Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHypotheekadvies bestaand...

Europese Hypothekenrichtlijn

Vanaf 14 juli 2016 is de Europese Hypothekenrichtlijn van kracht. De richtlijn heeft onder meer invloed op de hypotheekaanvraag en boeteberekening. Op deze pagina vind je de belangrijkste wijzigingen.

man aan tafel bekijkt map

Renteaanbod

Bijna alle geldverstrekkers geven binnen enkele dagen na de hypotheekaanvraag een renteaanbod, in een aanbiedingsbrief. Als je de verklaring ondertekent binnen de gestelde termijn, vaak twee à drie weken, staat de rente vast. Sommige geldverstrekkers geven het renteaanbod een andere naam: renteverklaring, garantieverklaring, voorlopige offerte of voorbeeldofferte. Dat de rente is vastgezet, betekent niet dat je hypotheekaanvraag al is geaccepteerd. Dat is pas het geval als je een bindende offerte krijgt. 

Wanneer afwijzing mogelijk?

De meeste geldverstrekkers doen al voor het renteaanbod een kredietwaardigheidstoets. Dat kan leiden tot een afwijzing. Die afwijzing kan ook iets later komen, als de bank de ontvangen stukken controleert. Denk daarbij aan inkomensgegevens, de werkgeversverklaring en het taxatierapport.

Een afwijzing is vervelend, maar kan beter vroeg dan laat komen. In de ontbindende voorwaarden van het koopcontract staat meestal dat je binnen zes of acht weken de koop nog ongedaan kunt maken, als je de financiering niet rond krijgt. Wil je de koop daarna nog annuleren, dan moet je de verkoper een waarborgsom betalen. Dat is 10% van de koopsom.

Hieronder vind je nog enkele specifieke zaken die veranderen door de Europese Hypothekenrichtlijn.

Bindende hypotheekofferte

Een bindende hypotheekofferte wordt afgegeven als alle stukken zijn aangeleverd en de geldverstrekker de documenten heeft getoetst en geaccepteerd. De geldverstrekker mag de eerste 14 dagen het aanbod niet meer intrekken of wijzigen. Ga je niet in op het aanbod van de geldverstrekker, hoef je daarvoor geen reden op te geven. 

Boeteberekening

Heb je de hypotheek overgesloten op of na 14 juli 2016? Dan mag de boete niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de geldverstrekker leidt. Dit is nader bepaald in een leidraad van de AFM. Een aantal verbeteringen voor je zijn:

 • De vergelijkingsrente is die van de resterende rentevaste periode. Bestaat deze niet, dan wordt de hoogste, naastgelegen rente genomen.
 • De geldverstrekker brengt de opgebouwde waarde in een (bank)spaarhypotheek in mindering op de af te lossen schuld.
 • De geldverstrekker brengt de oorspronkelijke, toekomstige aflossingen (of kapitaalopbouwen van een (bank)spaarhypotheek), in mindering op het schuldverloop waarover de boete wordt berekend.

Voorkom verrassingen en informeer vooraf hoeveel boeterente je moet betalen. Je kunt een boeteberekening bij je geldverstrekker opvragen zonder dat je daaraan vastzit.

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing

Op 20 maart 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uitgangspunten voor de berekening boeterente gepubliceerd. De boete mag sinds 14 juli 2016 - met de inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving (MCD) - niet groter zijn dan het financiële nadeel. Ook moeten geldverstrekkers hun klanten duidelijk uitleggen hoe de vergoeding is berekend.

 • Stappenplan boeteberekening
 • Checklist boeteberekening

Problemen bij (her)berekening boete

De AFM heeft eind 2017, begin 2018 onderzocht of de boete, sinds de invoering van de leidraad, juist is berekend. In 1 op de 5 gevallen blijkt dat de boete alsnog te hoog uitvalt. De specificatie van de berekening is in alle gevallen onvoldoende. De AFM verwacht dat huizenbezitters die te veel hebben betaald, worden gecompenseerd. Dit geldt natuurlijk voor de gevallen waarin de AFM fouten heeft gevonden. Maar ook voor alle (vergelijkbare) berekeningen waarbij de onjuiste uitgangspunten zijn gehanteerd.

De AFM drong er bij de aanbieders op aan dat zij hun fouten snel herstellen en aantonen dat zij hun berekeningswijze hebben aangepast. Ook moesten zij laten zien dat de informatie op de aflosnota zou worden aangepast. De AFM overwoog enkele aanbieders handhavende maatregelen op te leggen.

Check je aflosnota

Uit het rapport van de AFM blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij het berekenen van de vergoeding, bijvoorbeeld bij klanten met een hybride hypotheek. Ook is de afronding van de resterende rentevaste periode niet altijd juist toegepast en worden opslagen niet juist vastgesteld. Vraag je geldverstrekker om een heldere specificatie. De berekening van de vergoeding is complex. Je hypotheekadviseur kan je meer uitleg geven.

Woningwaarde

Voor het bepalen van de waarde van een woning mag gebruikt worden:

 • Een door een deskundig taxateur opgemaakt taxatierapport;
 • Of ingeval van nieuwbouw, de koop-/ aanneemsom;
 • Een waardebepaling op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) of op grond van een vergelijkbare modelmatige waardering. 
 • Vanaf 1 juli 2021 is daar de hybride taxatie bij gekomen. Bijvoorbeeld de en de

Het kredietbedrag mag niet meer bedragen dan 90% van de waarde van de woning, wanneer een waardebepaling van de woning op modelmatige wijze tot stand is gekomen. 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

NHG hanteert de volgende uitgangspunten: 

 • Het toets moment is het moment waarop het Bindend aanbod wordt gedaan. Op het moment van het doen van een Bindend aanbod moet zijn voldaan aan de Voorwaarden & Normen.
 • Het Bindend aanbod is het uitgangspunt voor de van toepassing zijnde Voorwaarden & Normen.
 • Het moment van het doen van een Bindend aanbod wordt het uitgangspunt voor de geldigheid van de stukken. Op de datum van het Bindend aanbod mogen de werkgeversverklaring en salarisstrook niet ouder zijn dan 3 maanden, het taxatierapport niet ouder dan 6 maanden en het bouwkundig rapport niet ouder dan 12 maanden. 
 • De maximale periode tussen het aanvraagmoment en passeren is 12 maanden. 

Betalingsproblemen

Geldverstrekkers moeten zich meer inspannen om een oplossing te vinden voor huiseigenaren met betalingsproblemen. Zij moeten dit ook schriftelijk kunnen verantwoorden. En als een executieverkoop uiteindelijk toch niet te vermijden is, moet de geldverstrekker zorgen voor een behoorlijke opbrengst. 

De boeterente bij betalingsachterstand mag niet hoger zijn dan de wettelijke rente. Dit is een belangrijke verbetering voor de consument.

European Standard Information Sheet 

Geldverstrekkers moeten meer duidelijkheid geven over hun kosten. Dat kunnen ze doen in de European Standard Information Sheet (ESIS). Dat is een informatievel dat de bank uiterlijk bij de bindende offerte aan de klant moet geven. In de ESIS moet het jaarlijks kostenpercentage (JKP) vermeld worden. Het maakt kosten van verschillende aanbieders beter vergelijkbaar, ook internationaal.

Tags

FinanciënHuiseigenaarHypotheekKopenKopen-Bestaande bouwKopen-NieuwbouwStarter

Ook interessant

Hypotheek berekenenE-book 'Financieren'Onze diensten

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube