De ledenraad

Vereniging Eigen Huis komt op voor de belangen van de huiseigenaren, waarmee we graag in gesprek gaan. Omdat het onmogelijk is om met alle 800.000 leden te vergaderen is de ledenraad ingesteld. Deze wordt gekozen door de leden van de vereniging. De ledenraadsleden zitten zonder last of ruggespraak in de ledenraad. De ledenraad bestaat uit minimaal 30 en maximaal 50 personen.

Bevoegdheden van de ledenraad

De ledenraad stelt de jaarrekening vast en benoemt de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit deskundige professionals die toezicht houden op het bestuur.

De ledenraad als klankbord van de directie

Als ledenraadslid ben je onze oren en ogen in de maatschappij. Door het bespreken van thema’s die huiseigenaren raken, leert de vereniging de meningen binnen de ledenraad kennen.

Ledenraadsvergadering

Twee keer per jaar komen de ledenraad en de directie, een zaterdagochtend in Amersfoort, bijeen om van gedachten te wisselen over zaken die onze achterban raken. 

Commissies

De ledenraad heeft verschillende commissies waar je je als ledenraadslid kandidaat voor kan stellen. Commissies vergaderen twee à drie maal per jaar, in de ochtend of middag, op kantoor van Vereniging Eigen huis.

Ledenraadsverkiezingen

De ledenraad wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Alle leden van de vereniging worden gewezen op de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor de ledenraad. De verkiezingsprocedure is statutair vastgelegd.

Ledenraad 2020-2024

De heer S. Andriessen
De heer F.W.M. Kaptein
De heer T. Boersma
De heer P.H.T.M. de Keijzer
De heer L. Bos
Mevrouw E.I. Kuiper
De heer E.H. Bos
Mevrouw A. Leemans-Koelman
De heer F. van Bree
De heer L.A.T.M. van Lieshout
De heer A.L.A. Broersma
De heer W.J. Maassen
De heer D.P.L.M. Doggen
Mevrouw M.M. van Nuland
De heer G. Doosje
De heer P.H.L. Postma
De heer C.L.M. Driessen
De heer R.L. Riley
De heer H. Ebing
De heer A.G.M. Ritskes
De heer E. Eijsden
De heer L.M. van Sister
De heer A.J.G.J. van Erp
De heer A.A.D. Stuivenberg
De heer T.D.S. Feenstra
De heer H. Suurmond
De heer P.G.M. Giezeman
De heer R.M. Sweering
Mevrouw M. Hamersma
De heer N. Veltman
De heer A.G. ten Have
De heer H. Verschuur
De heer S. van der Heide
De heer R. Vink
De heer B. Hoogstad
De heer A.B. Volkers
De heer A.J.C.M. Hopstaken
De heer I. Appallius de Vos
Mevrouw M.M.E. Horlings
Mevrouw A.M.T. Vreeman
Mevrouw T.A.M. van der Horst
Mevrouw J. de Vries
Mevrouw M.S. Irrgan-Borsboom
De heer M.B.F.D. de Vries
De heer G.W.D. Jeelof
De heer S. van der Wal


 

 

Ledenraadsleden delen hun ervaring

Ieder ledenraadslid heeft zo zijn of haar motivatie om in de ledenraad te zitten. Hieronder twee ledenraadsleden aan het woord.

Meer over Vereniging Eigen Huis

Organisatie

Wij zijn een vereniging voor en door leden. Wat betekent dat in de praktijk voor onze organisatie en hoe vullen we dat in? Over de organisatie

Geschiedenis

Vereniging Eigen Huis is in 1974 opgericht. Lees hier wat we samen hebben bereikt in de ruim 40 jaar dat we bestaan. Onze geschiedenis

Onze inkomsten

Vereniging Eigen huis is een consumentenorganisatie zonder winstoogmerk. Hoe gaan we om met onze inkomsten? Over onze inkomsten

Onze diensten

Ontdek hoe wij je kunnen helpen bij het kopen en verkopen van een huis. Bekijk onze diensten