Kapitaalverzekering: acht voorwaarden voor vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden is een kapitaalverzekering een KEW en een bankspaarrekening een SEW. Het voordeel daarvan is dat de uitkering of het tegoed dan tot een bepaald bedrag is vrijgesteld voor belastingheffing.

 1. Doel ligt vast
  U moet de uitkering uit de kapitaalverzekering gebruiken als aflossing op de eigenwoningschuld. Dat is vastgelegd in de polis of de polisvoorwaarden.
 2. Bandbreedteregel
  De hoogste jaarpremie of inleg mag niet meer zijn dan tien maal de laagste.
 3. Vijftien of twintig jaar premie
  U moet voor het verkrijgen van de vrijstelling van € 36.900 (2017) minimaal vijftien jaar achter elkaar jaarlijks premie of inleg betalen, tenzij u eerder overlijdt. Om recht te hebben op de hoge vrijstelling van € 162.500 (2017) dient u minimaal twintig jaar premie te betalen.
 4. Recht op uitkering
  De verzekering moet recht geven op een eenmalige uitkering bij in leven zijn of bij overlijden van u, uw echtgenoot of degene met wie u duurzaam een gezamenlijke huishouding voert.
 5. Professionele verzekeraar
  De verzekering moet zijn afgesloten bij een professionele verzekeraar.
 6. Looptijd maximaal dertig jaar
  De maximale looptijd van de verzekering bedraagt dertig jaar.
 7. Geld in polis staat vast
  U mag tussentijds geen geld opnemen uit de KEW of SEW. Uw geld blijft tot aan het einde van de verzekeringsduur staan. In bepaalde gevallen is het mogelijk de verzekering of spaarrekening eerder tot uitkering te laten komen. Zie hiervoor de paragraaf uitzondering tijdsklemmen.
 8. Grens aan sparen of beleggen
  U kunt belastingvrij nooit méér sparen of beleggen dan de hoogte van uw eigenwoningschuld op het moment van uitkeren. Is uw uitkering hoger dan uw eigenwoningschuld, dan wordt de ontvangen rente over het hogere deel belast, tot maximaal 52%.

Komt de polis tot uitkering en is niet aan de voorwaarden voor een KEW of SEW voldaan? Dan wordt ontvangen rente alsnog belast, tot maximaal 52%. De ontvangen rente is de uitkering min de betaalde premies. Is de uitkering bijvoorbeeld € 150.000 en het totaal aan betaalde premies € 80.000, dan is de ontvangen rente € 70.000.

Uitzonderingen tijdsklemmen

Als u uw woning verkoopt en verhuist naar een huurwoning, kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van vrijstellingen. Ook als u niet voldoet aan de voorwaarde van vijftien dan wel twintig jaar premiebetaling. Deze perioden noemt men tijdsklemmen.

Deze tijdsklemmen kunnen ook in onderstaande specifieke situaties vervallen. De KEW of SEW kan worden afgekocht met behulp van de uitkeringsvrijstelling, nog voordat er vijftien of twintig jaar premie is betaald.

Deze specifieke gevallen zijn:

 • Bij echtscheiding (of ontbinding van een geregistreerd partnerschap) of indien sprake is van beëindiging van het fiscale partnerschap
 • Als na verkoop van uw eigen woning een restschuld is ontstaan
 • Als u gebruik maakt van een vorm van schuldhulpverlening
 • Als u uw woning heeft verkocht terwijl u al een andere woning heeft gekocht.

De voorwaarden om gebruik te mogen maken van de vrijstelling zijn:

 • Tot het moment van afkoop is jaarlijks binnen de bandbreedte 1:10 premie betaald of ingelegd
 • Met de uitkering wordt de hypotheekschuld zoveel mogelijk afgelost.