Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackBelastingen

Gemeentelijke belastingen

Je betaalt jaarlijks gemeentelijke belastingen zoals ozb en afvalstoffenheffing. Waarom betaal je dit en hoe worden de tarieven vastgesteld?

Huizen met wandelende vrouw

Waarom betaal je gemeentelijke belastingen?

Iedereen die in een bepaalde gemeente woont of gevestigd is, betaalt belasting. Je maakt namelijk dagelijks gebruik van een aantal gemeentelijke voorzieningen die geld kosten. Voor het betalen van deze voorzieningen ontvangt de gemeente voor het grootste gedeelte geld van het Rijk. Helaas kan daar niet alles mee betaald worden. Daarom incasseert de gemeente ook belasting bij inwoners en ondernemers. Met deze inkomsten kunnen zij voorzieningen in de stad onderhouden of investeren in nieuwe projecten. Een aantal voorbeelden zijn: het onderhouden en aanleggen van speeltuinen en trapveldjes, plaatsen en onderhouden van straatverlichting en het openhouden van het zwembad. 

Hoe worden de tarieven elk jaar bepaald?

De gemeenteraad stelt elk jaar de hoogte van de belastingen vast. De hoogte van de gemeentelijke belastingen verschillen per gemeente. Voor het bepalen van de meeste tarieven wordt een bepaald percentage van je WOZ-waarde gebruikt.

Onroerendezaakbelasting (ozb)

Als woningbezitter betaal je jaarlijks onroerendezaakbelasting (ozb). Huurders betalen geen ozb.

De ozb is een percentage van de WOZ. De gemeente mag dit percentage jaarlijks aanpassen. Dalen de WOZ-waarden in jouw gemeente, dan verhoogt de gemeente meestal het percentage om tot een sluitende begroting te komen. Stijgen de WOZ-waarden, dan daalt het percentage meestal. Een hogere WOZ-waarde hoeft dus niet tot een hogere ozb-aanslag te leiden.

Bezwaar ozb

Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen het tarief van de onroerendezaakbelasting. Is een aanslag ozb echter ten onrechte aan je opgelegd omdat je op 1 januari van het jaar geen eigenaar was van de woning, dan kun je daartegen wel een bezwaarschrift indienen. Ook kun je bezwaar indienen als de gemeente het verkeerde ozb-tarief heeft toegepast (het tarief voor niet-woningen in plaats voor woningen). 

Voorbeeldbrief bezwaarschrift tegen ozb nooit eigenaar (docx)

Voorbeeldbrief bezwaarschrift tegen ozb op 1 januari nog geen eigenaar (docx)

Jaarlijks woonlastenonderzoek

Ieder jaar onderzoekt Vereniging Eigen Huis de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten. Wat betaal jij in 2024? 

Bekijk hoe hoog de belastingen in jouw gemeente zijn

Rioolheffing

Je betaalt rioolheffing voor:

  • afvoer van het huishoudelijk afvalwater;
  • afvoer en opslag van hemelwater;
  • het op peil houden van grondwater;
  • kosten voor aanleg of beheer van riolering.

De hoogte van de rioolheffing verschilt per gemeente. De totale gemeentelijke opbrengst uit rioolheffing mag echter nooit hoger zijn dan wat de gemeente nodig heeft om deze taken uit te voeren. De gemeentelijke rioolheffing kan bestaan uit een gebruikersdeel (voor huurders) en een eigenaarsdeel. Een gemeente is niet verplicht beide heffingen op te leggen. Een aantal gemeenten heft dan ook alleen van eigenaren. Het eigenaarsdeel is een vast bedrag en dus niet afhankelijk van het feitelijk gebruik. Het gebruikersdeel is wel afhankelijk van het feitelijk gebruik.

Afvalstoffenheffing

Elk huishouden betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de heffing om het ophalen en verwerken van huisvuil te bekostigen.

Waterschapslasten

Als huiseigenaar betaal je zuiveringsheffing en watersysteemheffing (voor bewoners én voor eigenaren van gebouwde onroerende zaken). De zuiveringsheffing wordt gebruikt voor het zuiveren van afvalwater. De watersysteemheffing voor onderhoud aan bijvoorbeeld beken, sloten en dijken. Hoeveel je betaalt, hangt af van de WOZ-waarde. Het tarief verschilt per waterschap.

Ook interessant in kennisbank

Wanneer moet ik ozb betalen?Tot wanneer mag de gemeente of waterschap de belastingaanslag sturen?Welke kosten verrekenen koper en verkoper bij de notaris bij de koop van een bestaand huis?

Tags

FinanciënHuiseigenaarWonenWonen-Belastingen

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube