Onze organisatie

Vereniging Eigen Huis is een consumentenorganisatie die opkomt voor haar ruim 800.000 leden, daar waar de belangen van de eigenwoningbezitters in het gedrang zijn of lijken te komen. Dagelijks helpen zo’n 230 collega’s hen bij het kopen, verbouwen, bewonen en verkopen van hun woning.

Bestuurder

De bestuurder van Vereniging Eigen Huis is drs. ing. Cindy Kremer. Als algemeen directeur geeft zij leiding aan de vereniging en haar dochterondernemingen.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vereniging. Voor belangrijke besluiten van de algemeen directeur is goedkeuring van de raad van toezicht vereist. 

De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar. De leden van de raad van toezicht worden voor een termijn van zes jaar benoemd door de ledenraad. Deze termijn kan één keer met zes jaar worden verlengd. 

De raad van toezicht bestaat op dit moment uit: 

  • De heer mr. drs. Lodi Hennink (voorzitter)
  • Mevrouw Annelies E. Bouma RA (vice-voorzitter)
  • De heer mr. Frank A.M. van den Heuvel
  • Mevrouw prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer

Juridische structuur Vereniging Eigen HuisLedenraad

Een afvaardiging van onze leden zit in de ledenraad. Deze ledenraad bestaat uit minimaal 30 en maximaal 50 personen. Zij stellen onder meer de jaarrekening vast, benoemen de raad van toezicht en praten met de directie over relevante onderwerpen. De raad vergadert twee keer per jaar.

Onze leden kunnen zich om de vier jaar verkiesbaar stellen voor de ledenraad. Vervolgens worden er verkiezingen georganiseerd waarbij alle leden hun stem mogen uitbrengen. De meest recente verkiezingen vonden plaats in april 2020. 

Hoe ziet de ledenraad eruit?

Meer informatie

VEH Statuten (pdf)
Jaarverslag 2019-2020 (pdf)