Conflict met buren

Wat kun je doen als je in conflict raakt met je buren over bouwschade of de erfgrens? Probeer het probleem eerst in goed overleg op te lossen. Gebruik het stappenplan als leidraad bij een conflict met je buren.

1. Breng het probleem in kaart

Gaat het om een concreet probleem? Kijk dan wat de regels zijn om jouw rechtspositie te bepalen. Lastiger wordt het als het om bijvoorbeeld geluidsoverlast gaat. Als je overlast hebt van je buren, breng dan eerst goed in kaart wat het probleem is. Wanneer komt het voor, is het altijd storend of alleen op bepaalde momenten en wie of wat veroorzaakt het? 

2. Bespreek het probleem met je buren

Probeer in onderling overleg tot een oplossing te komen. Je kunt eraan denken om daarbij een mediator of buurtbemiddelaar in te schakelen. 

3. Stel de buren in gebreke

Helpen bovenstaande stappen niet, dan kun je de buren in gebreke stellen. Houd er wel rekening mee dat dit de relatie met je buren kan verslechteren. Je stelt je buren in gebreke via een brief. Stuur die bij voorkeur aangetekend. Neem de volgende punten op in de ingebrekestelling:

  • Geef je buren een redelijke termijn van bijvoorbeeld twee weken om aan je eis te voldoen.
  • Meld dat je, als je na deze termijn nog niets hebt gehoord, verdere stappen gaat ondernemen.

Als je twijfelt over hoe sterk je staat, kun je via Vereniging Eigen Huis je rechtspositie laten bepalen. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Neem dan eerst contact op met je verzekeraar. 

4. Start een procedure

De laatste stap is het opstarten van een procedure. Voor een geschil met je buren moet je meestal naar de rechtbank. De rechtbank heeft twee sectoren: kanton en civiel. Het hangt af van het financieel belang van de zaak bij welke sector je terechtkunt. Gaat het om:

  • Minder dan € 25.000, dan moet je naar de sector kanton. Een advocaat is niet verplicht.
  • Meer dan € 25.000 of is de vordering die je claimt niet op geld waardeerbaar, dan moet je naar de sector civiel. In deze sector moet je je laten bijstaan door een advocaat.

    Informatie over de griffierechten bij de rechtbank vind je op www.rechtspraak.nl

Of het starten van een procedure zinvol is, hangt af van jouw rechtspositie, de procedurekosten, of je een rechtsbijstandsverzekering hebt en wat de gevolgen voor de relatie met je buren zijn. Twijfel je of het opstarten van een procedure zinvol is, informeer bij Vereniging Eigen Huis (033) 450 77 50 of schakel je rechtsbijstandsverzekeraar in.