alles in de ruimste zin.”

Kopers van nieuwbouw beter beschermd 

In 1976 wordt het Garantie Instituut Woningbouw mede door ons in het leven geroepen om kopers van nieuwbouw te beschermen tegen malafide praktijken en de kwaliteit van de bouw te stimuleren. Ook wordt de model koop- en aannemingsovereenkomst geïntroduceerd, die de individuele koper een sterkere juridische basis biedt tegenover de bouwers.

Vreemde praktijken in de makelaardij 

Een makelaar die zowel voor de aan- als de verkopende partij werkt? We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar tot 1983 mocht het gewoon. Hoezo, belangenverstrengeling? Mede dankzij onze inzet werd de dubbele courtage in de makelaardij afgeschaft, na wat druk op de politiek gevolgd door een wettelijk verbod op tweezijdige bemiddeling. 

Het notariaat op het matje 

Bijna dertig jaar lang hebben we gestreden tegen de torenhoge tarieven van het notariaat in Nederland. Sinds 1 juli 2003 waren de vrije tarieven eindelijk een feit. Maar omdat de concurrentie (en dus lagere notariskosten voor de consument) lang op zich liet wachten, bundelden we de krachten van de toen ruim 640.00 leden. Die kregen via de Eigen Huis Notarisservice een bijzonder scherp tarief. Al snel volgden andere notarissen, kwam de gewenste concurrentie flink op gang en konden wij weer stoppen met onze Notarisservice. Missie geslaagd.

Nieuw Keurmerk legt lat voor bouw hoger 

Het schandalig hoge aantal opleveringsgebreken bij nieuwbouwwoningen was ons, maar ook de bouwwereld zelf een doorn in het oog. Hoog tijd om in actie te komen. Samen met Bouwned lanceerden wij begin deze eeuw het Keurmerk Klantgericht Bouwen. Een streng kwaliteitsstempel, dat nog altijd ieder jaar opnieuw door aannemers verdiend moet worden. 

Drie dagen bedenktijd! 

Waar je ook iets koopt, je hebt altijd een periode waarin je die koop weer ongedaan kunt maken. Behalve (tot 2003) bij de grootste aankoop van je leven. Vreemd. Daarom hebben wij ons sinds de oprichting ingezet voor een wet die kopers beschermt tegen overhaaste beslissingen. Die wet kwam er in 2003. In de oververhitte woningmarkt van die tijd werden kopers soms gedwongen (te) snel te beslissen. Wij vochten voor jouw belang en mede dankzij onze inspanningen is de ‘Wet Koop van Onroerende Zaken en Aanneming van Werk’ tot stand gekomen. Hiermee heeft een huizenkoper na tekenen van het koopcontract nog 3 dagen bedenktijd. Binnen die termijn kan hij zonder consequenties de transactie ongedaan maken.

Iedereen objectief hypotheekadvies 

Onduidelijke tarieven, twijfelachtige deals … de mentaliteit van veel hypotheekadviseurs liep begin deze eeuw de spuigaten uit. Reden voor ons om in actie te komen en in 2004 Eigen Huis Hypotheekadvies op te richten. Waar leden echt onafhankelijk, solide hypotheekadvies kregen én krijgen. Zonder winstoogmerk voor ons. Wel zo transparant.

Start Collectieve Inkoop Energie 

Wij willen dat je zelf kunt kiezen hoe je jouw energie regelt. Of je het nu zelf (Collectieve Inkoop Zonnepanelen) wilt opwekken of niet, je moet optimaal kunnen profiteren van de vrije marktwerking. De praktijk blijkt weerbarstig. Veel consumenten betalen nog altijd onnodig veel voor gas en stroom. Dat komt vooral door angst dat er iets mis zal gaan bij het overstappen, dat het gedoe oplevert of de verwachting dat de besparing te laag zal zijn. Energieleveranciers doen er weinig aan om deze misverstanden uit de wereld te helpen, waardoor de echt scherpe concurrentie achterwege blijft.

Daarom startte Vereniging Eigen Huis in 2009 als eerste in Nederland met een pilot van het collectief inkopen van energie. Het idee was (en is) eenvoudig: we bundelen de inkoopkracht van onze leden en gaan de onderhandeling aan met energieleveranciers om de leden een scherp aanbod te kunnen doen. Het bleek direct een schot in de roos.

Na de pilot is het een vaste jaarlijkse actie van de vereniging geworden. Van de in totaal ruim 440.000 overstappers switchten 221.000 huishoudens voor het éérst van energieleverancier. Zij besparen nu gemiddeld €245 per jaar ten opzichte van hun oude contract. Tot nu toe (mei 2023) zijn er al 800.000 mensen overgestapt met ons collectief.

Verlaging overdrachtsbelasting

Medio 2012 is de overdrachtsbelasting, mede dankzij onze intensieve lobby, definitief verlaagd van 6 % naar 2 %. Daarmee ging een lang gekoesterde wens van Vereniging Eigen Huis in vervulling. Althans gedeeltelijk. Want hoewel we heel blij zijn met het lagere percentage, blijven we in Den Haag bepleiten dat deze verhuisboete gewoon helemaal moet worden afgeschaft. Voor starters is dit inmiddels gelukt (2021).   

Groningen: de schande van de gasschade

Wij komen op voor huiseigenaren die buiten hun schuld in de problemen komen. Dat is precies wat er in Groningen gebeurt. Stel je je voor: midden in de nacht sta je ineens in je pyjama buiten, omdat je huis getroffen is door een aardbeving. En dit is niet de eerste keer. De schade neemt met elke beving toe en je financiële fundament brokkelt af. Ongeveer 150.000 huiseigenaren in het aardbevingsgebied leven in constante onzekerheid. Die laten wij niet in de kou staan. We enquêteren regelmatig onze leden in het gebied en brengen hun zorgen en wensen over aan de politiek. Het is weerbarstige materie, maar we rusten pas als de gedupeerden recht is gedaan op het gebied van schadeafhandeling en versterking. In 2021 hebben we samen met het Gasberaad en de Groninger Bodembeweging een sociaal handvest opgesteld, een toetskader voor alle wet- en regelgeving rondom aardbevingsschade. Een mensgerichte aanpak staat hierin centraal.

Lees meer over Vereniging Eigen Huis

Onze actiepuntenOnze dienstenAdvies van onze experts

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Eigen Huis Magazine

Eigen Huis Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube