Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackFunderingsproblemen

Funderingsproblemen: risicogebieden en herkenning

Veel huiseigenaren kunnen volgens experts last krijgen van funderingsproblemen. Soms verzakt de fundering of zorgt daling van het grondwaterpeil voor paalrot. Lees hier meer over risicogebieden en hoe je funderingsproblemen herkent.

Twee huizen die verzakken.

Het fundament van je huis

De fundering is de constructie onder het huis die ervoor zorgt dat het gewicht van het gebouw en de bijbehorende krachten worden overgedragen op de ondergrond. De fundering is letterlijk de basis van de woning. Als deze basis verzwakt, dan leidt dit tot problemen boven de grond. Volgens het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) krijgen naar schatting 700 tot 800 duizend woningen de komende dertig jaar te maken met funderingsproblemen. Of je te maken krijgt met funderingsproblemen is afhankelijk van de bodem waarop je huis staat en welk type fundering je huis heeft. 

Website image

Risicogebieden funderingsproblemen

Het landelijk loket funderingsproblematiek van het KCAF maakt inzichtelijk waar in Nederland funderingsproblemen voorkomen. Heb je schade, dan kun je dit bij hen melden. Met die meldingen maakt het kenniscentrum deze kaart. Hoe donkerder de kleur van de gemeente, hoe meer woningeigenaren de afgelopen vijf jaar een melding deden over funderingsschade. Op de website van KCAF kun je ook inzoomen op de kaart.

Meldingenkaart van het KCAF

Funderingsrisico's door de bodem

Gebieden in Nederland met een verhoogd risico op funderingsproblemen zijn gebieden met een minder draagkrachtige bodem, namelijk: laagveengebied, rivierengebied, zeekleigebied, getijdengebieden en afgesloten zeearmen (kunstmatige wateren door het afsluiten van getijdengebieden, zoals het Haringvliet en het Grevelingenmeer). Met name de bodem van steden in West- en Noord-Nederland is kwetsbaar. Op de bodemkaart van Klimaateffectatlas vind je informatie over opbouw van de bodem. 

Soort fundering

oude woningen

Diepe funderingen kunnen zijn gemaakt met houten of betonnen palen. Houten paalfunderingen kunnen kwetsbaar zijn, want deze palen moeten onderwater staan, anders gaan ze rotten. Klimaatverandering is daardoor ook een oorzaak van paalrot in de veen- en kleigebieden. Het grondwaterpeil zakt door droogte waardoor palen boven water komen te staan, en vervolgens gaan rotten. 

Houten palen werden vooral gebruikt in de bouwperiode tot 1970. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 750.000 woningen met een houten paalfundering. Op deze kaart van de klimaateffectatlas zie je op woonplaatsniveau indicatief het percentage woningen op houten palen en of er een verhoogd risico is op houtrot.

Welke fundering heeft mijn woning?

Veel huiseigenaren weten niet hoe hun huis is gefundeerd. Het is goed om dit te weten, om in te kunnen schatten of er een risico is op funderingsproblemen. Bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van je gemeente kun je de oorspronkelijke bouwtekening van de woning opvragen om te achterhalen welke fundering je woning heeft. Daarnaast kun je informatie krijgen over grondwaterstanden, wat met name van belang is als je huis een houten paalfundering heeft.

Verschillend ogende vrijstaande huizen langs een weg

Hoe herken je funderingsproblemen?

Er zijn belangrijke signalen die duiden op funderingsproblemen. Als je die signalen herkent, dan is het verstandig om verder te laten onderzoeken wat de staat is van je fundering.

 • Verzakking en scheefstand

Dit is een van de meest opvallende signalen en komt vooral voor bij huizen met houten funderingspalen of huizen met een ondiepe fundering in veengebieden. In de buurt hebben vaak gelijksoortige woningen ook funderingsproblemen.

 • Scheuren in de buitengevel

Bij funderingsproblemen zijn de scheuren vaak breder dan de typische haarscheurtjes. De druk op de constructie en de muren wordt steeds groter en hierdoor worden de scheuren steeds breder en langer.

 • Bredere scheuren in binnenmuren en vloeren

Doordat de fundering (gedeeltelijk) verzakt, krijgt de woning en daarmee de muren onvoldoende steun. Op den duur ontstaan er daardoor scheuren die steeds groter worden. Dit geeft aan dat de fundering van je huis mogelijk niet stabiel meer is.

Lees meer over scheuren in de muur
 • Klemmende ramen en deuren

Als een fundering verzakt is (en verder zakt) komt de woning na verloop van tijd scheef te staan. Dit kan ervoor zorgen dat ramen en deuren geleidelijk beginnen te klemmen.

 • Aflopende of scheve vloeren

Een aflopende of scheefstaande vloer kan zowel esthetische als functionele problemen met zich meebrengen. Denk hierbij aan ongelijkheden in vloerbedekkingen, meubels die wiebelen en waterafvoerproblemen in badkamers. Een scheve vloer kan eveneens leiden tot extra belasting op andere delen van de woning

 • Hoogteverschil tussen de woning en de stoep

Door de verzakking kan er een hoogteverschil ontstaan tussen de woning en de stoep.

Website image

Een huis kopen?

 • Stel vragen over de fundering aan de verkopend makelaar. Gebruik de checklist bezichtigen om te zien welke vragen je kunt stellen.
 • Let zelf op signalen die duiden op funderingsproblemen, zoals omschreven op deze pagina.
 • Laat altijd een bouwtechnische keuring doen, om inzicht te krijgen in de staat van de woning, de staat van het onderhoud en de mogelijke kosten die op je afkomen als je de woning koopt. Een bouwtechnische keuring is niet genoeg om funderingsschade boven water te krijgen, maar het kan wel signalen naar boven halen die duiden op funderingsproblemen. Hierdoor weet je of je aanvullend onderzoek moet laten doen. 

Andere oorzaken voor funderingsproblemen

Naast funderingsproblemen door het type fundering en het soort bodem, kunnen funderingsproblemen ook andere oorzaken hebben, namelijk:

 • Constructiefouten: vooral in de 19e eeuw zijn veel gebouwen met één of meerdere verdiepingen verhoogd zonder dat er aandacht was voor de fundering. En ook tijdens de bouw kan er iets mis zijn gegaan, zoals beschadigde palen bij het heien.
 • Externe factoren: bijvoorbeeld trillingen door bouwwerkzaamheden, verkeer of verkeersdrempels kunnen de stabiliteit van de fundering aantasten, vooral als deze al beschadigd is. Daarnaast kan een daling van de grondwaterstand ernstige gevolgen hebben, zoals paalrot bij houten funderingen. Deze daling kan veroorzaakt worden door droogte of door ingrepen van waterschappen.

Meer informatie over fundering


Dit vindt Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis pleit al enige jaren – samen met de woningcorporaties, verzekeraars, banken en kennisinstellingen – voor een sterke nationale aanpak van funderingsproblematiek. Een aanpak waarbij veel meer informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld om (aspirant) kopers te beschermen tegen een miskoop. En tegelijkertijd moeten mensen met al bestaande funderingsproblemen écht worden geholpen. Huiseigenaren dragen nu onterecht alleen de lasten, terwijl ze geen invloed hebben op de oorzaak: klimaatverandering en (grond)waterbeheer. Te lage waterstanden hebben in steeds meer gebieden verzakkende huizen tot gevolg. En de kosten van het herstellen van de fundering moeten eerlijk verdeeld worden tussen de overheid en huiseigenaren. Er is nu geen verzekering die deze kosten dekt, dus het is belangrijk dat er een nationaal plan komt om dit probleem aan te pakken. 

Mijlpalen

 • In 2021 heeft Vereniging Eigen Huis, samen met relevante partners, het manifest 'Deltaplan funderingsschade' aan politiek Den Haag aangeboden, waarin wordt aangedrongen op een regierol voor het Rijk. 
 • De Tweede Kamer heeft op 26 oktober 2023 een motie aangenomen om de kosten eerlijker te verdelen, waar Vereniging Eigen Huis actief voor heeft gelobbyd.
 • In februari 2024 presenteerde de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur het advies 'Goed Gefundeerd' aan de Tweede Kamer. Dit advies biedt een stevige basis om de nationale aanpak verder vorm te geven.

Tags

AppartementseigenaarHuiseigenaarSeniorenStarterVvE beheerderWonenWonen-Veiligheid

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube