Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackVerzekeringen huis

Kapitaalverzekering en Spaarrekening Eigen Woning

Een Kapitaalverzekering Eigen Woning of een Spaarrekening Eigen Woning is niet meer af te sluiten.

Een Kapitaalverzekering Eigen Woning (ook wel KEW, spaar- of beleggingshypotheek genoemd) is niet meer af te sluiten. Dat geldt ook voor een Spaarrekening Eigen Woning (SEW of bankspaarhypotheek). Dit komt doordat vanaf 2013 alleen nog hypotheken worden verstrekt waarbij het verplicht is direct af te lossen. Anders verlies je het recht op renteaftrek. Maar veel mensen hebben nog een kapitaalverzekering. Hier vind je een uitleg over de verschillende soorten en overgangsregelingen.

Wat is een KEW of SEW

Een KEW of SEW is een verzekering of spaarrekening die op een afgesproken datum een eenmalig bedrag uitkeert. De maandelijkse premie (inleg) wordt gespaard of belegd. Zo'n verzekering of spaarrekening is gekoppeld aan een hypotheek, om aan het einde van de looptijd de hypotheek te kunnen aflossen.

Vrijwel altijd werd een kapitaalverzekering als een gemengde verzekering afgesloten. Dat betekent dat je niet alleen kapitaal opbouwt, maar ook dat het verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd als je overlijdt tijdens de looptijd. De premie bestaat uit een spaar- of beleggingsdeel en een overlijdensrisicodeel. Een SEW kent zo'n mengvorm niet. Wel kun je naast een SEW een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Bankspaarhypotheek.pdf (pdf)

Spaarhypotheek.pdf (pdf)

Soorten kapitaalopbouw

Kapitaalopbouw voor de eigen woning kan verlopen via een KEW of SEW (kapitaalverzekering of spaarrekening).

Er bestaan twee typen kapitaalverzekeringen:

  1. Bij de KEW wordt de uitkering belast in box 1, maar kun je vaak gebruikmaken van een vrijstelling.
  2. Daarnaast is er de reguliere kapitaalverzekering, die geen beperkingen kent qua bestedingsdoel. In fiscaal opzicht is er een verschil tussen deze twee typen. Bij de reguliere kapitaalverzekering wordt de waarde tijdens de looptijd belast, in box 3. Voor oudere kapitaalverzekeringen geldt soms een eigen vrijstelling in box 3.

In een kapitaalverzekering kun je op drie manieren vermogen opbouwen: via sparen, beleggen of een combinatie van deze twee varianten. 

Een andere vorm van kapitaalopbouw verloopt via de Spaarrekening Eigen Woning (ook wel: SEW of bankspaarhypotheek). Dit is een spaarrekening waarbij je verplicht bent met het gespaarde bedrag de hypotheek af te lossen. 

Voorwaarden voor vrijstelling

Verpanding KEW en SEW

De geldverstrekker wil graag dat je de rechten uit een KEW of SEW verpandt, ofwel overdraagt aan de geldverstrekker. De geldverstrekker is daardoor eerste rechthebbende bij uitkering. Je verpandt de rechten door bij de notaris de hypotheekakte - met daarin meestal een clausule over verpanding - of een aparte zogenoemde pandakte te ondertekenen.

De verpanding van de KEW of SEW vervalt als de hypotheekschuld is afgelost of is overgesloten naar een andere geldverstrekker. De (vorige) geldverstrekker vraagt de verzekeringsmaatschappij dan om de verpanding te laten vervallen.

Sluit je de KEW of SEW over naar een nieuwe KEW of SEW? Overleg dan vooraf met de geldverstrekker. Deze wil de nieuwe KEW of SEW eerst beoordelen en laten verpanden, vóór hij de oude verpanding loslaat. Bij een dergelijke wijziging brengt de geldverstrekker meestal administratiekosten in rekening.

Dubbele vrijstelling

Voor een dubbele vrijstelling van een verzekeringsuitkering is het vereist dat beide partners verzekeringnemer of onherroepelijk begunstigde zijn. Voor een dubbele vrijstelling van een bankspaarrekening is vereist dat beide partners rekeninghouder zijn. Vaak blijkt pas op het moment van uitkeren dat dit niet goed is geregeld. Hierdoor kan een deel van de verzekeringsuitkering of het bankspaarsaldo worden belast. Met ingang van 2016 kan de huiseigenaar samen met zijn/haar partner ook een beroep doen op de dubbele vrijstelling in de belastingaangifte over het jaar waarin de uitkering is ontvangen. Een aanpassing van de polis of rekening is dan niet meer nodig. Deze goedkeuring geldt ook als er nog geen 5 jaar zijn verlopen aan het einde van het kalenderjaar waarin de belaste uitkering is geweest en toen maar één keer de vrijstelling is toegepast. Je moet dan wel in het uitkeringsjaar het hele jaar fiscaal partner zijn geweest. Uiteraard moet ook aan de andere vereisten worden voldaan. Zo moet de huiseigenaar bij een KEW of SEW de uitkeringen gebruiken om de eigenwoningschuld af te lossen. Je kunt op een eenmaal gedaan verzoek om toepassing van de dubbele vrijstelling niet meer terugkomen.

Kapitaalverzekering belastingvrij meenemen

Ga je verhuizen? Een kapitaalverzekering eigen woning of (bank-)spaarrekening eigen woning is vaak belastingvrij mee te nemen. Je kunt je huidige kapitaalverzekering of bankspaarrekening voortzetten en het al opgebouwde vermogen meenemen naar een andere kapitaalverzekering of bankspaarrekening. Als je spaart, mag het gegarandeerde eindbedrag niet hoger uitkomen dan voorheen. Als je belegt, wordt gekeken naar de hoogte van de ingelegde premies. Je geldverstrekker of financieel adviseur kan je meer vertellen over het voortzetten van je kapitaalverzekering of bankspaarrekening. 

Kapitaalverzekering belastingvrij opheffen

In bepaalde situaties kun je je kapitaalverzekering opheffen en recht krijgen op een belastingvrijstelling. Je bent vaak wel verplicht om met de uitkering je eigenwoningschuld af te lossen. Informeer bij je hypotheekadviseur naar jouw mogelijkheden.

Ook interessant in kennisbank

Heeft het zin om mijn spaarpolis aan te houden als ik mijn woning verkoop?Kan ik mijn polis of bankspaarrekening zonder fiscaal nadeel tussentijds beëindigen?

Tags

HuiseigenaarKopen

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube