Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Wanneer heb ik recht op de belastingvermindering energiebelasting?

Voor de beantwoording is de volgende vraag van belang: Verbruik je elektriciteit en neem je dit af van een energieleverancier? 

 • Ja
 • Nee

Je verbruikt elektriciteit en neemt dit af bij een energieleverancier

Omdat energie een basisbehoefte is, betaal je niet over het volledige electriciteitsverbruik energiebelasting. Voor iedere elektriciteitsaansluiting op een verblijfsruimte, zoals de woning of appartement, heb je recht op een . Deze vermindering werd tot 1 januari 2015 energiebelastingheffingskorting genoemd.  

De vermindering is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting. De energieleverancier past de vermindering toe via de energienota. 

In 2023 daalt de belastingvermindering energiebelasting voor woningen met € 188,36 van € 681,63 naar € 493,27 (excl. btw). De energiebelastingvermindering komt in mindering op het totaal aan verschuldigde energiebelasting. Het komt dus ook in mindering op de energiebelasting die verschuldigd is over het gasverbruik. Is de verschuldigde energiebelasting lager dan de energiebelastingvermindering? Dan krijg je het verschil van de energieleverancier via de jaarnota uitbetaald. Voor elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie, bijvoorbeeld garageboxen en algemene ruimten van een appartementencomplex, geldt geen vermindering.

Verrekening op de eindnota
De energiebelastingvermindering wordt op dagbasis (tijdsevenredig) toegerekend en verwerkt op de energierekening. Iedere energieleverancier doet het op dezelfde manier. Stel dat je het bijvoorbeeld hebt over een energiejaar van mei 2022 tot mei 2023. Dan krijg je dus 8/12de van het jaarbedrag energiebelastingvermindering uit 2022 en 4/12de van de energiebelastingvermindering van het jaar 2023.

Maar met de energiebelastingtarieven en de energiebelastingvermindering wordt bij het bepalen van het voorschotbedrag per jaar ook al rekening gehouden. Het betreft dan alleen een schatting omdat je de tarieven en de vermindering van het volgende jaar nog niet weet.

Je neemt geen elektriciteit af van de energieleverancier

Als je zelf meer electriciteit opwekt dan dat je van de leverancier afneemt dan betaal je door het  geen energiebelasting. In dat geval betaalt de energieleverancier je de  uit. Je moet dan wel aantonen dat je energie hebt afgenomen van de leverancier, maar dat deze door het salderen is verrekend met de opgewekte energie. Deze situatie waarbij de energiebelastingvermindering wordt uitbetaald komt niet heel vaak voor omdat in de praktijk vaak gas wordt verbruikt waarover je ook energiebelasting betaalt. In dat geval krijg je de vermindering niet (volledig) uitbetaald maar wordt deze verrekend op de energienota met de energiebelasting verschuldigd over het gasverbruik. 

Een belangrijke voorwaarde voor de belastingvermindering is dat je aangesloten bent op het net, zodat levering van elektriciteit wel mogelijk is. Als je geen electriciteitsaansluiting hebt, dan kom je niet in aanmerking voor de belastingvermindering. Dit komt wel eens voor bij woningen die in aanbouw zijn.

Aandachtspunten

 • Je energierekening bestaat voor meer dan een derde uit overheidsbelastingen. Je betaalt over het energieverbruik, gas of elektriciteit, energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie. Over deze totale kosten betaal je ook nog 21 % btw.
 • Met ingang van 1 januari 2023 is de heffing Opslag Duurzame Energie samengegaan met de Energiebelasting. De Opslag Duurzame Energie zie je niet meer terug op de energienota als afzonderlijke post.
 • Omdat een energiecontract vaak niet precies van 1 januari tot 31 december (kalenderjaar) loopt, zie je op de jaarrekening een gemiddelde prijs voor de energiebelasting en een belastingvermindering energiebelasting die tijdsevenredig is toegekend. 
 • Neem je warmte af - stadsverwarming - dan betaal je daar een warmteprijs voor. De ACM stelt jaarlijks de maximale prijs vast die warmteleveranciers mogen vragen. In die vaststelling wordt er onder andere gekeken naar de gasprijs inclusief de energiebelasting. Mensen die geen gas afnemen maar warmte, betalen daarover geen energiebelasting. Dat komt omdat de levering van restwarmte is vrijgesteld van energiebelasting. Wel is er bij deze huishoudens sprake van een elektriciteitsaansluiting. Over de afname van elektriciteit wordt wel energiebelasting betaald. Ook hebben deze huishoudens recht op verrekening of uitbetaling van de energiebelastingvermindering. 
 • In 2023 geldt er een energieprijsplafond. Door dat plafond zullen de belastingen en de leveringstarieven tot een bepaalde verbruikshoogte worden gemaximeerd in prijs. Heb je nu recht op uitkering van de energiebelastingvermindering vanwege een erg laag verbruik? Dan houd je dat in 2023. 

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube