Gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen

Elk jaar betaal je gemeentelijke belastingen: onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, afvalstoffenheffing en waterschapsbelastingen. De gemeente en het waterschap hebben veel vrijheid bij het vaststellen van de tarieven. Daardoor betaal je in de ene gemeente of het ene waterschap meer dan in een andere.

Onroerendezaakbelasting (ozb)

Als woningbezitter betaal je jaarlijks onroerendezaakbelasting (ozb). Huurders betalen geen ozb.

De ozb is een percentage van de WOZ. De gemeente mag dit percentage jaarlijks aanpassen. Dalen de WOZ-waarden in jouw gemeente, dan verhoogt de gemeente meestal het percentage om tot een sluitende begroting te komen. Stijgen de WOZ-waarden, dan daalt het percentage meestal. Een hogere WOZ-waarde hoeft dus niet tot een hogere ozb-aanslag te leiden.

Bezwaar ozb

Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen het tarief van de onroerendezaakbelasting. Is een aanslag ozb echter ten onrechte aan je opgelegd omdat je op 1 januari van het jaar geen eigenaar was van de woning, dan kun je daartegen wel een bezwaarschrift indienen. Ook kun je bezwaar indienen als de gemeente het verkeerde ozb-tarief heeft toegepast (het tarief voor niet-woningen in plaats voor woningen). 

Voorbeeldbrief bezwaarschrift tegen ozb op 1 jan nog geen eigenaar
Voorbeeldbrief Bezwaarschrift tegen ozb nooit eigenaar

Jaarlijks woonlastenonderzoek

Ieder jaar onderzoekt Vereniging Eigen Huis de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten

Rioolheffing

Je betaalt rioolheffing voor:

  • afvoer van het huishoudelijk afvalwater;
  • afvoer en opslag van hemelwater;
  • het op peil houden van grondwater;
  • kosten voor aanleg of beheer van riolering.

De hoogte van de rioolheffing verschilt per gemeente. De totale gemeentelijke opbrengst uit rioolheffing mag echter nooit hoger zijn dan wat de gemeente nodig heeft om deze taken uit te voeren. De gemeentelijke rioolheffing kan bestaan uit een gebruikersdeel (voor huurders) en een eigenaarsdeel. Een gemeente is niet verplicht beide heffingen op te leggen. Een aantal gemeenten heft dan ook alleen van eigenaren. Het eigenaarsdeel is een vast bedrag en dus niet afhankelijk van het feitelijk gebruik. Het gebruikersdeel is wel afhankelijk van het feitelijk gebruik.

Afvalstoffenheffing

Elk huishouden betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de heffing om het ophalen en verwerken van huisvuil te bekostigen.

Waterschapslasten

Als huiseigenaar betaal je zuiveringsheffing en watersysteemheffing (voor bewoners én voor eigenaren van gebouwde onroerende zaken). De zuiveringsheffing wordt gebruikt voor het zuiveren van afvalwater. De watersysteemheffing voor onderhoud aan bijvoorbeeld beken, sloten en dijken. Hoeveel je betaalt, hangt af van de WOZ-waarde. Het tarief verschilt per waterschap.